Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç’in şahsi sosyal medya hesabından trafik sigortalarıyla ilgili paylaşımının altına yorum yaptı.

Genç “7 Temmuz 2022'de kişisel web sayfamda yazdığım ‘SEDDK da Üst Yönetim Değişikliği & Birinci Nesil Reformlar ve İkinci Nesil Reform İhtiyacı’ başlıklı yazımı burada ilgilenenlerin bilgisine sunuyorum. Trafik sigortası tartışmalarının yoğunlaştığı bu günlerde (ki bu konu kanaatimce konjonktürel ve geçici bir sorundur), biraz daha makro bakış açısı sağlayabilmek amacıyla” şeklinde paylaşım yaptı.

Eroğlu da bu paylaşımın altına “Sayın Müsteşarım, çok uzun bir süre yaptığınız SGM Genel Müdürlüğü, sonrasında Müsteşar Yardımcılığı döneminde sektörümüze büyük katkılar sağlamış önemli bir bürokrat olarak, kıymetli görüşlerinizi değerlendireceğimizden emin olabilirsiniz” yorumunu yaparak, Genç’e söz vermiş oldu.

Genç’in 7 Temmuz 2022'de kişisel web sayfasından yayınladığı yazı ise şöyle:

SEDDK da Üst Yönetim Değişikliği & Birinci Nesil Reformlar ve İkinci Nesil Reform İhtiyacı

Bugünkü Resmî Gazete'de yayınlanan atama kararı ile SEDDK en üst yönetim organı olan Kurul şu isimlerden teşekkül ettirilmiştir (yemin sonrası hukuki süreç tamamlanmış olacaktır):

Başkan: Mehmet Akif Eroğlu

İkinci Başkan: Davut Menteş

Doğal afet poliçelerine de devlet desteği olmalı Doğal afet poliçelerine de devlet desteği olmalı

Üye: Yusuf Dinç

Üye: Mahmut Güngör

Üye: Fatih Küçükcan

Yeni SEDDK Başkanı ve üyelerini kutluyor ve kendilerine başarılar diliyorum. Bugünkü yazımda Mart ayında Antalya Sigorta Fuarında yaptığım "Türkiye Sigorta Sektöründe Birinci Nesil Reformlar ve İkinci Nesil Reform Önerileri" isimli sunumdan özetle bahsedeceğim. Sunumda "Birinci Nesil Reformlar" olarak şu başlıklara yer verilmiştir.

1. Mevzuat Altyapısı Reformu (Sigortacılık Kanunu, BES ile ilgili Kanun, Afet Sigortaları Kanunu, TTK Sigorta Kitabı vb.)

2. Kurumsal Altyapı Reformu (SBM, EGM, TOBB SAİK ve SEİK, SEGEM, Sigorta Tahkim Komisyonunun kurulması gibi)

3. Sektör Mali Yapısının Güçlendirilmesi (sermaye yeterliliği düzenlemesi, teknik karşılıklar düzenlemesi, yeni TDHP, erken uyarı sisteminin kurulması vb.)

4. Katastrofik Riskler İçin Havuzların Oluşturulması (DASK ve TARSİM'in kurulması)

5. BES'in başlatılması (2003), BES devlet katkısında "katkıya katkı" modeline geçilmesi (2013), BES Oto Katılım Sisteminin başlatılması (2017).

6. Sektör oyuncularının tamamının ruhsatlarının yenilenmesi.

7. Unvanların yeniden düzenlenmesi ve sınav sistemi (aktüerlik, teknik personel sınavları, eksperlik sınavları, hakemlik sınavları).

Tüm bu reformların ayrıntılı olarak anlatılması yüzlerce sayfa edecektir. Ana başlıklar bunlardır. Kurumlar bugün de çalışmaya devam etmektedir. Ancak hem teknolojik gelişmeler hem de dünya çapında sigortacılıkla ilgili yeni yaklaşımlar göz önünde bulundurularak aşağıdaki başlıklar altında "İkinci Nesil reformlar"ın yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

1. Gözetim ve Denetim Reformu (bilgi işlem tabanlı, gerçek zamanlı uzaktan, daha az yerinde denetim, ceza verici değil yol gösterici denetim)

2. Mevzuat Reformu (mevzuatın sadeleştirilmesi, 5 yıllık politika belgesinin oluşturulması)

3. Tamamlayıcı Emeklilik ve Sağlık Reformu (emeklilik sisteminin 1,2 ve 3. basamaklarının birlikte ele alınması, "tamamlayıcı sağlık sigortası" yerine "tamamlayıcı ve uzun vadeli sağlık sigortası", "emeklilik yönetimi" yerine "yaşlılık yönetimi".

4. Dağıtım kanalları reformu (ayrı ayrı düzenlemeler yerine bir tek düzenleme, sektörün istihdam yoğun özelliğinin korunarak dijitalleşmenin sağlanması)

5. Reel sektörü ve bireylerin finansal güvenliğini odak alan bir sektör. Ekonominin çarklarını döndüren reel sektör üretiminin kesintiye uğramasını önleyici ve bireylerin hem çalışırken hem de emeklilikte finansal güvenliğine katkı sağlayan bir sektör. Bu çerçevede teminat bulunamayan risklerin muhtelif mekanizmalarla teminata kavuşturulması.

6. Katılım sigortacılığında kendi özgün modelimizin oluşturulması. Kooperatif sigortacılığında aksayan yönetim ve ortaklık sistemlerinin çalışır hale getirilmesi.

7. Yazım ve hasar süreçleri ile ekspertiz sistemi reformu.

Editör: Veli Karadeniz