8 dernek 1 sendikanın bir araya gelerek oluşturduğu İstanbul Sigorta Acenteleri Platformu (SİAP), iki şirkete el konulmasından sonra yaşanan sorunlar için İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Yönetim Kurulu’na çözüm önerilerini sundu.  

Anadolu Yakası Sigorta Acenteleri Derneği (ANSADER), Acentem Sigorta Acenteleri Derneği (ASİAD), Avrasya Sigorta Acenteleri Derneği (AVSAD), İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD), Profesyonel Sigorta Acenteleri Derneği (PASAD), Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği (SAAD), Sigorta Acenteleri Derneği (SAB), Sigorta Acenteleri İşveren Sendikası (SAİS) ve Tekli Sigorta Acenteleri Derneği (TEKSADER) bir araya gelerek İstanbul Sigorta Acenteleri Platformu’nu (SİAP) oluşturdu.

SİAP’ın İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Yönetim Kurulu’na gönderdiği 11 maddeden oluşan çözüm önerisi şöyle:

İstanbul sigorta acenteleri dernekleri olarak 09.12.2023 tarihinde yaptığımız toplantı sonrasında İstanbul Dernekleri olarak yaşanan durum ile alakalı ortak fikir birliğine vardığımız husus ve görüşlerimizi paylaşmak isteriz.

Sigortacılık sektöründe daha önce de yaşanan bir takım benzer olayların sonrasında alınan tedbirlerin ne yazık ki halen yetersiz olduğu görülmektedir. İki şirkete yapılan müdahale ve sonrasında alınan kararlar ne yazık ki sektörün en önemli paydaşı olan sigorta acentelerini çok zor durumda bırakmıştır. Beraberinde ise çok ciddi emek ve uğraş verilen sigortalılarımızın da sektöre duyduğu güvene büyük bir darbe vurmuştur. Umuyoruz ki en kısa sürede bu yanlış kararlardan dönülerek, akılcı ve olumlu çözümler ile yaşanan sorunlar çözüme kavuşturulur.

SİAP platformu olarak aşağıda sıralayacağımız hususların, yapacağınız çalışma ve görüşmelerde değerlendirmeye alınmasını talep ederiz.

1- Poliçelerin iptal edilmeyerek vade bitimine kadar yürürlükte kalmasının ve verilmesi gereken tüm hizmetlerin devamlılığının sağlanması,

2- Poliçelerin iptalinin engellenememesi halinde 1/365 kuralına istinaden çıkacak olan iptal priminin doğrudan hak sahiplerine hiçbir kesinti yapılmadan iade edilmesi,

3- Yeniden poliçe yaptırmayacak sigortalıların da aynı şekilde çıkan tüm iade prim alacaklarının ödenmesi,

4- Acentelerin tüm hesaplamalar sonrasında doğacak olan alacaklarının ve borçlarının gerektiği şekilde tahsil ve ödemesinin derhal yapılması,

5- Acentelere ait şirket teminatlarının da güvenceye alınarak, tüm işlemlerin bitimi sonrasında iadelerinin yapılması,

6- Şirket çalışanlarının ve onlara dair alacakların şirket hesabında bulunan ve ilk olarak hasar ödemelerinde kullanılacağı ifade edildiği için, bu alacakların şirket çalışanlarına dair ödemeler hesap edilerek mi yoksa bu paranın içerisinde mi olduğu hakkında bilgi verilmesi,

7- Yaşanan olaylar neticesinde şirketlere açılacak davalarda dosya başı tahminen 17.000 TL ek yargı ve avukatlık masraflarının da doğma ihtimalinin de düşünülerek, dava yoluna gidilmeden en kısa sürede yaşanan mağduriyetin giderilmesinin sağlanması,

IBS’nin üst yönetim kadrosuna transfer IBS’nin üst yönetim kadrosuna transfer

8- Tüm yaşanan süreç ile alakalı hukuksal danışmanlık konusunda tüm masrafların TOBB, TSB, SEDDK nezdinden karşılanmak üzere taraflara destek sağlanması,

9- Bu tür olayların gelecekte de tekrarlanma ihtimalinin daha önce yaşanan birçok kötü tecrübeye rağmen halen olması nedeni ile, GÜVENCE Hesabı’nın daha korumacı şekilde yeniden şekillendirilmesi, gereken kanun değişikliği konularının belirlenerek ilgili otoriteleri harekete geçirerek bir an önce sektörde gerçek bir güven sağlanacak şartlara kavuşulmasının sağlanması,

10- Sektörün en önemli oyuncuları olan Acentelerin ve beraberinde de risklerini teminat altına aldıklarını düşünen sigortalıların, Sigorta şirketlerinin gerçek durumları hakkında daha kolay aydınlanmasını sağlamak amacı ile düzenli olarak bildirilen şirketlerin mali tablolarına ek olarak, kolay ve anlaşılır şekilde bir sistemin kurulması,

11- Acentelerin yaşayacakları her türlü kötü durum senaryosuna karşılık olarak 5684 sayılı kanuna ilave edilmek suretiyle ve katkı payının tüm sigorta şirketlerinden gerekiyor ise tüm acentelerden karşılanacağı bir fon hesabının kurulması ve doğal afetler başta olmak üzere, bugün yaşanan durumları ve benzer durumları da kapsayacak şekilde bu fonlardan gerektiğinde faydalanılması hususlarında, İcra makamınızın yapmakta olduğu çalışmalara ilave olarak bu önerilerinde değerlendirilmeye alınmasını talep ederiz.

Editör: Veli Karadeniz