SEDDK’dan GRİ Sigorta gelişmesiyle ilgili açıklama SEDDK’dan GRİ Sigorta gelişmesiyle ilgili açıklama

Dünyada ve Türkiye’de büyümesini sürdüren kefalet sigortaları, sözleşme veya anlaşmalarda şartların yerine getirilmemesi durumunda, üçüncü bir kişinin borcu ödemeyi garanti ettiği bir sigorta türü olarak öne çıkıyor. Kamu alımlarında, banka kredilerinde, taahhüt işlerinde ve diğer birçok alanda kullanılan kefalet sigortaları, Türkiye'de son yıllarda büyüme oranlarıyla dikkat çekiyor. 2023 yıl sonu TSB verilerine baktığımızda, prim üretiminin yüzde 137.2 değişimle 349 milyon TL’den 828 milyon TL’ye ulaştığını görüyoruz. Reel değişim ise yüzde 43.9 olarak umut verici bir görünüm sağlıyor. Kefalet sigortalarının genel sektörden aldığı pay da önemli ölçüde artıyor. Kamu alımlarında kefalet sigortalarının kullanılabilir hale getirilmesi, banka kredilerinde ve taahhüt işlerinde kefalet sigortalarının kullanımının artması ile bu büyümenin önümüzdeki dönemde devam edeceği öngörülüyor.

KOBİ’LERİN KAMU İHALELERİNE KATILIMINI ARTIRACAK

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi; “Sigortacılık ve Reasürans Bilgi ve İstatistik Merkezi (SIRA) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2023 yılında kamu ihalelerinde kefalet sigortası kullanımının yüzde 50 oranında artması öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen yeni düzenleme ile birlikte kamu ihalelerinde bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına alternatif olarak, kefalet sigortalarının da kullanılabilmesinin önü açıldı. Daha önce, kamu ihalelerinde teminat olarak, sadece bankalar tarafından düzenlenen teminat mektupları kabul edilmekteydi. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir finansal yük oluşturmaktaydı. Kefalet sigortasının kullanımına yönelik düzenlemeler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artırmasını ve kamu ihalelerine katılımını kolaylaştıracaktır. Bu durum, Türkiye ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunacaktır” dedi.

KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI TİCARET BÜYÜMEYE ETKİ EDİYOR

Murat Çiftçi, kefalet sigortalarının, dünya çapında yaygın olarak kullanıldığına dikkat çekerek, “ABD, dünyada kefalet sigortası pazarının en büyük olduğu ülke olarak öne çıkıyor.  Onu Japonya, Birleşik Krallık ve Almanya takip ediyor. Kefalet sigortalarının kullanımının artmasının temel nedenleri; dünya çapında ekonomik büyüme, küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan uluslararası ticaret ve enerjiye yapılan yatırımların artması. Maximize Market Research'e göre, 2022'de 17.2 milyar dolar olarak tahmin edilen küresel kefalet pazarının, 2029'a kadar yüzde 5.8 yıllık bileşik büyüme oranıyla 25.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu sigortaların, önümüzdeki dönemde önemli bir büyüme göstermesi beklenmektedir. Türkiye henüz kefalet sigortası alanında yeterli ürün çeşitliliğine ve uygun regülasyonlara sahip değil ancak ilerleyen süreçte çok daha sık göreceğimiz bir sigorta olarak karşımıza çıkacaktır” dedi.

HEM SİGORTALI HEM DE SİGORTA ETTİREN İÇİN AVANTAJLI

“Kefalet sigortaları, hem sigortalı hem de sigorta ettiren için önemli avantajlar sunuyor. Sigortalı için, sözleşme veya anlaşmanın şartlarını yerine getirmemesi durumunda, üçüncü bir kişinin borcunu ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırıyor. Sigorta ettiren için ise sigortalının sözleşme veya anlaşmanın şartlarını yerine getirmemesi durumunda, oluşabilecek zararı güvence altına alıyor” diyen Murat Çiftçi, şöyle devam etti: “Kefalet sigortaları yaygın olarak kamu ihalelerinde, yüklenicinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, zararı karşılamak için kullanılıyor. Ayrıca banka kredilerinde, kredinin geri ödenmemesi durumunda, bankanın zararını karşılamak için kefalet sigortası devreye giriyor. Taahhüt işlerinde de kefalet sigortası, yüklenicinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ihtimaline karşı talep ediliyor. Ayrıca kira sözleşmeleri, yurt dışına çıkış işlemleri, ticari ilişkiler ve diğer birçok alanda da kefalet sigortası kullanılabiliyor.”

‘YENİ ÜRÜNLERİMİZLE PAZAR PAYIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ’

Murat Çiftçi, “IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği olarak kefalet sigortaları alanındaki farkındalığı artırmak için çalışmalar yapıyor, yeni ürün ve ayrıcalıklı hizmetlerimizle müşterilerimize destek oluyoruz. Kamu ihaleleri, banka kredileri ve taahhüt işlerine yönelik kefalet sigortası danışmanlığı, sigorta teklifi, poliçelendirme ve hasar takibi gibi uzmanlık gerektiren özel hizmetler sunuyoruz. Özellikle, 2023 yılında yürürlüğe giren kefalet sigortası düzenlemesi ile birlikte, kamu ihalelerinde kefalet sigortalarının kullanımının artması bekleniyor. Biz de bu alandaki uzmanlığımız ve global reasürans kapasitemiz ile müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı ve pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Editör: Veli Karadeniz