Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da gerçekleşen Cisco Live etkinliğinde Cisco, kurumların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yönelik eyleme geçirilebilir bilgiler sunan Webex Control Hub'daki Karbon Emisyonu Öngörüleri’ni duyurdu. İş birliği sektöründe türünün ilk örneği olan bu çözüm, Webex cihazlarının enerji tüketimini ve kullanımını optimize etmek için kapsam 2 emisyon raporlaması ve önerileri sunuyor.

Bu inovasyon, Cisco'nun 2040 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma ve ürünlerini sürdürülebilirlik önceliğiyle yenileme yönündeki taahhüdünün de bir parçası.

Gartner Raporuna'a göre, CEO'lar geçtiğimiz yıl ilk kez çevresel sürdürülebilirliği 10 stratejik iş önceliği arasında saydı. 2022 ve 2023 yıllarında yeni veya geliştirilmiş ürünlere yatırım yapmayı planlayan CEO'ların yüzde 80'i, çevresel sürdürülebilirliği, işlevsel performans ve genel kalitenin hemen ardından üçüncü en büyük itici güç olarak gösterdi. Sürdürülebilirlik aynı zamanda CEO'lar için rekabette ayrıştırıcı bir unsur olarak görülüyor ve marka güveni ile aynı seviyede önemli bulunuyor.

 Sıfır emisyon hedefine destek veriyoruz

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru konuyla ilgili olarak şöyle dedi: “Dijitalleşme diğer sektörleri daha sürdürülebilir hale getirirken, teknoloji sektörü de kendi karbon ayak izini kontrol etmelidir. Ancak bu şekilde topluma ve çevreye duyarlı, aynı zamanda dijital bir gelecek sunulabilir. Sürdürülebilirlik günümüzde, Türkiye'deki kurum ve şirketler için en önemli önceliklerden biri. Cisco olarak, sıfır emisyon hedefimize ulaşmaya ve müşterilerimizin sürdürülebilir bir gelecek yolculuğunu desteklemeye kararlıyız. Türünün ilk örneği olan Webex Karbon Emisyonu Analizleri de bu taahhüdümüzün bir yansımasıdır.”

Sağladığı olanaklar

Karbon Emisyonu Analizleri şirketlere şu olanakları tanıyor:

· Cisco iş birliği cihazlarından kaynaklanan tahmini enerji kullanımını ve ilgili karbondioksit eşdeğeri (CO2e) emisyonlarını raporlamak. Hesaplamalar, ABD Çevre Koruma Ajansı gibi tanınmış devlet kurumlarının formüllerine dayanmaktadır. 

Elektrikliler yeni riskleri de beraberinde getirdi! Elektrikliler yeni riskleri de beraberinde getirdi!

· Sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik ilerlemeyi takip etmek için zaman içindeki emisyon eğilimlerini görmek.

· Yöneticilere enerji kullanımlarını azaltmak için Webex'in “ofis saatleri” gibi özellikleri etkinleştirmeleri konusunda rehberlik etmek.

Carbon Emissions Insights, Webex Control Hub'da mevcut olacak ve BT yöneticileri için varsayılan olarak etkinleştirilecek. Bu veriler ayrıca müşteri sürdürülebilirlik raporlama araçlarına entegrasyon için bir API aracılığıyla dışa aktarılabilecek. Karbon Emisyonu Analizleri bu yazdan itibaren kullanıma sunulacak.

Cisco'nun hedefi, 2025 yılına kadar yeni Cisco ürünlerinin ve ambalajlarının yüzde 100'ünün Döngüsel Tasarım İlkeleri’ni içermesi. Cisco aynı zamanda, müşterilerini, iş ortaklarını ve çalışanlarını, Cisco'nun iade edilen end-of-use donanımlarının yüzde 99.9'unun yeniden kullanıldığı ve geri dönüştürüldüğü Geri Alma ve Yeniden Kullanma Programı’na katılmaya teşvik ediyor.

Editör: Yaren Akkuş