Panel moderatörlüğünü Sigortacılık ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkan Yrd. Dilek Sakallıoğlu yapmış olup Nick Robbins (CTO Birleşik Krallık Motorlu Taşıt Bürosu), Gassimou Barry (Cross Border Engagement, Birleşik Krallık Motorlu Taşıt Bürosu), Dr. Başak Ozan Özparlak (Özyeğin Üniversitesi, Bilişim Hukuku Ana Bilim Dalı), Emin Ayık (Anadolu Sigorta, Hasar Yönetim Müdürü) konuşmacı olarak yer almıştır. Panele çok sayıda sektör temsilcisi katılmıştır.

BÜLENT KARAN: 60. YILIMIZI YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ TARTIŞTIĞIMIZ BİR PANELLE KUTLUYORUZ

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (Büro) Müdürü Bülent Karan, Büronun 60. yılı vesilesi ile düzenlemiş oldukları “Geleceğin Motor Sigortaları” panelinde hali hazırda hayatımıza giren yapay zeka, elektirikli ve otonom araçlar ile bu yeni teknolojilerin sigortacılık alanına etkileri üzerine sektörü tartışmaya davet etmiştir. Teknolojik gelişmelerdeki başdöndüren hızın sektörü yakından ilgilendirdiğine dikkat çeken Karan katılımcılara çok teşekkür etmiş, bu vesile ile Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayarak sözü panelistlere bırakmıştır.

DİLEK SAKALLIOĞLU: YENİ TEKNOLOJİLER SİGORTA SEKTÖRÜNÜ DE ETKİLİYOR

Konuşmasına paneli düzenleyen Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna teşekkür ile başlayan Dilek Sakallıoğlu, teknolojideki başdöndüren gelişmelerin hayatımızın her alanına sirayet ettiğini ve trafik sigortalarında da bunun etkisinin görünür olduğunu ifade etti. Trafikte yer alan sürücüsüz ya da bellirli bir düzeyde sürücü müdahalesi olan araçlar ile yeşil dönüşüm akımıyla beraber yükselişe geçen elektrikli araçların kullanılması motor sigortalarında fiyatlamadan hasar yönetimine, sorumluluk paylaşımından doğacak hukuki sorunlara, veri yönetiminden siber güvenliğe ve paylaşımlı araç kullanımında prim belirlenmesine kadar oldukça geniş bir alana yayılan önemli konular olduğunu ifade etti.

NICK ROBBINS: OTONOM ARAÇLARA HAZIR MIYIZ?

Konuşmasına Birleşik Krallık oto pazarındaki gelişmeler, fiyatlamalar, bedeni hasar maliyetlerinin yüksek olmasının nedenlerine değinerek başlayan Nick Robbins, ardından otonom araçlara ilişkin ülkesindeki düzenlemelerden ve bu araçların yaratacağı siber riskler, sistemin hacklenmesi, aracın sorumluluğunun kimde olacağı gibi başlıkların çokca tartışıldığından bahsetmiştir. Her ne kadar otonom araçların hayatımıza girmesine daha vakit varmış gibi görünse de kısmen otonom olan yeni nesil araçların bazı ülkelerde test amaçlı bölgesel olarak kullanılmaya başlandığını ve teknolojinin gelişim hızı düşünüldüğünde bu araçların hayatımızda önemli bir yer kaplamaları için çok uzun bir zaman geçmeyeceğini, gerekli düzenlemelerin de bu hıza uygun olarak yapılması gerektiğine dikkat çekmiş, araç paylaşımının giderek artması nedeniyle düzenlenmesi gerektiğine değinmiştir.

GASSIMOU BARRY: TOPLANAN VERİLER AMACINA UYGUN KULLANILACAK MI?  

Gassimou Barry konuşmasına Covid-19’un Birleşik Krallık sigorta pazarına etkileri, kullanım alışkanlıklarında meydana getirdiği değişiklikler ve bu süreçte H/P oranının düşmesi sonucunda primlerde de düşüş yaşandığını fakat ardından H/P’nin hızla eski oranlara çıktığını anlatarak başlamıştır. Ardından araç paylaşımı nedeniyle doğan sigorta ihtiyacı ve elektrikli araçların hasar maliyetine değinen Barry bu araçların toplayacağı verinin toplama amacına aykırı ya da kötü niyetli kullanılmaması için gerekli adımların atılması gerektiğine ve bu yönde AB’de ve kendi ülkesindeki düzenlemelerin yapıldığını ifade etmiştir. Toplanan veriye üretici firmanın, yazılımcının veya servislerin ulaşıp ulaşamaycağının yakıcı bir sorun olarak ortaya çıktığını vurgulamıştır.

EMİN AYIK: YETERLİ VERİ OLUŞMADIĞI İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK ZOR

TARSİM heyetinden Edirne’ye ziyaret TARSİM heyetinden Edirne’ye ziyaret

Emin Ayık konuşmasına yapay zeka kullanımının sigorta sektörüne sağlayacağı faydalardan bahsederek başlamıştır. Risk değerlendirmesinin daha detaylı yapılmasına olanak sağlayarak fiyatlamada yeni bir yaklaşım getireceğine, hasar tespitinin daha hızlı ve dışarıdan müdahaleye ihtiyaç olmadan yapılabileceğine, suistimalin önlenmesine yardımcı olacağına özellikle değinmiştir. Ardından paylaşımlı araç kullanımında On-demand sigortanın yani belli bir süre yada belli bir yolculuk için poliçeye ithiyaç olabileceğini belirtti. Otonom araç kullanımıyla ilgili olarak  insan kaynaklı kazaların azalabileceği, sorumluluğun sürücü-üretici ve yazılımcı arasında değişken olacağı, toplanacak verinin çok fazla olması nedeniyle bu anlamda güvenlik sorunları ile karşılaşılabileceğinden bahsetmiştir. KPMG’nin yapmış olduğu bir çalışmanın sonucunda özel otomobil sigortaları alanında sigortacılığın önümüzdeki 25 yıl içinde %40 küçüleceğinin tahmin edildiğini ve buna hazırlıklı olmak gerektiğine değindi. Elektirikli araç sayılarının ise yollarda hızla arttığına, bu araçların kullanımının sigortacılık açısından bazı riskler taşıdığını, henüz yeterli veri oluşmadığı için risk analizi yapmanın zor olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda otonom ya da elektirikli araçlarda meydana gelecek arıza ya da kaza sonrası farklı tamir süreçlerine ihtiyaç duyulacağı, tamir maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle fiyatlamayı etkileyecek olmasının önemli olduğunu vurguladı.

DR. BAŞAK OZAN ÖZPARLAK: TÜKETİCİNİN ONARIM HAKKI NE OLACAK?

Elektirikli ve otonom araçlarla ilgili dünyadaki düzenlemelere değinerek konuya başlayan Dr. Başak Ozan Özparlak otonom araçların yol açacağı kazalarda hukuki sorumluluğun kimde olacağı hususunun çokça tartışılacağına dikkat çekti. Meydana gelen olay örnekleri ile konuyu detaylandıran Özparlak siber risklere karşı alınacak önlemlere, toplanan verinin yarattığı risklere, fikri mülkiyet hakkının ihlalinin söz konusu olup olmayacağına dikkat çekti. Konu araçların tamir süreçlerinin alışageldiğimiz yöntemlerden farklı olacak olması nedeniyle tüketicinin kendisinin yada seçeceği birisinin tamir veya modifiye etme hakkı olan Onarım Hakkı ihlaline sebep olup olmayacağını da tartışmaya açmıştır.

Panel sonunda Büro Yönetim Kurulu üyeleri tarafından moderatör ve panelistlere plaket verilmesinin ardından katılım gösteren sektör temsilcilerine teşekkür edilerek panel kapatılmıştır.

Editör: Hasan Burak Karadeniz