Eğitim programı ile birlikte katılımcıların, temel olasılık ve matematiksel istatistik ile aktüeryal modellemelerde kullanılan istatistiksel analiz yöntemlerine ilişkin bir temel oluşturması amaçlanıyor. SEDDK Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin tarafından verilecek eğitim 36 saat olarak planlandı. Eğitim, 16 Şubat 2024 tarihinde saat 18.00’da başlayıp, 5 Mart 2024 tarihinde saat 21.00’da son bulacak.

Serpil Günal DASK’ın yeni genel sekreteri oldu Serpil Günal DASK’ın yeni genel sekreteri oldu

Olasılık ve İstatistik olarak iki ana başlık altında işlenecek derslerde alt başlıklarla konular genişletilip kursiyerlere detaylı bilgi verilecek.

Olasılık başlığı altında şu dersler işlenecek: Olasılık Aksiyomları, Koşullu Olasılık, Bağımsızlık, Bayes Teoremi, Tek Değişkenli Olasılık Dağılımları, Kesikli dağılımlar, Sürekli dağılımlar, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağılım ölçüleri, Moment türeten (yaratıcı) fonksiyonlar, Dönüşümler, Karma dağılımlar, Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları, Kesikli rassal değişkenler için birleşik dağılımlar, Sürekli rassal değişkenler için birleşik dağılımlar, Marjinal ve koşullu dağılımlar, Dağılım ölçüleri, Birleşik moment türeten (yaratıcı) fonksiyonlar, Kovaryans ve korelasyon, Dönüşümler, Sıra istatistikleri, Limit Teoremleri.

İstatistik dersleri ise şöyle: Verilerin Özetlenmesi, Konum ve Değişim Ölçüleri, Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Tahmin Yöntemleri, Tahmin Edici Özellikleri ve Gerekleri, Hipotez Testleri,  Varyans Analizi, Çoklu Doğrusal Regresyon, Doğrusal Olmayan Regresyon.

On-line olarak verilecek eğitimle ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru için lütfen tıklayınız.

Editör: Hasan Burak Karadeniz