TSEV'den Yeni Başlayanlar için Sigortacılığa Giriş Eğitimi TSEV'den Yeni Başlayanlar için Sigortacılığa Giriş Eğitimi

Gül’ün Türk P&I Sigorta’nın Nisan ayı sirkülerinde yer alan “Balıkçı teknesi sorumluluk sigortası” başlıklı makalesi şöyle…

Türk P&I Sigorta olarak teminat sağladığımız birçok farklı tipteki deniz aracının yanında balıkçılık alanında faaliyet gösteren teknelere de teminat sağlamaktayız. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 19 bin 669 adet balıkçı ruhsatına sahip tekne bulunmakta ve her yıl ortalama 500 bin ton balık avlanmaktadır. 

Bu tekneler arasından yaklaşık 1400 civarı, boyları 12 metreden başlayarak 50 metreye kadar ulaşabilen endüstriyel balıkçı gemileri olup, balık avcılığının yüzde 90’ını bu tekneler gerçekleştirmektedir. Şu an için sadece Türk kabotajında sefer yapan balıkçı tekneleri için P&I teminatı sağlamaktayız.

SEFERE MÜSAADE EDİLMİYOR

Resmi Gazete’de yayınlanan Tarife ve Talimat Tebliği uyarınca, 300 gros ton ve üzeri Türk Bayrağı taşıyan tüm gemiler deniz alacaklarına karşı koruma ve tazmin (P&I) sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Aksi taktirde liman başkanlıklarınca denize elverişlilik belgesi temin edilmemekte ve sefere müsaade verilmemektedir. Balıkçı tekneleri de bu kapsamda P&I sigortası yaptırmakla yükümlüdür.

P&I SİGORTASI ŞARTI

Denizlerdeki balık popülasyonunun korunması ve sürdürebilir avcılığın temin edilmesi amacıyla, her yıl belirli dönemlerde av yasağı uygulanmaktadır. Bu dönem genellikle Nisan-Eylül ayları arasındaki dönemi kapsamaktadır. Eylül itibariyle av yasağı sona ereceğinden; Türk karasularında avcılık yapacak olan balıkçı teknelerinin, faaliyetlerine başlamadan önce P&I sigortası yaptırması gerekmektedir.

BİRÇOK RİSKE TEMİNAT VERİLİYOR

Balık avlama faaliyetlerinin iş kazalarına neden olabilecek çeşitli risk faktörleri barındırması nedeniyle, mürettebat yaralanmalarına ilişkin hasarlar sıkça görülmektedir. Bunlara trollerin (bir tür balık ağı) atılması ve ağların çekilmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar, mesleki astım, balıkların muhafazasında kullanılan bazı kimyasalların yol açtığı zehirlenmeler örnek olarak verilebilir. Bu nedenle tonajına bakılmaksızın tüm balıkçı teknelerine P&I Sigortası yaptırmalarını öneriyoruz.

Balıkçı teknesi sorumluluk sigortası kapsamında; minimum 5 milyon dolardan 1 milyar dolara kadar sorumluluk limiti sağlanmakta olup, teminat altında olan rizikolar altta belirtilmiştir.

Teminat altına aldığımız sorumluluklar:

• Çatma, balık ağları, yüzer ve sabit cisim hasarları

• Gemi adamı, yolcular ve diğerleri

• Rotadan sapma masrafları

• Cezalar

• Dava ve Say

• Kirlilik ve çevresel yükümlülükler

• Karantina masrafları

• Kaçak yolcular, sığınmacılar ve hayat kurtarma

• Çeki sorumlulukları

Editör: Yaren Akkuş