Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, sosyal medya hesabından yayınladığı  “Kuruluştan Tasfiyeye Sigorta Şirketleri Mali Yeterlilik Düzenlemeleri” başlıklı makalesinde, sigorta şirketlerinin kapanmaması için yapılması gerekenleri sıraladı.,

Genç’in o paylaşımı şöyle:

İki şirkete müdahale edilmiş olması çerçevesinde, yapılacak değerlendirmelerin daha sağlıklı olmasına katkı amacıyla, mevcut mevzuatta sigorta şirketi mali yapılarının güçlü tutulması için getirilmiş bulunan bazı kuralları burada kısaca saymak istiyorum.

Kuruluş ve Ruhsat aşamasında:

a) Kurucu ve ortakların geçmişte iflas etmiş ya da konkordato ilan etmiş olmamaları b) Kurucu ve ortakların mali güç ve itibara sahip olmaları

c) Ruhsat aşamasında ödenmiş sermayenin üçte birinin teminat olarak bloke edilmesi

Başarılar tesadüfen gerçekleşmiyor Başarılar tesadüfen gerçekleşmiyor

d) Holding yapısı içinde ise, holdingin de mali güce sahip olması şartı

e) Geçmişte tasfiye edilmiş kuruluşlarda veya Kanunun 20/2-3. maddesinin uygulandığı sigorta veya reasürans şirketlerinde ortaklık yapılmamış olma şartı

f) “İş Planı”nın sigorta şirketi yükümlülüklerini sürekli ve yeterli biçimde karşılayacak şekilde hazırlanmış olması şartı

g) Sermayenin nakit olarak konulması şartı.

Faaliyet Esnasında:

a) Teminat blokajının devamı (her yılsonunda hesaplanacak “gerekli öz sermaye” tutarının üçte biri kadar).

b) Sermaye yeterliliği düzenlemesi çerçevesinde hesaplanacak “gerekli öz sermaye” tutarının en az yüzde 115’i kadar öz kaynağa sahip olunması şartı.

c) Öz sermayeyi “gerekli öz sermaye”nin altına düşürecek şekilde kâr dağıtımı yapma yasağı.

d) Varlıkların teknik karşılıkları karşılayacak düzeyde olması kuralı.

e) Kuruluşta verilen “İş Planı”ndaki hedeflerden aşırı biçimde uzaklaşılmış olunmaması şartı.

f) Kurumun (SEDDK) tüm sigorta şirketleri için teminat tutarlarını yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi.

g) Kurumun (SEDDK), sigorta şirketleri için yüzde 10’a kadar “özel teminat” ayırma zorunluluğu getirme yetkisi.

h) Kurumun (SEDDK) şirket mali yapılarını güçlendirmek için finansal oranlar getirme yetkisi.

ı) Aktif azaltıcı işlem yasağı.

Tüm bu düzenlemelere rağmen mali bünye zafiyeti ortaya çıkan şirketler için de Kanunun 20. maddesi ile aşamalı tedbirler alınması öngörülmüştür.

Görüleceği üzere, mevzuatta sigorta şirketlerinin mali yapılarının güçlü tutulması yönünde çok sayıda hüküm bulunmaktadır. Geçmişte Hazine ve şimdi de SEDDK tarafından bu hükümler çerçevesinde gözetim ve denetim yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

Tüm bu kurallara ve denetime rağmen şirket mali yetersizliği durumları (Dünyada da olduğu gibi) ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlar için de tazminat taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla şirket aktiflerinde bloke teminatlar tutuluyor, ayrıca zorunlu sigorta primleri üzerinden; sigorta yaptıranlardan yüzde 2 ve sigorta şirketlerinden yüzde 1 katkı ile Güvence Hesabı’nda fon birikmektedir.

Her iki tutarlar da ortaya çıkabilecek şirket mali yetersizlikleri karşısında hak sahiplerinin sigorta tazminat taleplerinin karşılanması amacına yöneliktir.

Saygılarımla.

Editör: Veli Karadeniz