AcnTURK Sigorta Genel Müdürü Ali Murat Dişçi’nin sosyal medya platformu Linkedn hesabı üzerinden yaptığı dikkat çekici açıklama, “Değerli Acente Arkadaşlarım; Tasfiye edilen Sigorta Şirketleri ile ilgili Güvence Hesabı’nın rolüne ilişkin fazlaca soru geliyor o nedenle kısa bir bilgilendirme yapmak doğru olacak” şeklinde başlıyor.

“Güvence Hesabı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir” vurgusu yapan Dişçi, “Karayolları Taşıma Kanunu ve Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş ZORUNLU Sigortalarla ilgili bir hesaptır. Bir şirket, Mali Bünye Zafiyetine düştüğü için Güvence Hesabı’na devredilse bile kanun gereği Güvence Hesabı’nın ilgileneceği kısım ZORUNLU SİGORTALARLA ilgili olan kısımdır. Başka deyişle, Mali Bünye Zafiyetine düşmüş şirketin Yangın, Kasko, Sağlık Sigortaları ve diğer branş hasarları, Güvence Hesabı'nın kanunen belirlenmiş görev alanına girmemektedir” diyor.

UCUZ PROPAGANDALAR

İkinci elde beklentiler sonbahara kaldı İkinci elde beklentiler sonbahara kaldı

“Sürecin Acente için külfetli olduğu çok açık” diyen Dişçi açıklamasını şöyle sürdürüyor: “Çözülmesi gereken problemler var. Ancak konuya hâkim olmadan oluşturulan görüşlerin bir değeri yok. MEVZUATI okuyunuz. Trafik Sigortası Ruhsatı olmayan şirketlerle ilgili Kanuna aykırı olarak yapılan ucuz propagandaların ne türden suçlar doğurduğunu dile getirmeye gerek bile görmüyorum.”

Editör: Veli Karadeniz