Türkiye Sigorta; güçlü büyüme temposunu sürdürüyor. 2023 yılı Kasım ayı sonu brüt prim üretimi verilerini açıklayan şirket, aylık 6.6 milyar TL’lik rekor üretim ile brüt prim üretimini 50.8 milyar TL’ye taşıdı.

AcnTURK Holding’den yeni bir hamle AcnTURK Holding’den yeni bir hamle

Aylık brüt prim üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre yüzde 170 oranında artarken aylık bazda büyümeye en yüksek katkıyı sağlayan branşlar sağlık, kasko, yangın ve doğal afetler ve genel zararlar branşları oldu. Söz konusu branşlarda bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 549, yüzde 315, yüzde 214 ve yüzde 187 oranlarında artışlar kaydedildi.

Dikkat çeken bu üretim performansı neticesinde Kasım sonu itibarıyla Türkiye Sigorta’nın toplam brüt prim üretimi yıllık yüzde 152 oranında artışla 50.8 milyar TL’ye ulaştı. Yıllık bazda yüzde 285 oranında artan sağlık branşının prim üretimi 2.7 milyar TL’ye ulaşırken bu dönemde yüzde 241 oranında yükseliş kaydedilen kasko branşının prim üretimi 7.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sırasıyla yıllık yüzde 230 ve yüzde 208 oranlarında artış kaydedilen yangın ve doğal afetler ile kaza branşları, toplam büyüme ivmesinin üzerinde prim üretimi gerçekleştirilen diğer branşlar oldu.

Söz konusu branşlarda sırasıyla 11.4 milyar TL ve 3.5 milyar TL üretim gerçekleştirildi. Toplam prim portföyünde ağırlığı en yüksek olan genel zararlar branşında ise Kasım ayında özellikle tarım sigortalarında artan üretim temposuyla beraber yıllık yüzde 100 oranında büyüme kaydedilerek 12.1 milyar TL’lik prim üretimine erişildi.

Editör: Veli Karadeniz