Türk P&I Sigorta her ay sigortalılarını bilgilendirmek amacıyla sirküler yayınlıyor. Aralık ayı sirkülerindeki makale özellikle yat ve tekne sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Türk P&I Sigorta Teknik Grup Müdürü Kaptan Değer Pamuk’un kaleme aldığı makalede Tekne Makine Kondisyon Survey Uygulamaları hakkında detaylı bilgi yer alıyor.

Pamuk'un “Tekne Makine Kondisyon Survey Uygulamaları” başlıklı makalesi şöyle:

TPI Sigorta olarak 2016 yılından itibaren sağladığımız Tekne Makine teminatı, geleneksel olarak diğer teminat türlerine göre daha geniş ölçekli riskler taşıması sebebiyle özellikle risk değerlendirme aşamasında bizler için kapsamlı analizler yapma ihtiyacı doğuruyor.

Bu analizler sonucunda bu teminatın riskini üstlenmeye karar vermemiz durumunda dahi, büyük oranda bu su araçlarına teminat başlangıcından önce ya da poliçe başlangıçlarının hemen akabinde (tercihan en geç 30 gün içerisinde) eksper marifetiyle gerçekleştirilecek kondisyon sörveyleri uyguluyor ve risk analizlerimizin bu sonuçlarla desteklendiğini görme ihtiyacı hissediyoruz.

İşte bu sirkülerimizde de bahse konu Tekne Makine sörvey çalışmalarında sigortalılarımızdan, gemi kaptanlarından ve personelinden nelerin beklendiğini, ne gibi kontrollerle karşılaşacaklarını, hangi testler ve incelemelerin kendilerinden talep edileceğini anlatmaya gayret edeceğiz.

Temel olarak bu sörvey sırasında yapılan kontroller aşağıdaki başlıklarda özetleyebiliriz:

Gemi Sertifikaları, Emniyetli Yönetim Sistemi Kayıtları, Dokuman (Plan, Manual, Jurnal) Kontrolleri,

Tekne Yapısı ve ilgili donanımlar,

Makine Dairesi ve Teçhizatı,

Makine Dairesi Planlı Bakım Kayıtları, Ölçüm ve Overhol Raporları,

Seyir ve Haberleşme Teçhizatları,

Yangınla Mücadele Teçhizatları ve Kişisel Can Kurtarma Araçları / Teçhizatları,

Gemi Personeli ve Gemi İdaresi, Yaşam Mahalli Alanları ve ilgili emniyet tedbirleri,

Bu başlıklar içerisinde yer alan temel dokumanlar, kontroller, kayıtlar ise kabaca aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir.

1.    Gemi Sertifikaları, Emniyetli Yönetim Sistemi Kayıtları, Dokuman (Plan, Manual, Jurnal) Kontrolleri

-       Bayrak devleti ve klas kurumu tarafından verilen sertifikalar

-       Son klas durum raporları, muhtemel klas uygunsuzlukları, izin verilen son düzeltilme tarihleri

-       Rutin klas sörvey program tarihleri, klas notasyonları, sefer sahası kısıtlamaları,

-       Emniyetli Yönetim Sistemi kayıtları, iç/dış denetimler, Kaptan Değerlendirmeleri, Emniyetli Yönetim Toplantıları, dönemlik rutin kayıtlar

-       Son Liman Devleti ve Bayrak Devleti Kontrol Raporları

-       Çeşitli planlar, kitapçıklar, jurnallerin kontrolleri (Sac Kalınlık Ölçüm Raporu, Trim Stability Booklet, SOPEP, Cargo Securing Manual, Ballast Management Plan, Garbage Management Manual, Güverte/Makine Jurnalleri, Cargo Gear Booklet, Yağ Kayıt Defteri, Ship Security Plan vb.)

  1. Tekne Yapısı ve ilgili donanımlar,

-       Tekne dış kaplaması ve tekne markalamaları (su hattının üzerinde kalan kısım),

-       Demir ırgatları, zincirler, zincirlik, halat tamburları, halatlar, babalar, fırdöndüler,

-       Yük ambarları, iç elemanları, iniş merdivenleri, iskandil boru muhafazaları, sintine kuyuları incelemeleri, sintine kuyularının vakum testleri, 

-       Ambar kapaklarının yapısal durumu, sızdırmazlık elemanları kontrolü, iç elemanları, açma-kapama operasyonları,

-       Güverte kreynleri,

-       Ana güverte, açık güverteler, havalandırma ekipmanları, punteller, küpeşteler, merdivenler, kapı, pencere, lumbuz gibi teçhizatlar,

-       Güverte boru devreleri (yangın, tatlı su, güverte deniz suyu ve yakıt boruları) ve balast/yakıt tanklarının hava firarları,

-       Güvertedeki yakıt alım istasyonları, tavalar, frengiler,

-       Sabitleme ekipmanları ve ilgili donanımlar, 

-       Gemi tiplerine göre rampalar, asansörler, kargo kontrol odaları, pompa dairelerinin kontrolleri,

-       Balast Tankları, tank iç elemanları, koferdam ve bos satıhlar,

-       Balast tanklarının hidrostatik basınç testleri

  1. Makine Dairesi ve Teçhizatı,

-       Makine Dairesi ve Yeke Dairesi, Dümen Donanımı,

-       Ana makine,

-       Dizel Jeneratörler, Acil Durum Jeneratörü

-       Egzoz gaz boruları ve izolasyonları,

-       Elektrik teçhizatları ve kablolar, aküler,

-       Deniz suyu, yangın, tatlı su, yağlama yağı, yakıt pompaları,

-       Hava Kompresörleri,

-       Kinistin sandığı vanaları,

-       Boru devreleri ve bağlantıları,

-       Acil durum aydınlatmalar,

-       Makine dairesi ve ekipmanları genel bakım tutum ve temizlik durumu, muhtemel yağ kaçakları, devre ve ekipman markalamaları.

Yapılan Makine Testleri

-       Ana Makine (Dışarıdan gözle kontrolü ve krank kartel kapağı açılarak içerden kontrolü)

-       Ana Makine yağlama sistemleri (filtrenin yerinden sökülerek kontrolü) ve ilgili alarmlar (düşük yağ basıncı, yüksek sıcaklık, yağ kaçağı)

-       Dizel jeneratörler, paralel çalıştırılması, alarmlarının testleri,

-       Acil Durum Jeneratörü,

-       Yakıt hızlı kapama valflerinin, uzaktan stop etme mekanizmalarının testi,

-       Dümen makinesinin iskele sancak operasyonunun ve acil dümen donanımının test edilmesi,

-       Pompaların çalıştırılması (Genel servis, balast, yangın, vb.),

-       Ana ve yardımcı kompresörlerin çalışır durumda görülmesi,

-       Havalandırma fanlarının acil kapamasının testi,

-       Makine dairesi sintine yüksek seviye alarm testi,

-       Makide dairesi sabit yangın söndürme sistem alarmının testi,

-       Acil durum aydınlatmasının geminin çökertilerek testi (acil durum jeneratörünün devreye girmesi şeklinde).

4.    Makine Dairesi Planlı Bakım Kayıtları, Ölçüm ve Overhol Raporları

-       Makine Departmanı Planlı Bakım Kayıtları, formlar, rutin raporlar,

-       Mevcut yedek parçalar ve miktarları,

-       Ana ve yardımcı makine çalışma saatleri,

-       Ana Makine Performans Raporu,

-       Ana Makine Krank Şaft Sapma Raporu (orijinal yedek parça ile ve klas kontrolünde herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığının tespiti),

-       Ana ve yardımcı makineler son tersane/tamir ve overhol kayıtları,

-       Demir, zincir kalınlık ölçüm raporları,

-       Megger Test Raporları,

-       Son ana, yardımcı makine, dümen donanımı ve stern tube yağ analizleri.

  1. Seyir ve Haberleşme Teçhizatları,

-       Radarlar,

-       Standart Pusula, Cayro pusula, Otomatik dümen sistemi,

-       Seyir Fenerleri, İşaret Küreleri, Gündüz işaret lambası ve yedek ampulleri,

-       Haberleşme (GMDSS) Teçhizatı,

-       AIS, Elektrikli İskandil, NAVTEX, GPS,

            Köprü üstü evrakları ve ilgili kayıtların incelenmesi:

-       Gemi denge hesapları,

-       GMDSS Jurnali,

-       Sefer planı,

-       Seyir Haritaları, Notik yayınlar ve bunlarla ilgili düzeltmeler,

-       Köprü üstü Talimatları, (gemi liman varış, liman kalkış, vb.)

-       Kaptanın daimî emirleri, Kaptanın gece emirleri,

-       Hava tahmin raporları,

-       Köprü üstü teçhizatı Emniyetli Yönetim Sistemi planlı bakım kayıtları,

6.    Yangınla Mücadele Teçhizatları ve Kişisel Can Kurtarma Araçları / Teçhizatları,

-       Yangın devresi, ana yangın pompası, acil durum yangın pompası,

-       Yangın muslukları, hortumlar ve nozullar,

-       Uluslararası yangın söndürme sahil bağlantısı,

-       Sabit CO2 yangın söndürme sistemi (makine dairesi için),

-       Taşınabilir yangın söndürücüler,

-       Yangın kapıları, yangın damperleri, kaçış yolları, kaportalar,

-       Yangın algılama sistemi (yaşam mahalli ve makine dairesi),

-       Yangın söndürmeyle görevlendirilmiş mürettebata ait teçhizat,

-       Sabit ve taşınabilir gaz ölçüm cihazları,

-       Halat atma düzeneği, fişek vs.

-       Yangın planları,

-       Can salları, can filikası,

-       Talim kayıtları, talim listeleri,

-       Yangınla mücadele teçhizatlarının ve kişisel can kurtarma araçları / teçhizatlarının bakım kayıtları,

            Yangınla Mücadele Teçhizatlarının Testi:

-       Ana ve acil yangın pompasının devreye su verilerek testi,

Büyük çapta hasar meydana geldi Büyük çapta hasar meydana geldi

-       Yangın damperlerinin ve havalandırmaların testi,

-       Yakıt uzaktan kapama sisteminin testi,

-       Yangın algılama sisteminin testi,

7.     Gemi Personeli ve Gemi İdaresi, Yaşam Mahalli Alanları ve ilgili emniyet tedbirleri

-       Gemi personelinin sayısı, yeterlilikleri, sertifikaları,

-       Geminin Asgari Gemi Adamı Donatım belgesine uygun olarak donatılmış olduğunun kontrolü,

-       Personel eğitim ve uyum kayıtları,

-       Gemideki çalışma lisanı,

-       Gemi personelinin denizcilik tecrübeleri,

-       Gemi personelinin gemi emniyet tedbirleri ve uygulamaları hakkındaki bilgileri,

-       Gemi personelinin emniyetli çalışma standartlarına uygun giyimde ve tavırda olup olmadıklarının kontrolu,

-       Mutfak, kumanyalık, revir, personel kamaraları ve personel günlük ortak yaşam alanlarının kontrolleri,

Tüm bu açıklamalarla genel olarak sigortalılarımızı (ve muhtemel sigortalı adaylarımızı) TPI Sigorta olarak beklediğimiz minimum şartlar ve sörveylerde karşılaşacakları kontroller / incelemeler konusunda önceden bilgilendirmeye çalıştık.

Ancak aynı zamanda denizci bir şirket olarak, en nihayetinde yukarıda bahsedilen tüm maddelerin yalnızca sörveye yönelik hazırlık mahiyetinde değerlendirilmemesi gerektiğini, tüm bu maddelerle ilgili uygun önlemlerin zamanında alınmasının, kontrol/incelemelerin rutin şekilde yapılmasının günün sonunda gemi ve içindeki personelinin emniyeti için zaruri olduğu düşüncesinde olduğumuzu da vurgulamak isteriz.

Editör: Veli Karadeniz