Millî Reasürans 95 yaşını kutluyor Millî Reasürans 95 yaşını kutluyor

VHV Sigorta, güneş enerji santrallerine yönelik yeni bir ürün çıkardı. "Geniş Kapsamlı Solar Enerji Paketi (GES)" ürünü şirketin mevcut yangın sigortası kapsamında GES'e teminat verme imkânı sağlamaması nedeniyle sadece GES faaliyetine özel klozları ve teminatları tam olarak karşılamak amacıyla oluşturuldu.

VHV Sigorta CEO’su Fatih Ağacık, yeni ürünün müşteri kitlesinin yenilenebilir enerji yatırımı yapan gerçek veya tüzel kişiler olduğunu, güneş enerji santrallerindeki ani ve beklenmedik hasarları poliçede belirtilen şartlar dahilinde teminat kapsamına aldığını vurguladı.

Güneş enerjisi sistemlerinin, sürdürülebilir enerji üretimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve giderek daha fazla tercih edildiğinin altını çizen Fatih Ağacık sözlerini şöyle sürdürdü: “Öte yandan bu sistemlerin doğal afetler, hırsızlık, vandalizm ve diğer beklenmedik olaylar nedeniyle zarar görebileceği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Yeni güneş enerjisi sistemi sigortamız, müşterilerimizin bu tür risklere karşı koruma altında olmasını sağlıyor ve yatırımcıların geleceğe güvenle bakabilmelerini mümkün kılıyor. Bizim için önemli olan, müşterilerimizin yatırımlarını korumak ve onların finansal istikrarını sağlamak. Bu yeni ürünümüz, sadece fiziksel hasarları değil, aynı zamanda gelir kaybını da kapsayarak, olası tüm riskleri minimize etmeye yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Müşterilerimizin enerji üretim süreçlerinde kesintisiz ve güvenli bir şekilde ilerlemeleri için buradayız.”

VHV Sigorta Yangın ve Mühendislik Sigortaları Direktörü Onur Kacar ise VHV Sigorta olarak artan enerji maliyetlerine karşı yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten elektrik üretme faaliyetinde ani ve beklenmedik riskleri teminat altına alan yeni ürünün, bu faaliyetle gelir elde eden müşterinin, poliçe kapsamında yaşanacak riskler sonucunda oluşacak gelir kaybını (kâr kaybı) da teminat altına aldığının altını çizerek yeni ürünlerine yönelik şunları söyledi:

“Yeni üründe buna ek olarak belli bir limit ile panellerde oluşabilecek performans kaybına da koruma sağladık. Ayrıca Kemirgen Hayvan Teminatı, Uyumlu Olmayan Ekipman Teminatı, Eski Ekipman Değişim Teminatı gibi genişletmeler de sunuyoruz. Sigorta poliçelerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özelleştiriyoruz. Bu sayede, her bir müşterimize en uygun ve etkili koruma çözümlerini sunabiliyoruz. Güneş enerjisi sistemi sahiplerine ve yatırımcılarına, geleceğe yaptıkları bu önemli yatırımı koruma altına alarak, daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamalarını destekliyoruz.”

Editör: Hasan Burak Karadeniz