Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) üyeleri, görevleri bir şekilde sona erse bile artık diğer kamu kurumu üyeleri gibi iki yıl daha haklarını almaya devam edecek.

Fibasigorta’dan Babalar Günü’ne özel Fibasigorta’dan Babalar Günü’ne özel

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sermaye Piyasa Kurulu (SPK), ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) üyelerine, görevleri bir şekilde sona erdiğinde 2 yıl daha maaş ödemesi yapılıyordu. SEDDK üyeleri için bu durum, 3 ay maaş uygulaması şeklindeydi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ile bu farklılık giderildi ve SEDDK üyelerinin hakları diğer kurumlarıyla eşit duruma getirildi.

12 Mayıs Cuma günü Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu üyeleri için yapılan değişiklik şöyle:

“47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe atanıp görevi herhangi bir sebeple sona erenlere başka bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından verilmeye devem edebilir ve bu şekilde yapılacak ödeme iki yılı geçemez.’

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Değiştirilen kanun maddesinin önceki hali ise;

"Kanun 5684 / Ek Madde 5/(10): … Başkan ve üyeler, görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde Kurumun denetlemekle ve düzenlemekle yetkili olduğu sektör ve alandaki özel kuruluşlarda görev alamaz.

CBK 47 / 5 (4) : … Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe atanıp görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından verilmeye devam edilir ve bu şekilde üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez."

şeklindeydi.

Editör: Hasan Burak Karadeniz