İstanbul depreminde bizi neler bekliyor? İstanbul depreminde bizi neler bekliyor?

SİGORTAMNEWS / Bülten

KOBİ’lere özel hazırlanan Oksijen Plus, sektörün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası olma özelliğini taşıyor. Oksijen Plus ile dört teminat bir arada sunulurken 35 kritik hastalık için ise anında tazminat almak mümkün hale geliyor.

TOBB ve SAİK iş birliği ile hazırlanıp KOBİ’lerin ve levhaya kayıtlı tüm acentelerin hizmetine sunulan Oksijen Plus, teminatları ve uygun fiyat avantajıyla ön plana çıkıyor. “Herkesi mutlu edecek grup sigortası” vurgusuyla piyasadaki yerini ala yeni ürün, kişi başı 369 TL’den başlayan fiyatlarla sigortalılara sunuluyor.

Geniş hastalık tanımlarıyla benzersiz bir teminat sunuyor

Benzer kritik hastalıklar ürünlerine göre Oksijen Plus’ın kapsamı 35 kritik hastalığa kadar genişletilerek, altın, gümüş ve bronz paket seçenekleriyle birlikte sunuluyor. Ayrıca yatarak tedavilerde tamamlayıcı sağlık, çocuk kanseri ve kazaya bağlı fonksiyonel bozukluk ile ferdi kaza teminatlarını da bu ürün içerisinde alabilmek mümkün. Tek poliçede 4 teminat ayrıcalığı sunan Oksijen Plus Sigortası’na, 15-65 yaş arasındaki çalışanlar dahil olabiliyor.

Levhaya kayıtlı tüm acenteler satın alabiliyor

 15-65 yaş arası tüm çalışanları kapsayan Oksijen Plus için KOBİ’ler ve acenteler quicksigorta.com/oksijen-plus-sigortası ve ozelsigortalar.com/quick-sigorta adreslerini ziyaret ederek anında grup sağlık sigortası satın alabiliyor.

Üstelik Quick Sigorta acentesi olmayan acenteler de Oksijen Plus Sigortasını satın alabiliyor. ozelsigortalar.com/quick-sigorta üzerinden satış talebinde bulunan levhaya kayıtlı tüm acenteler eğer Quick acentesi değilse acentelik talebinde bulanabiliyor ve hızlı acentelik başvuru sürecinin hemen ardından ürünü satma yetkisine sahip olabiliyor.

Sigorta sektörünün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası

Quick Sigorta’nın sağlık sigortalarında da ilklere imza attığının altını çizen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Hem KOBİ ve acenteler hem de çalışanlar açısından ‘kazan kazan’ bir tablo yaratan Oksijen Plus’ı, en ideal grup sağlık sigortası paketi olarak görüyoruz. Üstelik sadece Quick Sigorta acentelerini değil levhaya kayıtlı tüm acentelerin yararlanabileceği bu ürün, hem cinslerinden farklı olma özelliği de taşıyor. Hem Tamamlayıcı Sağlık hem anında tazminat hakkı ile Kritik Hastalıklar teminatlarını içeren Oksijen Plus ek olarak Ferdi Kaza ile Çocuk Kanseri ve Kazaya Bağlı Fonksiyonel Bozukluk teminatlarını da içerisinde bulunduruyor. Bilindiği üzere Quick Sigorta yeni ürün geliştirmelerinde ihtiyacı doğru tespit etmeye odaklanıyor. Sektörün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası olan Oksijen Plus da bu söylemimizin en güzel örneği” dedi.

Teminat kapsamına giren 35 kritik hastalık

Ürün kapsamına alınan kritik hastalıklar ise şöyle: Kalp / kardı̇yak 7 hastalık ((aort greft cerrahı̇sı̇(hastalık veya travmatı̇k yaralanma ı̇çı̇n), koroner arter bypass cerrahı̇sı̇, kalp krı̇zı̇, kalp yetmezlı̇ğı̇, kalp kapakçığı değı̇şı̇mı̇ veya onarımı, açık kalp amelı̇yatı, ı̇nme)), Kanserler-2 hastalık, (aplastı̇k anemı̇ - kalıcı kemı̇k ı̇lı̇ğı̇ yetmezlı̇ğı̇) ı̇le, Nörolojı̇k hastalıklar / Sı̇nı̇r sı̇stemı̇ hastalıkları - 11 hastalık, (alzheı̇mer hastalığı veya demans, bakterı̇yel menenjı̇t, ı̇yı̇ huylu beyı̇n tümörü, kronı̇k organı̇k beyı̇n hastalığı, koma, creutzfeldt-jakob hastalığı, ansefalı̇t, motor nöron hastalığı, multı̇plskleroz, parkı̇nson hastalığı, progresı̇f supranükleer palsı̇), Otoı̇mmün hastalıkları /Enfeksı̇yöz hastalıklar - 2 hastalık, (belı̇rlı̇ bı̇r ülkede yakalanılan HIV enfensı̇yonu (kan naklı̇, fı̇zı̇ksel saldırı, ı̇lgı̇lı̇ meslekte çalışma yoluyla), sı̇stemı̇k lupus erı̇tematozus), Organlar / Vücut ı̇le ı̇lgı̇lı̇ dı̇ğer cı̇ddı̇ durumlar - 5 hastalık, (böbrek yetmezlı̇ğı̇, karacı̇ğer yetmezlı̇ğı̇, majör organ naklı̇, solunum yetmezlı̇ğı̇, cı̇ddı̇ zı̇hı̇nsel hastalık), Travma - 8 hastalık (körlük, sağırlık, Adl'ye bağlı tpd, Uzuv kaybı eller veya ayaklar, konuşma kaybı, uzuvların felcı̇, üçüncü derece yanıklar ve travmatı̇k kafa yaralanması.)