Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, konuşmasına sigorta sektörünün röntgenini çekerek başladı. Sigorta sektörünün neden önemli olduğunu tek tek anlatan Menteş, “Orta vadeli programa giren sigorta konulu politika ve tedbirlerin hayata geçirilmesinde tüm gayretimizle her türlü katkıyı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.  

Menteş konuşmasında özetle şu konulara vurgu yaptı:

“Sigorta sektörü; 73 şirket, 20 bine yakın acente ve broker’in aracılık faaliyetinde bulunduğu, eksperler, aracı kuruluşlar, çözüm ortakları ve tedarikçiler aracılığı ile 200 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Sektörümüz ekonomimize gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık 30 katı tutarında teminat sunmaktadır. 2023 yılı sonu itibariyle sektörde prim üretiminin 500 milyar lira, bireysel emeklilik fonları dahil likit varlıkların 1.3 milyar lira, aktif büyüklüğü ise 1.6 milyar lira civarına ulaşması beklenmektedir. 20. yılını dolduran özel emeklilik sisteminde geçtiğimiz Cuma günü itibariyle toplam tasarruf sahibi sayısı 15 milyon 750 bin kişiyi aşarken, sistemde biriken toplam fon tutarı devlet katkısı dahil 700 milyar liraya yaklaşmıştır. Sistem dahilinde şimdiye kadar 250 binin üzerinde vatandaşımız emekli olmuştur.”

“Dünyamız hiçbir zaman olmadığı kadar farklı riskler ile karşı karşıyadır. Bir yandan ekonomik ve jeopolitik riskler, diğer taraftan çeşitlenerek artan çevresel riskler dünyamızı etkilemektedir. Özellikle iklim değişikliği ve buna bağlı olarak gerçekleşen katastrofik düzeyde doğal afiyetler, kentsel yoğunlaşmanın beraberinde getirdiği çeşitli kaza riskleri, dijital uygulamalarla hayatımıza giren siber tehditler bu konuda verilebilecek diğer örneklerdir. Bununla birlikte katastrofik riskler, sağlık ve siber sigortalar alanlarında küresel anlamda koruma açıkları ortaya çıktığı görülmektedir. Ekonomik kayıplar ile sigortalanan kayıplar arasındaki bu büyük fark hane halkları, iş dünyası ve kamu tarafından karşılanmaktadır.”

“Ancak giderek artan çeşitlenen ve şiddetlenen bu risklerin neden olduğu hasarlar, bu saydığımız kesimlerin gücünü aşmaya başlamıştır. Bu durum sigorta sektörünün risklere karşı verdiği koruma sebebiyle ne kadar büyük bir önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Bizler bu dönemi 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi ile bir kez daha tecrübe etmiş olduk. Maalesef kaybedilen yaşamlar geri gelmiyor ancak sosyal ve ekonomik hayatın sürekliğinin de sağlanması gerekiyor. Bu anlayışla deprem sonrası tüm sektör paydaşlarımızla birlikte gerekli çalışmaları süratle başlattık. Deprem kuşağında yer almamız gerçeği konut sigortasında değişikliğe gittik.”

“Yapılan düzenlemeyle ihtiyari deprem sigortasında daha önce serbest olan metrekare bedellerinde asgari tutarları belirledik ve enflasyon klozunu zorunlu hale getirdik. Böylelikle teminat tutarlarını güncel yapım maliyetlerine yaklaştırmış olduk. Bununla birlikte sel, heyelan ve orman yangını gibi deprem dışı doğal afetleri de içeren bütüncül bir ürün olarak tasarlanan ve orta vadeli programda yer alan zorunlu afet sigortasının bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.”

Öğrenciler Ceyhan Beyi can kulağıyla dinledi Öğrenciler Ceyhan Beyi can kulağıyla dinledi

SEDDK, sigortalılar ve bireysel emeklilik katılımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması, sektörün geliştirilmesi ve adil bir rekabet ortamında etkin ve güvenilir bir piyasa düzeni tesis edilmesi misyonun çerçevesinde tüm paydaşlarıyla iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaşadığımız konjonktürün mevcut ve gelecek risklerin farkındalığıyla, kronik sorunlara yapısal çözümler üretilmesinin gerektiğine inanıyor, bunu mümkün kılmak için sektörün şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir, mukayese edilebilir ve adil rekabet koşullarında faaliyette bulunması ve piyasa disiplini sağlanmasının gerekli olduğunu biliyoruz.”

“Kurumumuzun denetim gözetim ve erken uyarı sistemlerini gerek insan kaynağı ve gerekse teknoloji yönüyle her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Diğer taraftan uluslararası normlara uyum çerçevesinde finansal raporlama alanında bir süredir devam ettirdiğimiz ve bu yılın son çeyrek finansallarını da uygulayacağımız ve bu yılın son çeyrek finansallarını uygulayacağımız test ve pilot çalışmalar ile yeni bir faza giren uluslararası finansal raporlama standartlarını 1 Ocak 2024’ten itibaren zorunlu hale getirmeyi hedeflediğimizi ve bu hedefe ulaşmak için gerekli düzenlemeleri ve teknik testlerin bir an önce tamamlamak gayretinde olduğumuzu bildirmek isterim.”

“Aynı şekilde orta vadeli programda yer alan dijital ve yeşil dönüşüm alanlarındaki çalışmalarımızı devam ettiriyor, dünyadaki gelişmelere uygun olarak insurtech uygulamalarını destekleyen mevzuat altyapısını, siber tehditleri de gözetecek şekilde tasarlıyoruz. Sigortacılık ve Özel Emeklilik ürünlerinde daha geniş kitlelere hitap etmek amacıyla orta vadeli program dahilinde katılım finans sektörünün kurumsal dönüşümünü gerçekleştirmek ve sektörü destekleyici mekanizmalar test etmek maksadıyla başlatılan katılım finans kanunu çalışmalarına katkıda bulunmaktayız. Katılım finans esaslarına uyumlu sigortacılık tekniklerinin daha etkin ve şeffaf şekilde uygulanmasına yönelik düzenlemeler aracılığıyla da uluslararası düzeyde örnek model oluşturma vizyonu ile mevzuat altyapısı ve ekosistemine geliştirmekteyiz. Orta vadeli programda yer alan İstanbul Finans Merkezi kapsamında yenilikçi, kapsayıcı ve dinamik bir katılım finans ekosisteminin oluşturulmasına yönelik katılım esaslı faaliyet gösteren fintech’lerin desteklenmesi politikasına uyumlu projelerin yanında olacağımıza buradan paylaşmak isterim.”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın zamanda açıkladığı ve orta vadeli programda yer alan bizim için çok değerli bulduğumuz ve önem verdiğimiz tamamlayıcı emeklilik sistemini, iklim değişimine bağlı olarak tarım sigortalarının geliştirilmesi, uzun süreli bakım sigortası, bina tamamlama sigortası, inşaat sektörüne özel mesleki sorumluluk sigortaları ve bütüncül afet sigortası konulu politika ve tedbirlerin hayata geçirilmesinde tüm gayretimiz de her türlü katkıyı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum. Türkiye'nin sigortacılık otoritesi olarak tüm paydaşlarımızla ve ortak akılla Türkiye'nin yeni yüzyıl vizyonunda ülkemizin ve insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Editör: Hasan Burak Karadeniz