EY Türkiye yeni şirket ortaklarıyla büyüyor EY Türkiye yeni şirket ortaklarıyla büyüyor

Quick Sigorta’nın kredi notu, ‘BBB- (tr)’ seviyesinden ‘A- (tr)’ seviyesine yükseldi. JCR Avrasya Rating, Quick Sigorta’yı yatırım seviyesi kategorisinde değerlendirerek, uzun vadeli ulusal kredi notunu 'BBB- (tr)'den 'A- (tr)'ye; kısa vadeli ulusal kredi notunu ise 'J2 (tr)'den 'J1 (tr)'ye revize etti ve görünümü ise 'stabil' olarak belirledi.

JCR Avrasya Rating’in değerlendirmesi ile ilgili açıklama yapan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, not artışında; prim üretimindeki artış ile beraber pazar payındaki yükselişin ve 2023 mali yılının ilk yarısı itibarıyla teknik karlılığı etkileyen bileşik rasyonun sektör ortalamasının altında olmasının etkin rol oynadığını söyledi.

Ahmet Yaşar, JCR Avrasya Rating’in, not değerlendirmesinde; Quick Sigorta’nın iç kaynaklarla desteklenen güçlü sermaye yapısına sahip olduğu, toplanan primlerin yatırıma yönlendirilmesi yoluyla risklerin çeşitlendirilip, mali yapının güçlendirildiği tespitlerinin yer aldığını vurgulayarak, JCR Avrasya Rating’in değerlendirmesindeki başlıkları şöyle sıraladı:

“Rating bilgilendirme formunda, Quick Sigorta’nın, riski uluslararası kabul görmüş reasürörlere devretme kabiliyetine, Maher Holding’in hissedar olarak varlığına ve grup içinde yarattığı sinerjiye vurgu yapılıyor. JCR Avrasya Rating, birçok alt başlığı dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucunda Quick Sigorta’nın, uzun vadeli ulusal kurum kredi notunu ‘BBB- (tr)’ seviyesinden ‘A- (tr)’ seviyesine revize etti. Kredi derecelendirme notumuzdaki bu revizyon, daha da rekabetçi hale gelen sigorta sektöründeki istikrarlı konumumuzu ve toplanan primlerin yatırıma yönlendirilmesiyle mali yapının güçlendirildiğini teyit ediyor.”

Editör: Hasan Burak Karadeniz