Seçimden önce aldılar satışlar yüzde 40 arttı Seçimden önce aldılar satışlar yüzde 40 arttı

Borsa’ya açık bir şirket olan MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, Ataşehir Kentsel Dönüşüm Projesi Geliştirilmesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, toplamda 25 parsel ve 6324.45 metrekare yüzölçümüne sahip arsa mahiyetindeki taşınmazların arsa sahipleri ile şirket arasında yüzde 55’i arsa sahiplerinde, yüzde 45’i de MHR GYO’ya ait olacak şekilde anlaşma yapıldığı belirtildi. MHR GYO, anlaşmada belirtilen oransal dağılıma uygun kat karşılığı sözleşmesi ile paylaşılacak konut ve ticari alanların yer aldığı bir kentsel dönüşüm projesi geliştirecek.

MHR GYO tarafından KAP’a gönderilen o açıklama şöyle:

“05.12.2023 tarihli KAP açıklamasında yer alan; Sermaye Artışına İlişkin Fon Kullanım Yeri  Raporu’nda belirtilen kentsel dönüşüm projeleri geliştirilmesi kapsamında;  tapuda İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2195 ada, 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17 parsel ve 2196 ada, 1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel numaralarında kain ve kayıtlı olan toplamda 25  parsel ve 6324.45 m2 yüzölçümüne sahip arsa mahiyetindeki taşınmazların Arsa  Sahipleri ile Şirketimiz arasında % 55’i arsa sahiplerinde % 45’i Şirketimizde  olacak şekilde oransal dağılıma uygun kat karşılığı sözleşme ile  paylaşılacak konut ve ticari alanların yer aldığı bir kentsel dönüşüm projesi  geliştirilmesi kapsamında kat malikleri ile 08.12.2023 tarihinde noter huzurunda yapılan sözleşme ile; 2195 adanın %67,73’ü, 2196 adanın  %87,22’si oranında imzalar tamamlanmış olup, diğer malikler ile görüşmeler devam etmektedir. Saygılarımızla.”

Editör: Veli Karadeniz