“Küresel İflas Endeksi’nin 2023 yılında yüzde 21 ve 2024 yılında ise yüzde 4 artış göstermesini bekliyoruz” denilen ve “Karlılıktan finansman şokuna!” başlığıyla verilen rapor için Allianz Trade şu yorumu yapıyor.

AVRUPA’DA EN FAZLA ARTIŞ FRANSA’DA

“İflas seviyelerini analiz ettiğimiz ülkelerin 2023 yılı için yarısında, 2024 yılı için ise beşte üçünde salgın öncesi rakamların aşılması olası görünüyor. Avrupa'da, iflasların 2023 yılında Fransa'da yıllık yüzde 41 artarak 59 bine, İngiltere'de yüzde 16 artarak 28 bin 500'e, Almanya'da yüzde 22 artışla 17 bin 800'e ve İtalya'da ise yüzde 24’lük artışla 8 bin 900'e ulaşmasını bekliyoruz.”

ABD’DE YÜZDE 49

“ABD'de, daha sıkı kredi koşulları ve belirgin ekonomik yavaşlamanın bir sonucu olarak 2023 yılında iflaslarda yüzde 49'luk bir artış olmasını bekliyoruz. Bu da yılda 20 binden fazla iflasa geri dönüş anlamına geliyor. İnşaat sektöründe hâlâ sorunların devam ettiği Çin'de iflaslarda yüzde 4 ile az da olsa bir artış görülebilir.”

BASKI DEVAM EDECEK

2023 yılında finansal istikrar endişelerinin yayılmasıyla artan kurum risklerin, ticari iflasların geniş tabanlı olarak hızlanmasında etkili olacağını düşünüyoruz. Durgunluk korkuları azaldı ve tedarik zinciri aksaklıkları hafiflemiş görünüyor ancak şirketler, ABD ve Avrupa bankacılık sektöründeki türbülans göz önüne alındığında, daha sıkı finansman koşullarının uzun süre devam edecek olması nedeniyle kârlılık tarafında hâlâ uzun süreli bir baskıyla karşı karşıya.

“Genel olarak, risk dengesinde hafif bir bozulma var olarak görünse de 2023 yılında iflas görünümünü şekillendirecek bu üç faktör öne çıkıyor:

Teknoloji şirketleri için en önemli 10 fırsat Teknoloji şirketleri için en önemli 10 fırsat
  1. Avrupa'da normalleşmenin henüz tamamlanmamış olması,
  2. İflas sayısında istikrar sağlamak adına gereken minimum talep seviyesine ulaşılma ihtimalinin düşük olması,
  3. Kârlılık üzerindeki uzun süreli baskı ve daha büyük finansman sorunlarının, nakit tamponlarını zayıflatacak ve kırılgan olanların dayanıklılığını test edecek olması,”

SALGIN ÖNCESİNİ GEÇEBİLİR

“Genel olarak, 2023 yılında küresel çapta ticari iflaslarda keskin bir hızlanma (yıllık yüzde 21 artış), 2024 yılında ise daha sınırlı bir artış (yüzde 4) bekliyoruz. Bu artış 2023 yılında ülkelerin yarısında, 2024 yılında ise beşte üçünde, iflas rakamlarını salgın öncesi iflas seviyelerinin üzerine çıkarabilir olarak görünüyor.”

2023 Küresel İflas Raporu için linke tıklayabilirsiniz.

Editör: Hasan Burak Karadeniz