İlk çeyrekte de rekor üretim performansı İlk çeyrekte de rekor üretim performansı

SİGORTAMNEWS / Bülten

Sigorta Tatbikatçıları Derneği tarafından düzenlenen “Maraş Depremi, Sonuçları ve Öğretileri” konulu konferans, 6 Haziran 2023 Salı günü online ortamda gerçekleşti.

Açılış konuşmasını Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altıngöz’ün yaptığı konferansta RMS ‘den Andre Andre Eisele ve Laura Barksby, Addvalora Global’den Jozef Hara, Swiss-Re’den Anna Ziswiler, Eureko Sigorta’dan Süha Çele ve T-Rupt’tan Prof. Dr. Sinan Akkar konuşmacı olarak yer aldı.

45 ülkeden 400’ü aşkın konuşmacının katıldığı konferansta Maraş depremi olay (event) tanımı ve öğretileri, yaşanan bağımsız depremler ve artçıları, modelleme şirketlerinin sonuçları, deprem sonrası yaşanan iş kayıpları, ekspertiz süreçleri, gelecek beklentileri, sigorta ve reasürans maliyetleri ve fiyatlamalar ile 2024 yılı reasürans yenilemeleri konuları hakkında bilgi ve görüşler paylaşıldı.

RMS ; depremin geniş bir bölgeyi etkilemesine, birden çok depremin sonuçlarına, etki alanının genişliğine, model güncellemelerine  ve depremin indirekt hasarlardaki iş durması kar kaybı başta olmak üzere etkilerine değinirken, Swiss RE orijinal sigorta sözleşmelerinin önemine, yabancı para birimi cinsinden düzenlenen sözleşmelere, , riske uygun sigorta fiyatlamasının önemine ve dünyada daralan kapasite sorunlarına değindi. Özellikle deprem tarifesinin revizyonunun reasürörler için de öneminden bahsetti. Yine aynı konferansta Addvalora; talep artışının maliyetler üzerinde etkisi ve önemi ile bu artışların yaşandığı hasarlardaki kar kaybı ve iş durması teminatlarının çalışma prensiplerini anlattı. Konuşmacılar arasında yer alan Eureko, bu tür büyük depremlerin ciddi ekonomik ve sigorta hasarlarına sebebiyet verdiğini, bunun için sigortanın gerekliliğine işaret ederek penetrasyonun artırılmasının önemine işaret etti. Modellemenin ve riske uygun reasürans korunmasının alınmasının öneminden bahsetti. T Rupt ise gerek Maraş depremi gerekse olası Marmara depreminin modellemesi hakkında yapılan çalışmaları anlattı, depremlerin yaratacağı ekonomik ve sigortalı kayıpların büyüklüğü hakkında bilgi verdi. Geniş bir senaryo analizi ile depremin modellemesini bilimsel yaklaşımlarla çok kapsayıcı olarak açıkladı.

STD Başkanı Fahri Altıngöz, kapanış konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür etti. Konferansa konuşmacı olarak katkı sağlayan, sunum yapan tüm konuşmacıları da tebrik etti. STD Yönetim Kurulu olarak bu eventlerin uluslararası boyutta devam edeceğini belirterek, YK Başkan Yardımcısı Menekşe Uçaroğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar’a ve ekiplerine organizasyona olan katkılarından ötürü teşekkür etti.

YouTube linki: https://www.youtube.com/watch?v=nFep1teRTGI&t=286s

Editör: Yaren Akkuş