Tekerek’in “Harp P&I Sigortası: Çatışmalar Sırasında Deniz Ticaretini Koruma” başlıklı makalesi şöyle…

Ticaret var olduğu sürece, savaşların önemli nakliye rotalarını tehlikeye attığı gerçeği söz konusudur. Maalesef, silahlı çatışmalar ve terör eylemleri gemi ticaretini önemli ölçüde etkileyebilir ve gemilerin, yüklerin ve personelin potansiyel kayıp veya zarar riskleriyle karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Bu riskleri azaltmak için denizcilik endüstrisi, Harp Teminatı (War P&I) gibi özel ürünlere güvenir.

Yangın sigortaları eğitimini bitirme sevinci Yangın sigortaları eğitimini bitirme sevinci

Standart P&I sigortası savaş teminatı vermez

Harp P&I sigortası, gemi sahipleri, işletmecileri ve kiracıları için savaşla ilgili risklerden kaynaklanan kayıplar için koruma ve tazminat sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış bir sigorta teminatıdır. Standart P&I sigortası veya başka bir deyim ile Koruma ve Tazminat sigortası, temel olarak bir geminin işletiminden kaynaklanan sorumlulukları kapsar. Örneğin, çarpışmalar, kirlilik, mürettebat yaralanmaları ve yük hasarları gibi durumları kapsar. Ancak, bu poliçeler genellikle savaş, iç karışıklık, terörizm ve ilgili tehlikelerden kaynaklanan kayıpları kapsamaz.

Bu boşluğu doldurmak için Harp P&I ek teminatı, böylece denizcilik paydaşları, savaş durumları ve potansiyel sonuçları ile ilişkili riskleri yönetmek için gereken mali desteğe sahip olurlar.

Harp P&I sigortası, aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede savaşla ilgili tehlikeler için koruma sağlar:

Harp Riskleri: Bu, düşmanca eylemlerden, silahlı çatışmalardan veya işgallerden doğrudan kaynaklanan kayıp veya zararı içerir. Bu türler saldırılar, korsanlık ve sabotajı içerebilir.

Grevler, Ayaklanmalar ve Sivil Kargaşalar: Politik istikrarsızlık zamanlarında şiddete dönüşebilecek grevler, ayaklanmalar ve sivil kargaşalar nedeniyle meydana gelen hasar veya kayıplar da bu teminat kapsamındadır.

Terörizm: Bombalamalar, kaçırmalar ve gemilere veya limanlara yapılan saldırılar gibi terör eylemlerinden kaynaklanan kayıpları da kapsar.

El Koyma ve Kamulaştırma: Savaş zamanlarında yabancı bir hükümet tarafından sigortalı gemi veya yükün el konulması veya kamulaştırılmasına karşı da koruma sağlayabilir.

Ticaret Rotalarını Koruma: Uluslararası ticaret rotalarını korumada önemli bir rol oynar ve küresel ekonomi için hayati öneme sahiptir. Savaş riskleri karşısında mali koruma sağlayarak, sigorta, ekonomik zorluklara rağmen mal akışının devamlılığını sağlar.

Risk Yönetimi: Gemi sahipleri ve işletmecileri için Harp P&I sigortası önemli bir risk yönetimi aracıdır. Bu sigorta, savaşla ilgili bir olayın meydana gelmesi durumunda bile, işletmelere odaklanmalarına olanak tanırken, gereken mali korumaya sahip olduklarını bilme rahatlığı sağlar.

Uluslararası Sözleşmelerle Uyum: Uluslararası BUNKER Sözleşmesi ve Enkaz Kaldırma Nairobi Uluslararası Sözleşmesi gibi birçok uluslararası sözleşme, gemi sahiplerinin Harp P&I sigortası da dahil olmak üzere sigorta sürdürmelerini gerektirir. Bu düzenlemelere uyum, uluslararası sularda faaliyet göstermeye devam etmek için önemlidir.

Kritik rol

Denizcilik endüstrisi doğal olarak çeşitli risklere maruz kalmaktadır, özellikle çatışma ve jeopolitik gerilim dönemlerinde. Harp P&I sigortası, standart P&I sigortasının kapsam dışında bıraktığı savaşla ilgili risklere karşı finansal koruma sağlayarak, gemi sahipleri, işletmecileri ve kiracıları için hayati bir güvenlik ağı oluşturur. Ticaret rotalarını koruyarak ve uluslararası sözleşmelere uyum sağlayarak, Harp P&I sigortası, küresel ticaretin istikrarını ve devamlılığını, zorlu dönemlerde bile korumada vazgeçilmez bir rol oynar. Dünya karmaşık sularda ilerlerken, Harp P&I sigortasının önemi, deniz ticaretini korumadaki kritik rolü hiç olmadığı kadar önemlidir.

Editör: Yaren Akkuş