Kurumsal finansman kısıtları 2023 yılında rekor seviyeye ulaşırken, 2008 yılından bu yana ödeme vadelerinde görülen en büyük sıçrama bunun başlıca nedeni oldu. Ekonomik büyümedeki yavaşlama ve artan işletme ve finansman maliyetlerinin etkisiyle küresel İşletme Sermayesi Gereksinimi (İSG), üst üste üçüncü kez artarak 76 günlük ciroya ulaştı. Bu nedenle, özellikle Asya ve Kuzey Amerika'da ödeme vadeleri daha da arttı ve alacak vadeleri de üç gün artarak 59 güne yükseldi. Avrupa'da İSG’deki artışın yüzde 60’ını açıklayan ana neden stok bolluğu ve buna bağlı maliyetler oldu.

Dünya genelinde her 5 şirketten 1'i tedarikçilerine 90 gün sonra ödeme yapıyor!

Ödeme vadelerindeki uzama, küresel İşletme Sermayesi Gereksinimi'nde üst üste üçüncü kez artışa neden olmuştur ve bu artış özellikle Asya ve Kuzey Amerika'da belirgin hale gelmiştir. Avrupa'da ise stok bolluğu ve buna bağlı maliyetler, İSG'deki artışın önemli bir kısmını açıklamaktadır.

İletişimde netlik samimiyeti ve güveni de yanında getiriyor İletişimde netlik samimiyeti ve güveni de yanında getiriyor

Ödeme vadelerinin uzamasıyla birlikte, şirketlerin karlılığı üzerindeki baskılar da artmaktadır, özellikle Avrupa'da. Kârlılığın ödeme vadelerini belirleyen en önemli faktör olduğunu ve kârlılıktaki her 1 puanlık düşüşün ödeme vadelerini yedi günden fazla artırdığını görmekteyiz.

Alacak Vadesi (AV), küresel İSG'deki yıllık artışın temel sorumlusuydu ve 2008'den bu yana en yüksek artışla 2022'deki artışın neredeyse iki katı oldu. 

Bu durum, daha fazla şirketin ödeme almak için daha uzun süre beklediğini gösteriyor ve nakit akışı sorunlarına ilişkin riskleri artırıyor. Alacak vadesi 60 günlük ciroyu geçen şirketlerin oranı küresel olarak 2023 yılı sonunda yüzde 42 oldu. 2022 yılının dördüncü çeyreğine göre üç puanlık hafif bir düşüş gösterdi.

Raporun devamı için: https://www.allianz-trade.com/tr_TR/ekonomik-arastirmalar/ekonomik-gorunum-raporlari/odeme-surelerinin-uzamasinin-bedeli.html

Editör: Hasan Burak Karadeniz