AcnTURK Holding’den yeni bir hamle AcnTURK Holding’den yeni bir hamle

Allianz Trade raporuna göre Türkiye’de otomotiv sektörünün önündeki en büyük engellerden biri de çevresel kaygılar. 

Ticari alacak sigortasında dünya lideri Allianz Trade tarafından hazırlanan Otomotiv Sektörü Risk Raporu’na göre, Türk otomotiv sektörünün büyümesinin önündeki en büyük faktörlerden biri çevresel kaygılar. Raporda, Türk otomotiv sektörünün 2023'te karşılaşabileceği önemli risklerden birinin elektrikli araçlara geçişte rakip ülkelere göre ağır kalması olduğu belirtiliyor. Küresel otomotiv endüstrisi elektrikli araçlara doğru hızlı bir geçiş yaşarken, Türkiye’de de bu konuda verilen tüm teşvik ve yönlendirmelere rağmen, altyapı açısından geride kalabileceğine dikkat çekilen raporda, bunun da Türk otomotiv şirketleri için bir risk oluşturduğu vurgulanıyor.

Türk otomotiv şirketlerinin çevre dostu teknolojiler geliştirmek ve uluslararası standartlara uyum sağlamak için araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmasının gerektiği de vurgulanan raporda, pazar rekabeti ve arz fazlasına da dikkat çekiliyor. Diğer yandan, Türk otomotiv pazarının yerli ve uluslararası oyuncular açısından son derece rekabetçi olduğu belirtilen rapora göre, önümüzdeki süreçte kapasite ve arz fazlası, fiyat savaşlarına, dolayısı ile de daha düşük kar marjlarına yol açabilir. Raporda, sektörün rekabet avantajını korumak için inovasyon, ürün farklılaştırma ve verimli üretim süreçlerine odaklanması gerektiğinin altı çiziliyor. 

Siber güvenliğe yatırım şart

Allianz Trade Otomotiv Sektörü Risk Raporu’na göre, tüm bu risklere ek olarak dijital sistemlerin otomobillere artan entegrasyonuyla beraber siber güvenlik önlemleri de öne çıkıyor. Otomotiv sektörünün, ürünlerini ve müşteri verilerini korumak için güçlü siber güvenlik önlemlerine yatırım yapması gerektiği belirtilen raporda, devam eden tedarik zinciri sıkıntılarına da dikkat çekiliyor.  

Türkiye, AB ve Birleşik Krallık bölgesi ihracat pazarında en büyük paya sahip

Allianz Trade Otomotiv Sektörü Risk Raporu’nda; 2022 yıl sonu itibarıyla Asya bölgesinin otomotiv üretiminde pandemi öncesi seviyelerini yakaladığı ve toplam üretim içerisindeki en yüksek paya sahip olduğu da vurgulanıyor. Rapora göre, Avrupa ve Amerika pandemi öncesi üretim düzeyini yakalayamamış olmakla birlikte, Çin; Asya bölgesindeki üretimin en büyük aktörü ve küresel üretimdeki payı Amerika ve Avrupa Birliği’nin (AB) toplam üretiminden fazla. Öte yandan son 10 yılın en büyük otomotiv ihracatçısı olan AB’nin, Çin pazarındaki payının azalış trendinde olduğu da belirtiliyor. Bu gelişmelerin yanında Çin’in otomotiv sektöründe 2022 yılında ilk kez dış ticaret fazlası verdiği görülüyor.  İlgili verilerle Çin’in otomotiv sektöründeki üretim ve dış ticarette payının arttığı ve izlenen dönemde daha rekabetçi hale geldiği anlaşılıyor. Türkiye’nin ihracattaki en önemli kalemlerinden birinin otomotiv sektörü olduğu ve AB ve Birleşik Krallık bölgesi ihracat pazarında en büyük paya sahip olduğu vurgulanan raporda, AB’nin bu anlamdaki rekabet gücünün de önemli olduğu belirtiliyor. 

Editör: Hasan Burak Karadeniz