Asrın depremi diye adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Çünkü unutulacak bir deprem değildi. Sigorta sektörünü de yakından ilgilendiren deprem için İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri güzel bir proje geliştirdi.

Danışmanlığı Doç. Dr. Hakan Özcan tarafından yapılan ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileri Semih Aydoğan, Çağla Kesgin ve Senanur Aşkın tarafından yürütülen “Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi Sonrası DASK Sigorta Poliçe Sayısı Değişimi ve Sigortalılık Penetrasyonu Üzerine Bir Çalışma” konulu, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi'ne, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) destek sağladı.

Doç. Dr. Hakan Özcan, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Ülkemizin jeolojik, topografik özellikleri ve iklim karakteristiği nedeniyle doğal afetler sıklıkla yaşanmaktadır. Ülkemizin yüzde 96’sı farklı tehlike derecelerine sahip bir deprem kuşağındadır. Bu durum ülkemizde DASK deprem sigortasının yaptırılmasının önemini açıkça ortaya koymaktadır. Deprem poliçesi; deprem sonrası maddi kayıpların derhal telafi edildiği bir güvence poliçesidir” dedi.

Aksigortalılara Open English’te yüzde 65 indirim fırsatı Aksigortalılara Open English’te yüzde 65 indirim fırsatı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen deprem sonrası 50 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmiş ve önemli bir maddi hasar meydana gelmiştir” diyen Özcan, şunları söyledi:

“Çalışmamızda deprem sonrasında deprem öncesine göre; ülkemizdeki 10 büyükşehrin DASK poliçe penetrasyonunda anlamlı bir farklılık olup olmadığının istatistiki yöntemler kullanılarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaca ulaşabilmek için Türkiye’de 6 Şubat 2023 depreminden etkilenmeyen nüfusu en yüksek 10 büyükşehir belediyesinin olduğu illerin DASK verileri kullanılacaktır.”

Editör: Hasan Burak Karadeniz