İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (TOBB SAİK) Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz, iki şirkete el konulmasıyla ilgili, “Her iki şirkete de zamanında kuruluş izni verilmemeliydi” dedi.

Yılmaz’ın açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere 28/11/2023 tarihinde mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle SEDDK tarafından bir süredir kademeli önlemler uygulanan ve verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştiremeyen GRI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve SINIRLI SORUMLU MELLCE KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ’ne, sigortalılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve sektörümüzün negatif yönde etkilenmemesi amacıyla tedbir konmuştu.

Şirketlerin sermayeleri, yükümlülüklerini yerine getirmeye yetmiyordu. SEDDK, iki şirkete sermaye arttırmaları için baskı yapıyordu.

Gri i Sigorta’nın eksi 141.4 milyon özsermayesi var, ödenmiş sermayesi ise 50 milyon TL. Şirketin bu yılın 9 aylık dönemindeki zararı 24 milyon TL, geçmiş yıl zararı ise 63.3 milyon TL.

Mellce Sigorta’nın ise özsermayesi eksi 40 milyon TL, ödenmiş sermayesi ise 23 milyon TL. Bu yılın 9 aylık döneminde şirket 24 milyon TL zarar açıklamış. Geçmiş yıl zararları ise 63 milyon TL’nin üzerinde.

Bu bağlamda; 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 20’nci maddesi uyarınca söz konusu Şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin 28/11/2023 tarihi itibarı ile Güvence Hesabına bırakılmıştı.

Süreçten etkilenenlerin sigortalılığının devamı ve haklarının korunması amacıyla, telafi edici planlar oluşturulması için gerekli girişimler başlatılmıştı.

Aslında konunun buralara kadar gelmeden bu iki şirkete el konulması hatta en başta bu şirketlere kuruluş izni bile verilmemeliydi.

Ama olan oldu.

Arkamıza bakarsak hatalara takılır, önümüze bakarsak geleceğimizi planlayabiliriz.

Aradan geçen 13 gün içinde kontrolsüz şekilde oluşan kaosu engellemek ve kamuoyunu bilgilendirmek için 11/12/2023 tarihinde SEDDK & TOBB SAİK & TSB & GÜVENCE HESABI ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdik.

SEDDK bu şirketlere trafik satma yetkisi iyi ki vermemiş. Trafik sigortası satsalardı telafi edilemeyecek boyutlarla karşı karşıya kalabilirdik.

Sigortalıların mağduriyetlerinin giderilebilmesi için, Şirketlerin hesapları incelenip, şirket hesaplarında ne kadar para olduğuna, borç ve alacaklarının ne olduğuna bakılıncaya kadar sigortalılar hasar almakta bazı sorunlar elbette yaşayacak.

Sigortalıların sorun yaşamaması için SEDDK çalışmalar yürütüyor.

Bu iki şirketin sigortalılarını devralmak isteyen çıkarsa, devredilecek.

Ancak şu ana kadar satın almak için yapılan herhangi bir resmi başvuru yok.

O nedenle 11/12/2023 tarihinde yapılan basın açıklaması ile gelinen noktada ilk hedef devam eden hasar dosyalarının tamamlanması için çaba sarf edilecek.

Bu mihvalde poliçe sahipleri direkt SMS ile bilgilendirilmiş, bunun yanı sıra güvence hesabı ve şirketlerin web sayfalarından da konuya dair duyuru yapılmıştır.

Bu durumda öncelik, devam eden hasar dosyalarının tamamlanarak araçların sigortalılara teslim edilmesi yönünde olacaktır.

Sigorta şirketlerimiz sigortalılarımıza kucak açarak eski poliçelerin iptal bedellerinin yarısı kadar indirimi yenileme poliçelerinde uygulayabilecekleri yönünde ortak yaklaşım sergilediler. Türkiye Sigorta Birliği bu yaklaşımı tavsiye kararı ile destekledi.

Ancak bu konu tavsiye kararından ziyade kamu otoritesince kurala bağlanmadığı sürece tam olarak acente ve müşteri memnuniyeti oluşmayacaktır.

Bu uygulama acilen devreye alınarak sigortalılarımızın sigortalılıklarının devamı endişelerinin diğer sigorta şirketlerimizce sağlanan indirim kampanyası ile önemli ölçüde giderilmeye çalışılacaktır.

Sonuçta ilk adım olarak 2 şirketin varlıklarının öncelikli olarak devam eden hasar dosyalarına tahsis edileceği, sigortalının ödediği poliçe bedelinin yüzde 50'sinin indirim olarak kullandırılacağı, diğer kalan tutarın ise şirket portföyünün karşılaması durumunda devam eden hasar dosyalarının tamamlanmasının ardından iade edilebilmesi aşamasına geçilebilecek.

Acentelerimiz poliçelerin yaşamasını istiyor ama şirketin maddi kaynakları buna yetmiyor. Önemli olan mikro değil makro çözümle olaya bakmak olmalıdır.

Sektöre olan güvenin sarsılmaması için hasarların büyümeden önüne geçilmesi gerekiyor. Yarınlarda acente olarak sigortalılara izah edecek bir argümanımız kalmaz.

Bu aşamada Poliçe iadesinin tamamının yapılması ve acentelerimizin bu iki şirkete verdiği teminatların da acilen geri iade edilmesi de önem arz etmektedir.

Son olarak SEDDK’nın yetki ve sorumluluk alanına giren bu konuda TSB ve TOBB SAİK olarak bazı eleştiriler almaktayız.

Aklımız ve yetilerimizce gereken hassasiyette çalışmakla birlikte, göremediğimiz konular varsa eleştiriden ziyade çözüm önerileri ile mesleğimize katkı sağlayacak herkese de kapımızın açık olduğunu belirtmek isterim.

Toplumsal ve bireysel olarak pek çok sorunla karşılaşmamız mümkündür. Bu sorunların çözümünde her insan üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

Bazı sorunların çözümü için birçok insan bir araya gelir ve bunun için mücadele eder. Bu sorunun çözümünde uğraşan herkes sorunun sona erdirilmesinde birinci dereceden görevlidir. Ancak bazı insanlar da sorununun çözümüne destekten çok köstek olurlar.

Gülen ve Obalı'dan iki günlük ‘komşu’ ziyareti Gülen ve Obalı'dan iki günlük ‘komşu’ ziyareti

Bu nedenle onlar da sorunun başka bir parçası haline gelirler ve sorunun çözümü ile uğraşan kişiler bir de bunlarla uğraşmaya başlarlar.

Ortada bir sorun varsa bu sorunun çözümü için mutlaka elimizden geleni yapmamız gerekmektedir. Aksi halde hem kimseye faydamız dokunmaz hem de sorunu çözmek isteyen insanlara ayak bağı olmuş oluruz.

Vizyonunuzda çözüm yerine sorun varsa, sorunun bir parçasısınız. Sorunun bir parçası olduğunuz sürece de çözümün bir parçası olamazsınız.

TSB ve TOBB SAİK kamu otoritesi olmamakla birlikte sürecin en başından beri konunun çözümü için SEDDK ile dirsek temasında bulunmakta, sigortalılarımızın ve acentelerimizin hak ve menfaatlerini korumak adına gerekli girişimlerde bulunmaktadır.

İTO Sigortacılık Meslek Komitesi ve TOBB SAİK’in sürecin sonuna kadar acentelerimiz ve sigortalılarımız adına gereken mücadeleyi vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Editör: Veli Karadeniz