Gönüllü BES, 2023 yıl sonu itibarıyla toplam 8 milyon 673 bin katılımcıya ulaştı. BES’in istikrarlı büyümesini geçen yıl da sürdürdüğünü ifade eden Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek , “BES’te 2023 yılında katılımcı sayısı yaklaşık yüzde 11,2’lik bir artış gösterdi. Sektör olarak, BES tarafında 703.3 milyar TL, OKS tarafında ise 53.2 milyar TL ile toplamda 756.5 milyar TL’lik bir fon büyüklüğü ile yılı kapattık. Önümüzdeki süreçte yürürlükte olacak kısmi çekiş hakkı, BES katılımcısına kredi kolaylığı gibi yeni düzenlemeler ile BES’in katılımcılar nezdinde gördüğü teveccüh daha da artacaktır” diye konuştu.

 Katılım Emeklilik 10’uncu yaşına girerken pazar payını artırdı 

Faizsiz BES ve sigortacılığın öncü şirketi Katılım Emeklilik olarak 2024’ün ilk aylarıyla birlikte sektörde 10’uncu yaşlarını kutladıklarını vurgulayan Ayhan Sincek , “Gerek BES’te gerekse sigorta tarafında 2023 yılını çok güçlü bir büyümeyle geride bıraktık. 15 faizsiz fon seçeneğimiz ve 18.84 milyar TL’lik toplam fon büyüklüğümüzle, toplam BES katılımcısı sayısında payımızı yüzde 5.4’e çıkardık. 1.1 milyon BES sözleşmesi ve 325 bin sigorta poliçesi ile sektördeki 10’uncu yılımıza daha güçlü adımlarla girmenin gururunu yaşıyoruz. Bunu da katılımcılarımızın bize olan güveni, yüksek teknolojik alt yapımız, deneyimli kadrolarımız ve diğer paydaşlarımız sayesinde başardık” değerlendirmesini yaptı.

Yüksek getirili katılım esaslı (faizsiz) fonlara olan ilgi büyüyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek , faizsiz fonların 2023 yılındaki güçlü performansına dikkat çekerek şunları ifade etti: “BES’te 703 Milyar TL’yi bulan toplam fon büyüklüğü içinde, devlet katkısı haricindeki 624.2 milyar TL’lik katılımcı fon tutarını incelediğimizde; 473.7 milyar TL’nin faizli ve 150.5 milyar TL’nin katılım esaslı fonlarda değerlendirildiğini görüyoruz. Özellikle katılım esaslı fon getirilerinde konvansiyonel tarafa göre göreceli iyi performans, katılım pazar payının artmasına ciddi oranda pozitif katkı sağlıyor. Bu ilgiyi katılım esaslı fonların yıldan yıla artan pazar payından da takip edebiliyoruz. Şöyle ki; 2013 yılında sadece yüzde 2.21’lik pazar payı 2017 yıl sonunda yüzde 7,21’e, 2020 sonunda yüzde 18.12’ye yükseldi. 2023 yılı sonunda ise katılım esaslı fonların toplam fon tutarı içerisindeki payı yüzde 25.08 oranına ulaştı.”

Hayallerinizi gerçekleştiren yatınız güvencede mi? Hayallerinizi gerçekleştiren yatınız güvencede mi?

 Katılım esaslı (faizsiz) fonlardaki artış yüzde 85’i aştı 

BES’te sektörün toplam 318 fon ile katılımcılara hizmet sunduğunu söyleyen Sincek, “Sektör genelinde 264 faizli, 54 ise katılım esaslı fon işlem görüyor. 2023 yılının son verileri ışığında, Gönüllü BES tarafında fonların getiri ortalaması yüzde 65.44 olarak gerçekleşti. Faizli fonlar yüzde 63.89 ortalama getiri sağlarken katılım esaslı (faizsiz) fonlar ise yüzde 70,29’luk getiri performansı ile geçen seneyi de başarıyla sonlandırdı. Yine Gönüllü BES tarafında fon tutarı artışının 1 yıllık değişim oranı ortalama yüzde 75.57 olarak gerçekleşti. Burada da yıllık değişim oranlarını incelersek, faizli fonlarda yüzde 73.22 olan toplam fon tutarı artışı katılım esaslı fonlarda yüzde 85.09 düzeyine çıkarak fark yarattı. Katılım Emeklilik olarak 15 katılım esaslı fonumuzla bu alanda öncü olmanın gururunu yaşıyoruz. Bize gösterilen bu teveccühe layık olmak için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: Yaren Akkuş