HABER: VELİ KARADENİZ

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yayınladığı ve Dr. İlhami Fındıkçı imzasını taşıyan kitapta çoğunlukla yokluktan gelerek kurulan ve bin bir zahmetle geliştirilen aile șirketlerinin kısa sürede yıkılma nedenlerinden yola çıkılarak sürdürülebilirlik şartları ele alınıyor. Başlığımızı “Bu kitap acenteleri de ilgilendiriyor” şeklinde atmamızın sebebi de işte budur. Anne veya baba tarafından kurulup büyütülen acenteler, çocuklara geçtiğinde sonlanabiliyor.  

Kitabın tanıtım toplantısı İTO’nun İstanbul Eminönü’ndeki merkez binasında gerçekleşti. İTO Başkanı Şekip Avdagiç’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıya iş insanları yoğun ilgi gösterdi.

Avdagiç’ten sonra söz “Soru ve Cevaplarla Aile Şirketleri” isimli kitabın yazarı Dr. İlhami Fındıkçı, “Aile şirketleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin bel kemiği konumundadır” diyerek konuşmasına başladı.

Fındıkçı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yanda pandemi, doğal afetler, savaşlar gibi küresel krizlerin yol açtığı ekonomik sorunlar diğer yanda daralan ruh değerlerinin insan, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Bunun içindir ki her yüz aile şirketinin sadece 20 tanesi ikinci ve sadece 5 tanesi üçüncü kuşağa geçebilmektedir. Aile şirketlerinin dağılmalarında rol oynayan birinci sebep aile üyelerinin arasındaki ilişki sorunları yani geçimsizliktir.Aile şirketlerinin kuşaklar boyunca kalıcı olması ve sürdürülebilmesi, ailenin duygu odaklı değerleri ile işletmenin mantık odaklı yapısının uygun bir kıvamda buluşturulmasına bağlıdır. Aile şirketlerinin maddi değerler ile anlam değerlerinden oluşan kendisine özel yapılarının farkında olmaları, bu özel alaşımı tanımlamaları, güçlü tutmaları ve davranışa dönüştürmeleri gerekli ve önemlidir. Bu ise aile şirketinin kurumsal bir yapıya kavuşması ile mümkündür.

Bu eser, genel olarak aile şirketlerindeki kurumsallaşma sürecine katkıda bulunmayı hedefliyor. İçerikteki başlıca konular; aile şirketinin genellikle benzer süreci içeren kuruluşu, gelişimi, liderlik biçimi, yeni kuşakların yetişmesi, aile işletme ilişkileri, kurumsallaşma çalışmaları, profesyonellerle ilişkiler, aile şirketi anayasası, yönetim organizasyon şekli, aile üyeleri arasında yaşanan ilişki sorunları ve çekişmeler, işletmenin pandemi gibi küresel krizlere dayanıklılığı ve esnekliği, halka açılma çabaları, çalışan ve çalışmayan aile üyelerinin işletmeye müdahaleleri, ortaklık yapısının bozulması, aile üyelerinin işletmeden sağlayacakları maddi kazanımlar, maaş, kâr payı ve yan ödemeler, yönetim kurulu çalışmaları, lider seçimi, yeni kuşakların işe yerleştirilmeleri, yeni kuşağa devir süreci…

Tüm bu kritik konularla ilgili sorular ve cevaplar, iş insanlarının günlük uygulamalarına ışık tutacak niteliktedir.

Aile şirketi sahibi iş insanlarının, aile üyelerinin ve profesyonel yöneticilerin genel olarak yaşadıkları sorunların, en çok karşılaştıkları konuların ve pratik ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm önerilerinin sade, açık, anlaşılır ve karşılıklı konuşma diliyle aktarıldığı eserde 210 soru ve cevap ile aile şirketleriyle ilgili akademik bilgiler, veriler, uygulama örnekleri, yaşanmış tecrübeler ve örnek olaylar yer alıyor.

Büyük çapta hasar meydana geldi Büyük çapta hasar meydana geldi

Akademik çalışmalarımız ile aile şirketlerine yönelik pratik saha deneyimlerimizden hareketle hazırladığımız kitap; aile şirketlerinin uygulamada yaşadıkları en temel sorunları ve çözüm yollarını içeriyor. Örnek aile şirketlerinin uygulamalarının da ele alındığı kitabın; aile şirketleriyle ilgili herkesin kendi başarı hikâyesini geliştirerek yazmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.”

Editör: Veli Karadeniz