Allianz Trade ekonomistleri tarafından ekonomisi değerlendirilen Hindistan Raporunda hem bankaların sağladığı kredilerdeki artış hem de iyileşen iş koşullarıyla beraber firmaların sermaye harcamalarının artması, Hindistan'daki ekonomik büyümenin hızlanacağına yönelik umut verici işaretler olarak gösteriliyor.

Rapora göre, temel olarak yatırım ve tüketim harcamalarının etkisiyle Hindistan'ın ekonomik büyümesinin 2030 yılına kadar, yıllık ortalama yüzde 6,3 civarında olması ve Hindistan Merkez Bankası'nın yüzde 2 ila yüzde 6 aralığında olan hedefi içinde kalarak, enflasyonun 2021-2030 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 4.8 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca, hizmet sektörlerinin ekonomi içinde artan rolünün ve ülkenin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü dışında farklı alanlarda da kendini göstermeye başlamasının ülkeye rekabet avantajı sağlaması ve imalat sektöründe başlayan büyümenin devam etmesi de raporda öne çıkan bilgiler arasında yer alıyor.

Hindistan Asya'daki yeni büyüme motoru

Allianz Trade tarafından hazırlanan rapora göre, Hindistan ekonomisi 2023 yılındaki yavaşlamaya rağmen dayanıklılığını koruyor ve benzerlerinden daha iyi performans sergiliyor. 2023 yılında küresel büyümede beklenen yavaşlamaya ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen, Hindistan ekonomisi 2021 yılından bu yana gelişmekte olan ekonomiler ve Asya ekonomileri arasındaki ortalama büyüme oranının sürekli üzerinde performans sergileyerek büyük bir direnç gösterdi. Ayrıca rapora göre 2023-2024 mali yılında da (Nisan 2023- Mart 2024) Hindistan'ın yıllık yüzde 6,5 oranında büyümesi bekleniyor. Bu oran gelişmekte olan ekonomilerdeki ortalama büyüme oranının neredeyse iki katı ve Asya ortalamasının önemli ölçüde üzerinde. 2023-2024 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran), ağırlıklı olarak yatırımlar ve özel tüketim harcamalarının etkisiyle ve hizmetler sektörünün güçlü desteğiyle yıllık yüzde 7,8'lik bir büyüme kaydedildi.

IBS’nin üst yönetim kadrosuna transfer IBS’nin üst yönetim kadrosuna transfer

Rapora göre Hindistan’da yabancı yatırımlar, büyüme için daha güçlü bir itici güç haline gelmeli. Büyüme rakamlarıyla diğer ülkeler arasından sıyrılan Hindistan'ın bu avantajla yabancı sermaye çekme kapasitesini en iyi şekilde değerlendirmesi çok önemli. Raporda, büyük miktarlarda yabancı yatırımın çekilmesi ve kullanılması için bir o kadar önemli olan diğer konular olarak da liberal ekonomiyi destekleyen reformların sürdürülmesi ve sermaye piyasalarının iyi planlanmış bir şekilde uluslararasılaştırılması gösteriliyor. Ülkede ortalama ticaret tarifesinin yüzde 18,1 gibi yüksek bir oranda olduğu ve bu oranın Hindistan'ın başlıca rakiplerindeki ortalamanın iki katından fazla olduğu rapordaki dikkat çekici veriler arasında bulunuyor. Örneğin bu oranın Çin’deki yüzde 7,5'lik orana göre epey yüksek olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra tarifelerin rakip ülke ortalamalarına düşürülmesinin Hindistan'a yılda 80 milyar dolarlık ek ihracat sağlayabileceğine vurgu yapılıyor. Özellikle mevcut durumda ülkede tüketim mallarının sadece yüzde 3'ü ithal ediliyor. Hindistan'ın uluslararası sahnede artan rolünden faydalanarak serbest ticaret anlaşmalarının sayısını artırmasının küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendireceğine değiniliyor.

Ülkenin yapay zekâ alanındaki kapasitesi dikkat çekici

Allianz Trade Hindistan Raporu’na göre, 2025 yılından itibaren Hindistan, dünyanın en büyük işgücüne sahip ülkesi olarak Çin'i geride bırakacak. Ülkede 15-64 yaş arasındaki insan sayısının 2026 yılında bir milyar sınırını aşması ve 2075'ye kadar bu sınırın üzerinde kalması bekleniyor. Buna ek olarak son on yılda Hindistan'daki yapay zekâ yatırımları arttı ve ülke bu alanda dünyada altıncı sıraya yükseldi. Stanford'un Yapay Zekâ Endeksi Raporu'na göre söz konusu yatırım miktarı yaklaşık 3.1 milyar euro. Bu da Hindistan'ı Yapay Zekâ alanında küresel olarak önemli bir rakip ve oyuncuya dönüştürebilir. Bununla birlikte Hindistan’ın 2070 yılında net sıfır karbon düzenine ulaşmak için aktif olarak çalıştığı ve başta rüzgâr ve güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjiye yatırım çekmek için iletim ücretlerinden feragat etmek gibi önlemleri uygulamaya başladığı da raporda yer alıyor.

Editör: Hasan Burak Karadeniz