SİGORTAMNEWS / Bülten

Allianz Trade, ihracatçı şirketlerle gerçekleştirdiği Küresel Anket Raporu’nun ikincisini yayınladı. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, İngiltere ve ABD'den yaklaşık 3.000 ihracatçı şirketle yapılan ankete göre, şirketler 2023 yılı ihracat beklentileri konusunda nispeten iyimser olsa da ekonomik belirsizlik endişesini de yaşamaya devam ediyorlar. Anket sonuçlarına göre ayrıca ihracatta ödeme alamama riskinde artış bekleyen katılımcıların oranı 2022 yılı başındaki ankete kıyasla 11 puan artarak ortalamada yüzde 40'a yükseldi.

YÜZDE 70’E GERİLEDİ

İhracat, tedarik zinciri aksaklıkları ve Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ÇSY) stratejilerine dair soruların yer aldığı ankete göre, ciro artışı bekleyen şirketlerin oranında geçen yıla kıyasla bir azalma da söz konusu. 2022 yılında katılımcı şirketlerin yüzde 80’i ihracat yoluyla elde edilen cironun bir önceki yıla göre artmasını beklerken, bu yıl bu oran yüzde 70’e geriledi. Bu gerileme küresel ticaret ortamının 2023 yılında daha az güven verdiğinin bir yansıması olarak yorumlanıyor. 2022 yılında küresel ticaretin yüzde 3.8 büyümesine karşın 2023’de bu oranın yalnızca yüzde 0.7 olduğu görülüyor. 

YENİ PAZARLAR İÇİN İŞTAH AZALDI

Şirketlerin, yeni pazarlara yönelik iştahlarının azaldığı ve önceliğin mevcut pazarların konsolidasyonunda olduğu belirtilen Allianz Trade Küresel Anket katılımcıların yüzde 63'ünün halihazırda bulundukları ülkelerde yatırımlarını artırmayı tercih ettiği belirtiliyor. Rapora göre katılımcıların sadece yüzde 47'si yeni ülkelere yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca, ihracat stratejileri bakımından, şirketlerin yüzde 55'inden fazlası mevcut bulunduğu ülkelerde pazar payını arttırmayı planlarken, yaklaşık yüzde 52'si pazarlarını çeşitlendirmeyi ve yeni ülkeler hedeflemeyi düşünüyor.

İHRACAT FİNANSMANINDA NAKİT HÂLÂ LİDER 

Ankete göre; firmaların ihracat geliştirme planlarını nakit, banka kredileri ve ödeme koşullarına bağlı olarak finanse edecekleri belirtiliyor. Ancak, şirketlerin kullanabilecekleri nakit tamponlarının azaldığı ve banka kredi koşullarının sıkılaştığı bir ortamda alternatifler arasında çok da fark kalmadığı vurgulanıyor. Ayrıca anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 75'i lojistik engeller ve yüksek nakliye maliyetlerinin 2023 yılı ihracat faaliyetleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor.  Diğer yandan, katılımcıların yüzde 80'inden fazlası 2023 yılında ekonomik yavaşlama ve finansman kısıtlamaları nedeniyle iş sürekliliğine ÇSY taahhütlerinden daha fazla öncelik vereceğini söylüyor. Öte yandan şirketler ÇSY hedeflerinden tamamen vazgeçmiş değil. 

Quick Finans 2. El Oto Raporu’nun Nisan ayı verileri Quick Finans 2. El Oto Raporu’nun Nisan ayı verileri

İFLASLAR YÜZDE 21

 Allianz Ticaret CEO'su Aylin Somersan Coqui, “Merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını artırmaya devam etmesiyle birlikte şirketler, daha düşük talep, kârlılık üzerinde ek baskı ve sıkılaşan kredi koşullarının bir kombinasyonuyla karşı karşıya. Bu bağlamda, 2023 yılında ihracatta daha uzun ödeme vadelerine ve daha yüksek ödeme alamama riskine karşı hazırlanıyorlar. Bu durum, 2022 yılındaki yüzde 2'lik artıştan sonra 2023 yılında yüzde 21 artmasını beklediğimiz küresel iflaslara ilişkin öngörümüzle de uyumlu" dedi. 

Raporun detaylarına ulaşmak için:  Allianz Trade: Ticari Alacak Sigortası ve Kefalet Sigortası (allianz-trade.com)

Editör: Yaren Akkuş