Komite, Gri Sigorta ve Mellce Sigorta’ya el koyma kararının doğurduğu sıkıntıları dile getirip, çözüm önerilerini de açıklıyor.

GTO 41 Numaralı Sigorta Acenteleri Meslek Grubu Komitesi Başkanı Ökkeş Gün'ün imzasıyla yayınlanan o duyuru şöyle:

Değerli Meslektaşlarımız ve Kıymetli Sigortalılarımız;

Sigorta Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından incelemeye alınarak el konulan, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Güvence Hesabı’na portföy yönetimi bırakılan Gri Sigorta A.Ş. ve Mellce (TMT) Sigorta Kooperatifinden dolayı ülkemiz genelinde 150 bin civarı poliçesi bulunan vatandaşlarımız ve bin 850 sigorta acentesi, alınan kararlar sonucunda ciddi anlamda bir mağduriyete uğramıştır.

Poliçelerin iptal işlemleri yapılırken acentelere hiçbir bilgilendirme yapılmamış ve tedbir almaları için gerekli süre dahi verilmemiştir. Yaşayan poliçelerin iptal edilmesinde sonra verilen kuver süresi yetersiz kalmış ve sonrasında sigortalılara sadece poliçelerinin iptal edildiği bilgisi sms yoluyla verilmiştir. İptal edilen poliçelerin iadelerinin gün esaslı olarak kalan primlerinin tamamı iade edilmesi gerekirken sigortalılarımıza acenteler tarafından yeni poliçe düzenlemesi için prim iadelerinin yarısı bile ödenmemiş ve bu durum sigorta acentelerimize ciddi sorunlar yaratarak müşterileri ile karşı karşıya getirmiştir.

 SEDDK tarafından konuyla ilgili yol haritasının belirlenmesi için yapılan basın toplantısında gayri ciddi bir durum acenteler tarafından gözlemlenmiş olup verilen kararlar sadece tavsiye niteliğindedir. İade primlerinin yarısının indirim kuponu olarak yansıtılması iptal edilen poliçelerin farklı şirketler üzerinden bu kuponlar kullanılarak yapılması da bu toplantıda verilen tavsiyeler içerisindedir. Fakat SEDDK, TSB ve SAİK’in bu tutumundan ötürü diğer şirketler mevcut primleri iki katına çıkartarak verilen indirim kuponlarını adeta geçersiz duruma düşürmüş ve bu sürecin tüm sorumluluğunu Sigorta Acentelerine bıraktığı için acenteler konuyu müşterilerine açıklasa dahi sigortalılar tarafından yaşanılan bu hukuksuz durum kabul görmeyip sorunu daha da çıkmaza sokmuştur.

Yaşanılan bu durum da sosyal devlet ilkesi gereği ve kamu düzeninin korunmasından sorumlu vatandaşının çıkar ve menfaatlerini korumakla yükümlü olan devletimizin yetkili organlarının vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için; “İPTAL EDİLEN POLİÇELERİN GÜN ESASLI OLARAK KALAN PRİMLERİNİN TAMAMININ POLİÇENİN TANZİMİ SIRASINDA KULLANILAN KREDİ KARTLARINA İADE EDİLMESİ” olarak gördüğümüz net çözüm önerisini dikkate almaları gerektedir.

  Diğer taraftan acentelerin bahsedilen şirketlerde bulunan “NAKDİ TEMİNATLARI” konusunda da hiçbir açıklama yapılmamış gündeme dahi alınmayarak görmezden gelinmektedir.

  Bu durum göstermiştir ki 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun güncel olmadığından dolayı birçok sorunu çözemeyip SEDDK, TSB ve SAİK yetkilerinin de birçok konuda yetersiz kaldığı açıkça görülmektedir. Bundan dolayı 18 bin Sigorta Acentemizin ve Sigortacılık sektörünün itibar kaybına uğradığından dolayı, varlık mücadelesi vermesini daha da zorlaştırmıştır. İlgili yasanın sektörü, sigorta acentelerini ve paydaşlarını güvence altına alacak şekilde güncellenmesi bununla beraber bağımsız sigorta acenteleri meslek odasının kurulması çözüm önerilerimiz olup bu önerilerin ivedilikle gerçekleşmesi ciddi önem taşımaktadır.

AB ile ortak sigorta eksperliği mevzuat çalışması AB ile ortak sigorta eksperliği mevzuat çalışması

MESLEKTAŞLARIMIZA, SİGORTALILARIMIZA VE KAMUOYUNA SAYGIYLA ARZ OLUNUR.

Ökkeş GÜN
Gaziantep Ticaret Odası
41 Nolu Sigorta Acenteleri
Meslek Grubu Komite Başkanı

Editör: Veli Karadeniz