Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (TOBB SEİK) Sigorta Eksperleri Çalıştayı 19.04.2024 Cuma günü Ankara’da TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleşti.

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Asıl ve Yedek Üyeleri, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından teşekkül ettirilen Mesleki Çalışma Gruplarının Üyeleri ile meslekle ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Sigorta Eksperleri Çalıştayına TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, SEDDK Grup Başkanı Ergin Kılıç, SEDDK Uzman Yardımcısı Ramazan Küçükolgun, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez, Akademik Danışman Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç, Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED), Anadolu Sigorta Eksperleri Derneği (ASED), Oto Dışı Sigorta Eksperleri Derneği (ODSED), Ege Sigorta Eksperleri Derneği (ESED), Türkiye Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı (SEDEV) Yönetim Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.  

Çalıştayın açılışı TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem tarafından yapılmış sonrasında sırası ile TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş ve SEDDK Grup Başkanı Ergin Kılıç açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere söz almıştır.

Moderatörlüğü TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem tarafından yürütülen çalıştayın ilk bölümünde Erdem; eksperlik mesleğine desteklerinden dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, TOBB çatısı altında sağlanmış olan mesleki birlikteliğinin önemini vurguladı.

Bu mesleki birliğin verdiği güç ile çalışmalara katılan her bir temsilcinin bilgisinin, deneyiminin, görüş ve fikirlerinin alınmasının, toplantıya interaktif katılımın gerekliliğini ifade eden Erdem, TOBB SEİK çalışmaları hakkında bilgiler vererek İcra Komitesi gündeminde tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan 118 ayrı konu başlığının mevcut olduğunu, hedefler doğrultusunda birçok çalışmanın tamamlandığını, sonuçlarının alındığını, mevcut durumda devam etmekte olan 42 adet çalışma olduğunu, yapılması planlanan çalışmaların ise kısa, kısa-orta, orta ve uzun  olmak üzere 4 farklı vadede hedeflendirildiğini, her bir eylem için bir TOBB SEİK üyesi önderliğinde branşlar bazında çalışma grupları oluşturulduğunu, sorumluk dağılımlarının yapıldığını, ihtiyaç duyulan  her bir yeni konunun çalışma programına dahil edildiğini, sigorta eksperlerinin eylem planının hazır ve yürürlükte olduğunu, her 3 ayda bir bu ve benzeri toplantılar ile çalışmaların yakından takip edilerek bilgilendirmeler yapılacağını ifade etti.

Seik Icra12

Çalıştayın devamında aşağıda belirtilen TOBB SEİK Mesleki Çalışma Gruplarının çalışmaları değerlendirilmiştir.  Bu çerçevede, çalışma grupları tarafından hazırlanan yerinde ekspertiz, uzaktan ekspertiz tanımlamaları, kapsamları ve süreç yönetimleri ile modellemeleri ele alınmış, Uzaktan Ekspertiz Usul Esaslarına ilişkin detaylı çalışma yapıldı.

Çalışma Grupları  

·       Oto Kaza Çalışma Grubu

·       Yangın Çalışma Grubu

Türkiye Sigorta Engel Tanımayanların Yanında Türkiye Sigorta Engel Tanımayanların Yanında

·       Mühendislik Çalışma Grubu

·       Tekne ve Nakliyat Çalışma Grubu

·       Doğal Afet Sigortaları Çalışma Grubu

Sonuç Bildirgesi:

Yapılan istişareler neticesinde çalıştay sonunda aşağıda yer alan başlıklar üzerinde mutabakat sağlanmıştır.

·       TOBB SEİK Eylem Planının takibi ve efektif olarak çalışmasının sağlanmasını teminen TOBB Sigortacılık Akademik Danışmanı Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç’ın da katkılarıyla gerekli süreç yönetim planlamaları hayata geçirilecek, çalışma ve toplantılardan maksimum verim alınabilmesi sağlanacaktır.

·       Düzenli aralıklarla mesleki Sivil Toplum Kuruluşları ve Çalışma Gruplarının temsilcilerinin katılımları ile toplantı ve çalıştaylar yapılarak eylem planının işlerliği artırılacaktır.

·       Çalışma Grupları, branşlar özelinde ekspertizin kuralları ve süreç yönetimleri ile ilgili çalıştayda ele alınan hususlar çerçevesinde daha önce yapmış oldukları çalışmaları revize edecektir.  

·       2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerekli ön çalışmalar tamamlanarak uzaktan ekspertizin tanımları ile ekspertiz sürecinin temel unsurları belirlenecektir.

·       TOBB SEİK tarafından 2024 yılı Eylül ayına kadar söz konusu tanımlara ilişkin çalışmanın tamamlanarak SEDDK’nın onayına sunulması hedeflenmektedir.

·       2024 yılı Aralık ayı itibarı ile TOBB SEİK tarafından Uzaktan Ekspertiz Usul ve Esasların yayımlanarak yürürlüğe konulması hedeflenmektedir.

·       Meslek Sivil Toplum Kuruluşları yukarıda belirtilen tüm süreçlerde aktif rol üstlenecek, çalışmalara destek olacaktır. 

Editör: Yaren Akkuş