Sevil GÜMRÜKCÜ / SİGORTAMNEWS

Büyük Önderimiz Atatürk’ün liderliğinde kazanılan milli bağımsızlık mücadelesi neticesinde kurulan Cumhuriyetimizin ilk yıllarında sigortacılık, tamamen yabancıların elindeydi. Millî Reasürans, sigortacılığımızın ulusallaştırılması, reasürans yoluyla diğer ülkelere devredilen primlerin yurtiçinde kalarak döviz tasarrufu ve Hazine’ye gelir sağlanması amacıyla tesis edilen reasürans tekelini işletmek üzere, İş Bankası tarafından 1929 yılında kuruldu.

Reasüransı sigorta şirketlerinin sigortası olarak da tanımlayabiliriz. Yani sigorta şirketleri üstlendikleri riskleri üzerlerinde tutmaz, reasürans şirketlerine aktarır.

Millî Reasürans Genel Müdürlüğü bir süre önce Şişli Maçka’dan Beşiktaş Levent’teki İş Bankası Kuleleri’ne taşınmıştı. Millî Reasürans Genel Müdürü F. Utku Özdemir, burada basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği buluşmada önemli açıklamalar yaptı. Özdemir, “Millî Reasürans olarak yüz yıla yaklaşan bir süredir Türkiye sigorta sektörünün gelişimine ve ülke ekonomisine sağladığımız katkıları artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyada hayat-dışı tüm branşlarda zorunlu reasürans sistemini yürütmüş ilk ve tek özel şirketi olmanın ayrıcalığına sahibiz” dedi.

Aksigorta’ya yeni nesil sigortacılık ödülü Aksigorta’ya yeni nesil sigortacılık ödülü

“Ülkemizde zorunlu reasürans sisteminin sona ermesinin ardından sektörümüzün reasürans ihtiyacını karşılamaya devam ediyor, deneyim ve bilgi birikimimiz ile sektördeki lider konumumuzu başarıyla sürdürüyoruz” diyen Özdemir şunları söyledi:

YARINLARA AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ

“Öncü rolümüzün bir parçası olarak, 1999 Marmara Depremi’ni izleyen dönemde depremlerin ülkemiz ekonomisine getireceği mali yükün hafifletilmesi amacıyla devlet ve sigorta sektörü işbirliği ile oluşturulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) kuruculuğunu ve yöneticiliğini üstlendik. Bu tecrübelerin ışığında tıpkı bugün olduğu gibi gelecekte de ulusal ve uluslararası piyasalarda yarattığımız küresel markamızı yarınlara aktarmayı hedefliyor; sahip olduğumuz köklü deneyim sayesinde riskleri en iyi şekilde analiz ederek sermayemizi etkin biçimde kullanıyoruz.”

Millî Reasürans’ın yüz yıla yakın bir süredir hizmet verdiğini vurgulayan Özdemir, “Her geçen gün hızı artan değişim ve dönüşümü, yeni trendleri yakından izliyor ve yarının dünyasına hazır olmak adına önemli adımlar atıyoruz. 1929 yılında kurulan Şirketimizi ikinci yüzyılına hazırlarken yeni iş modelimiz doğrultusunda yapılandırmakta olduğumuz iş süreçlerimizi ve örgüt yapımızı gözden geçirerek çağın gereklerine uyumlu hale getirmenin adımlarını atıyoruz. İş süreçlerimizin iyileştirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla başladığımız dijital dönüşüm projesi kapsamında, operasyonel süreçlerimizin dijital ortamda yönetilmesine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

KÜRESEL PİYASALARA DA REASÜRANS KAPASİTESİ

Uluslararası piyasalarda da hizmet verdiklerini belirten Özdemir, “Türkiye pazarında sahip olduğumuz teknik bilgi birikimimiz, güçlü mali bünyemiz ve sermaye yapımızdan aldığımız destekle küresel piyasalara da reasürans kapasitesi sağlıyoruz. Bu bağlamda yurt dışından kabul edilen işlerimize önemli katkı sağlayan ve 15. faaliyet yılını kutlayan Singapur şubemiz deneyimli ve yetkin kadrosuyla hizmet sunuyor. 2023 yılını tamamlamaya hazırlanırken 30 Eylül 2023 itibarıyla şirketimizin ödenmiş sermayesi 660 milyon TL, aktif büyüklüğü 19.645 milyon TL, özkaynaklarımız 9.368 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, prim hacmimiz ise 6.729 milyon TL’ye ulaştı. Bugün itibarıyla 33 şirketin plasmanında yer alan Millî Reasürans, 18 şirketin bölüşmeli reasürans anlaşmasında lider konumunda olup prim bazında yüzde 25-30 bandında piyasa payına sahip” şeklinde açıklama yaptı.

Kahramanmaraş depremi sonrasında üstlendikleri rol hakkında da bilgi veren Özdemir, şunları söyledi: “2023 yılının Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi sonrasında depremin ülkemiz ekonomisinde yol açtığı yaraların hızlı bir şekilde sarılmasına önemli katkılarda bulunduk. DASK ve reasürans şirketleri hariç, Türkiye sigorta piyasasının deprem teminat tutarı yaklaşık 8.5 milyar Euro seviyesinde.  Bu kapsamda, sigortalı hasarın yüzde 10’unu aşan kısmının Şirketimiz tarafından karşılanacağını öngörüyoruz. Millî Reasürans olarak bugün itibarıyla sektöre toplam 309 milyon Euro ödeme gerçekleştirmiş olup üstleneceğimiz toplam hasar tutarının 550 milyon Euro olacağını öngörüyoruz. Kahramanmaraş depreminin Şirketimize maliyeti ise 43 milyon Euro civarındadır.”

Özdemir, “Yeni iş modeli ve çağdaş örgüt yapısı ile tarihsel temelleri üzerinde güçlü bir şekilde yükselecek olan Şirketimizin dönüşümünün bir parçasının da teknolojik altyapısı çok daha sağlam, bizleri daha üretken ve keyifli kılacak ofis olanaklarına sahip bir mekâna kavuşmamız olduğunu düşünüyoruz.  Bu düşünceden hareketle Teşvikiye’de bulunan Genel Müdürlük binamızdan İş Kuleleri’ne taşındık. Yeni çalışma ortamımız; teknolojiden azami ölçüde yararlanabileceğimiz, iş yapış biçimimize ilişkin öngördüğümüz değişiklikleri daha kolay hayata geçirebileceğimiz, büyük çevik bir ekibe dönüşebileceğimiz özel bir mekân olarak tasarlandı. Diğer yandan, bir Cumhuriyet kurumu olarak yürüttüğümüz projelerle toplumsal cinsiyet eşitliği, kültür- sanat ve spor alanındaki gelişmelere de katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Millî Reasürans olarak, işine ve kurumuna bağlı, sürekli öğrenmeye ve gelişime açık, yetkin çalışanlarımızın verimli ve mutlu olabilmeleri için gerekli iş ortamının sağlanmasına öncelik veriyoruz” diye konuşan Özdemir, “Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde tüm çalışanlarımızın ayrımcılığa maruz kalmadan eşit hak, fırsat ve olanaklara sahip olması gerekliliğine inanıyoruz. Şirketimizde özellikle orta ve üst düzey kadın yöneticilerin yüksek oranıyla sektörden ayrışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından sıkı bir değerlendirme süreci sonrasında “Fırsat Eşitliği Modeli” (FEM) Sertifikası’nı almaya hak kazandık. Sigorta sektörüne ve ülke ekonomisine yaptığımız katkıların yanı sıra toplumsal ve kültürel alanda da kalkınmaya destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Millî Reasürans’ın sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri hakkında da bilgi aktaran Özdemir, şunları söyledi:

“1994 yılında hizmete açtığımız Millî Reasürans Sanat Galerisi alanında elde ettiği özel konumu ile sanat alanında adeta bir akredite sağlayan güvenilir ve istikrarlı bir kurum olma özelliği taşıyor. Galerimiz Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü için arşivinde yer alan ve geçmiş sergilere ait kitaplardan oluşan özel bir kitap seçkisi hazırlayarak güzel sanatlar fakülteleri, güzel sanatlar liseleri, müzelerin kütüphaneleri ve Anadolu’da yer alan bağımsız sanat mekânlarının kitaplıklarından oluşan 100 kuruma armağan etti.”

“Sektör çalışanlarının ve sigortacılık eğitimi alan çeşitli düzeydeki öğrencilerin çalışmalarında yararlandığı bir bilimsel kaynak niteliğindeki Reasürör Dergisi’ni 1991 yılından beri üç ayda bir yayımlıyoruz.”

“Miltaş Spor Tesislerimiz 1986 yılından bu yana tenis başta olmak üzere değişik spor dallarında sektörün hizmetinde. Tesislerimizde 35 yıldan bu yana her yaz başında sigorta ve reasürans dünyasından çok sayıda yerli ve yabancı katılımcıyı bir araya getiren “Uluslararası Sigortacılar Tenis Turnuvası”nı düzenliyoruz.”

“1996 yılında kurduğumuz ve bugüne dek çeşitli ulusal ve uluslararası festivallere de katılan Millî Reasürans Oda Orkestramız, kurulduğu günden bu yana yurt içinden, yurt dışından katılan tanınmış şef ve solistlerle birçok başarılı konsere imza attı. Orkestramız bundan sonraki dönemlerde de çeşitli projelerle sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.”

“Türkiye Sigorta Birliği ile birlikte 1970 yılında kurduğumuz Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) ise kurulduğu günden bu yana aralıksız olarak sigorta sektörüne yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmekte. Kuruluşundan bu yana düzenlenen ve sigortacılık alanında en kapsamlı eğitim programlarından biri olma özelliğine sahip “Temel Sigortacılık Eğitim Programı” bugüne kadar yaklaşık 3 bin mezun verdi.”

Editör: Veli Karadeniz