Emaa Sigorta, sigortalılarına daha nitelikli hizmet verebilmek ve yenilikçi sigorta ürünlerine yatırım yapmak amacıyla 2021 yılında Golden Gateway Holding tarafından resmi olarak kuruldu. 2022 tarihi itibarıyla da SEDDK’dan faaliyet ruhsatlarını alarak sektöre adım atan Emaa Sigorta’nın, sektörde tüm ruhsatlara sahip az sayıda şirketten biri olması, gelecekte büyümesinin önünü açıyor. Şirket, hayat dışı sigorta şirketleri arasında ödenmiş sermaye sıralamasında 450 milyon TL sermaye ile üst sıralarda yer alıyor.

Emaa Sigorta, sigortalılarına daha nitelikli hizmet verebilmek ve yenilikçi sigorta ürünlerine yatırım yapmak amacıyla 2021 yılında Golden Gateway Holding tarafından resmi olarak kuruldu. 2022 tarihi itibarıyla da SEDDK’dan faaliyet ruhsatlarını alarak sektöre adım atan şirket, hayat dışı sigorta şirketleri arasında ödenmiş sermaye sıralamasında 450 milyon TL sermaye ile üst sıralarda yer alıyor. Ayrıca Emaa Sigorta’nın, sigorta sektöründe tüm ruhsatlara sahip az sayıda şirketten biri olması, gelecekte büyümesinin de önünü açmakta. Şirket, 2024 yılı ile birlikte bireysel ürünlerde gelişmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yılda kaliteli bir dağıtım kanalı yapılanmasını tamamlamak isteyen şirket, sigortalılarının zor zamanlarında kolay ulaşılabilirliği sağlayarak hızlı hasar ödeme ve kapsayıcı poliçelerle yanlarında olmayı amaçlıyor.

Emaa Sigorta Genel Müdürü Özgür Öntürk: “2024 yılında teşkilatlanmamızı tamamlayıp acentelerimizle birlikte mevcut üretimimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Tüm faaliyetlerimizde devamlı olarak insan kaynağına, yenilikçi projelere yatırım yapma stratejimizi koruyacağız.”

“Değişimin kendisi ol” mottosu ile yola çıkan şirket, dinamik ekibi ve insanın sürekli değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yenilikçi hizmetleri ile Türkiye’de sigorta sektörünün gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Emaa Sigorta Genel Müdürü Özgür Öntürk, “Biz, herkes tarafından bilinen, güvenilen, tercih edilen bir sigorta şirketi olabilme arzusundayız. Orta vadede bireysel ürünlerde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı, uzun vadede ise sektörün öncü şirketleri arasında yer almayı planlıyoruz. Sektörde yeni bir şirket olarak 2023 yılını; yapılanma, süreç iyileştirme ve dağıtım kanallarımıza kaliteli hizmet vermeye hazırlanma yılı olarak geçirdik. 2024 yılında ise teşkilatlanmamızı tamamlayıp acentelerimizle birlikte mevcut üretimimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Sektöre değer katma amacındayız, agresif bir büyüme stratejisinden ziyade uzun vadede sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme stratejisini benimsiyoruz. Bu süreçte risk/getiri dengesini devamlı olarak optimal tutma gayreti içerisinde olacağımızı özellikle belirtmek isterim. Tüm faaliyetlerimizde devamlı olarak insan kaynağına, yenilikçi projelere yatırım yapma stratejimizi koruyacağız” dedi.

Özgür Öntürk:

“2023 yılının ilk dokuz ayında (Ocak – Eylül 2023) toplam prim üretimiz 1,2 milyar TL’yi aştı.”

“Önümüzdeki dönemde Türkiye sigorta sektörü hızlı büyümesine devam edecek.”

Özgür Öntürk, “Emaa Sigorta olarak halihazırda oldukça güçlü finansal rasyolara sahibiz. Ayrıca daha öncesinde kamuya da açıkladığımız, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin (Ocak – Haziran 2023) finansal sonuçlarımızda da belirttiğimiz üzere,  aktif büyüklüğümüz 1,2 milyarı aşarken aktif karlılığımız ise yüzde 20’ye yaklaştı. Aynı dönemde hayat dışı sigortacılık sektörünün aktif karlılığı ise yüzde 6,2 olarak gerçekleşti. Bu finansal sonuçlar geleceğe güvenli bakmamızı sağlarken aynı zamanda büyüme stratejimizi de desteklemekte. Büyümemize paralel olarak Emaa Sigorta ailesinin çalışan sayısı da 50’ye ulaştı. 2023 yılının ilk dokuz ayında (Ocak – Eylül 2023) toplam prim üretimiz ise 1,2 milyar TL’yi aştı.   

Sektörün; Covid-19 pandemisi, yüksek enflasyon ortamı, 6 Şubat depremi gibi etkili ve çeşitli riskleri de başarılı bir şekilde yönettiği görülüyor. Sonuç olarak finans sektörü içerisinde güçlü bir potansiyele sahip olan sigorta sektörü, 2023 yılının ilk yarısı itibarıyla aktif büyüklüğünü yıllık yüzde 103 artırıp yaklaşık 1.1 milyar TL’ye ulaştı. Sektör 2023 yılının ilk yarısı itibarıyla da yüzde  28 oranı ile güçlü bir özkaynak karlılığına sahip. Sigorta bilinci artıp kişi başına düşen sigorta primi dünya ortalamasına yaklaştıkça önümüzdeki dönemde Türkiye sigorta sektörü de hızlı büyümesine devam edecek” ifadesine yer verdi.

“Sektörde yerli ve yabancı sermayedarların ilgisi devam edecek”

Aksigortalılara Open English’te yüzde 65 indirim fırsatı Aksigortalılara Open English’te yüzde 65 indirim fırsatı

Öntürk, “Son yıllarda sigorta sektörüne karşı artan ilginin birden çok sebebi bulunuyor. Bunlardan biri olarak kamunun; bireysel emeklilik sistemi, tarım, finansal sigortalar ve doğal afet sigortaları gibi stratejik alanlardaki desteğini sayabiliriz. Ayrıca, sigorta sektörünün sermayedar yapısını, banka ve yabancı yatırımcıların oluşturması, sektörün kurumsal yapısını sağlamlaştırdı. Ülkemizin uzun vadeli yüksek büyüme potansiyeli ve çalışan genç nüfus oranının yüksekliği, risk bilincini de artırmakta. Diğer taraftan bu genç nüfus, dijital sigortacılığın etki sahasını da artırıyor.

Ülkemizin genç nüfusu, gelişen ekonomisi ve büyüme potansiyeli nedeniyle sigorta sektörümüz yerli ve yabancı yatırımcıların her zaman ilgisini çekmekte. Ülkemizin Avrupa Birliği üyelik süreci ve müktesebatına uyum çalışmalarını takiben başta dünyanın dev sigorta grupları olmak üzere, çok sayıda yabancı sermayedar yatırım yaptı. Son 20 yılda ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğun olduğu Fransa ve Almanya’dan özellikle doğrudan sektöre yabancı yatırım kaynağı geldiği gibi Körfez sermayesinin de yatırımlarda önemli bir aktör olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemdeyse,  şirketimiz de dahil olmak üzere, kurulan sigorta şirketlerinin büyük kısmının yerli sermayeli şirketler olduğu görülüyor.

Covid - 19 pandemisi ile birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de büyük bir dijital dönüşüm yaşandı. Sigorta tüketicilerinin daha fazla dijitalleşen taleplerine paralel olarak zamanın ruhuna uygun şekilde sigorta şirketlerinin de kaçınılmaz dönüşüm noktası olan dijital dünyada yer alması ve yatırım yapması sonucunu doğurdu. Tüketici tercihlerindeki değişiklikler ile birlikte dijital iş süreçleri ve ekonomik etkilerin, sigorta sektörüne yapılan yatırımlara da olumlu yansıyacağı düşünülüyor.

Sonuç olarak kamunun stratejik alanlara desteği, dijitalleşme, sigorta bilincinin gelişmesi ve nitelikli iş gücünün de etkisiyle sigorta sektörünün çekiciliğini koruması ve yerli/yabancı yatırımcıların ilgisinin devam etmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.


piabet
Editör: Yaren Akkuş