Unico Sigorta, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü ile deprem sonrası etkilerin hızlı ve etkin çözümü amacıyla AR-GE tabanlı bir proje çalışması hayata geçiriyor. Hasara neden olan zemin etkisi, faya uzaklık, topografik eğim, yerel jeolojik özellikler, yeraltı suyu seviyesi, deprem ivmesi gibi pek çok etkinin bir arada değerlendirileceği projenin ilk aşamasının imza törenine Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt ve TTO Yöneticileri de katıldı.

Sigorta duayeni Adli Okuş hayatını kaybetti Sigorta duayeni Adli Okuş hayatını kaybetti

“ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Törene katılan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk “Aktif deprem kuşakları üzerinde yer alan ülkemizde son yüzyıl içerisinde 7.0 büyüklüğün üzerinde yıkıcı boyutta 20 deprem oluştu. Bu durum Türkiye’yi depremlerden dolayı zarar gören ülkeler sıralamasında en üst sıralara taşıyor. Maalesef bu durumu 6 Şubat’ta da çok üzücü bir şekilde yaşadık. Ülkemizde uzun vadede depreme dirençli kentler ve alt yapılar kurulmasının önemini vurgulamak ile kayıpların temini açısından risk transferi yaklaşımlarının son derece önemli. Doğal afetler sonrası ekonomik kayıpların temini ve yeniden iyileşme ve üretime hızlı geçiş sigortalama işlemlerinin işlevselliği ile de doğru orantılı Unico Sigorta ile başlattığımız ve ilk aşamada bir yıl sürecek olan bu çalışma da ülkemiz için büyük önem taşıyor. Ülkemizde alanında ilk olan bu projenin, sadece sigorta sektörü için değil önce İstanbul ardından ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Coruk ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Ulutaş’a yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca Unico Sigorta ile benzer AR-GE Projeleri için İşbirliği Protokolü imzalıyoruz” dedi.

DEPREM VE ZEMİN ETKİLERİNİN MODELLENMESİ

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler ise konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Tarih boyunca birçok doğal felakete maruz kalmış ülkemize, hepimizi derinden sarsan 6 Şubat Depremi, Türkiye'nin deprem gerçekliğini bir kez daha hatırlattı. Uzun vadede depreme dirençli kentler ve alt yapılar kurulmasının önemini vurgulamak ile birlikte kayıpların temini açısından risk transferi yaklaşımı çok kritik. Biz de sigorta sektörünün önemli oyuncularından biri olarak,  risk transferinin ekonomik anlamda en etkin olduğu bu alanda üzerimize düşeni yapmak için kolları sıvadık. AR-GE çalışmalarına verdiğimiz önem kapsamında bina hasarının oluşmasına neden olan deprem ve zemin etkilerinin modellenmesine imkân tanıyacak olan bu projeyi Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü ile başlattık. Bugün ilk aşamasını imzaladığımız projenin bir yıl içerisinde tamamlanmasını planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem sektörümüze hem de ülkemize bu tarz yenilikçi projelerle değer katmaya devam edeceğiz. Bu amaçla Kocaeli Üniversitesi ile benzer AR-GE Projeleri için İşbirliği Protokolü de imzalıyoruz.”

KOÜ - TTO VE UNICO SİGORTA ARASINDA AR-GE TABANLI PROJE

Çalışma kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi ara yüzü kullanılarak Türkiye deprem bölgeleri haritası temel olarak kabul edildikten sonra her bir lokal etki ağırlıklandırma metodolojisi kullanılarak irdelenecek. Zeminde yenilmeye yol açarak yıkıma neden olma olasılığı yüksek parametreler bir arada değerlendirilecek. Bu sayede sadece faylanma ya da deprem büyüklüğü gibi yaklaşımlar yerine pek çok etkinin bir arada değerlendirildiği ve her bir etkinin üst üste çakıştırıldığı bir tehlike haritası Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında oluşturulacak. Çalışma ile geliştirilmesi amaçlanan yöntem; bina hasarının oluşmasına neden olan deprem ve zemin etkilerinin modellenmesine imkân sağlayacak. Hazırlanan sonuç harita ile adres tabanlı sorgulama yapılarak ilgili adresteki parsel alanı zemini için belirlenen “Deprem Tehlike Sınıfı” dikkate alınacak ve çıkan veriye göre sigorta poliçeleri her risk özelinde farklı içerik ve şartlar ile oluşturulacaktır.

Editör: Veli Karadeniz