Nebati, İzmir’de bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Eşdeğer eşya ve yeniden kullanılabilir parçaların sigorta sektöründe kullanılabilmesinin de yolunu açıyoruz" dedi.

HDI Sigorta ile PSA Finans kasko güvencesi için güçlerini birleştirdi HDI Sigorta ile PSA Finans kasko güvencesi için güçlerini birleştirdi

İLK DÜZENLEME 2021’DE YAPILMIŞTI

Bakan Nebati’nin açıklaması, 2021 yılının son günlerinde trafik sigortası genel şartlarında yapılan değişikliği akıllara getirdi. Yapılan düzenleme ile hasar gören araçlarda orijinal yedek parça kullanılması şartı getirilmişti. Ancak, araç sahibinin onayı alınmak suretiyle ya da hasar gören parçanın orijinalinin olmaması durumunda; eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilebilmesine imkân tanındı. Hasar gören parçanın orijinal parça ile değiştirilmesi durumunda da araçta oluşacak değer artışının sigorta şirketlerinin ödeyeceği tazminattan düşülemeyeceği hükme bağlanmıştı.

İLAVE MALİYET YÜKÜ GETİRİYORDU

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) de 7 Ocak 2022 tarihinde yaptığı açıklamada eşdeğer parça kullanımının önemine dikkat çekmişti. TSB şu açıklamayı yapmıştı: “Yapılan değişiklikle eşdeğer parçanın onarımının mümkün olmadığı hallerde orijinal parça ile değiştirileceği, orijinal parça ile değişimin mümkün olmadığı hallerde ya da hak sahibinin onayının alınması suretiyle eşdeğer parça veya yeniden kullanılabilir parça ile değişim yapılabileceği hüküm altına alınmaktadır. Uygulamada eşdeğer parça kullanımının önündeki en önemli engellerden bir tanesi aradaki fiyat farkı nedeniyle gerek otomotiv sektörü gerekse tamirhaneler tarafından eşdeğer parçanın kalitesiz parça olduğuna ilişkin algı yaratılmasıdır. Oysaki eşdeğer parça kullanımı ülkemize ait bir uygulama olmayıp gelişmiş ülkelerde özellikle rekabet otoriteleri tarafından desteklenen parçalardır. Eşdeğer parça kullanımının kısıtlanması ile dövizin hızla arttığı bu dönemde cari açık artışına negatif etki edecek ve ayrıca sektöre ilave maliyet yükü getirmesi yanında yerli üreticilerin desteklenmesi de maalesef kısıtlanmış olacaktır.”

Editör: Veli Karadeniz