Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Japonya’da güçlü bir varlığa sahip uluslararası finansal hizmetler şirketi NN Group çatısı altında faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, 'Herkes İçin İş Yaşamında Eşit Fırsatlar Programı’nın Türkiye temsilcisi olarak 15-27 yaş arası bireylere destek olmaya devam ediyor. NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı ve Junior Achievement Europe işbirliğiyle yürütülen 'İş Yaşamında Eşit Fırsatlar’ programı kapsamında, işverenlerin ve gençlerin iş yaşamındaki gerekli beceri beklentilerini konu alan bir araştırma raporu hazırlandı. Rapor, iş tekliflerine ve terfilere imkan tanıyan becerileri belirlemeyi ve işverenlerin bakış açısından gençlerin geliştirmesi gereken becerileri keşfetmeyi hedefliyor.

Girişimcilik ve ekip çalışmasına odaklanan gençlere yönelik eğitim 

Araştırmaya göre gençler en çok girişimcilik, takım çalışması ve sunum becerileri eğitimi alıyor. Lise öğrencileri üniversite öğrencilerine göre girişimcilik, takım çalışması ve yenilikçi düşünceye daha fazla yatırım yapıyor.  Büyük ölçekli şirketlerde ise zayıf sosyal beceriler ve yabancı dil becerileri ön plana çıkıyor. Araştırmada gençlerin çoğunluğunu 15-18 yaş grubu kapsarken, yüzde 82'sini lise, yüzde 18'ini ise üniversite öğrencileri oluşturuyor. En yaygın lise türü Anadolu lisesi olurken, bunu fen lisesi takip ediyor. Katılımcıların yüzde 92'si çalışmıyor veya staj yapmıyor. Ankete katılan gençlerden istihdam edilenlerin yüzde 41'i yarı zamanlı çalışıyor, yüzde 25'i ise staj yapıyor. Ankete katılan işveren grubunun da yüzde 63'ü İnsan Kaynakları departmanında çalışıyor.

Gençlerin işverenlerden beklentileriSelim Yildirim Celebi

Programın ilk aşaması olan araştırmanın sonuçlarına göre gençlerin yüzde 30'u yabancı dili olmadığını söylüyor, yüzde 42'si ise bunu en çok iş ararken deneyimliyor. Maaşın yanı sıra yan haklar, aktif geri bildirim mekanizması ve ofis dışı çalışma gibi seçenekler de gençlerin tercihlerinde öne çıkıyor. Bir işte kendilerini geliştirebilmeleri onlar için önemli. Ayrıca işe alım süreçlerinde şeffaflık ve eşitlik de tercihlerinde etkili oluyor. Ayrıca sorumluluk alma (yüzde 61), analitik düşünme (yüzde 58) ve ikna becerisi (yüzde 54) gibi sosyal becerileriyle diğer adaylardan farklılaşacaklarını düşünürken, girişimcilik (yüzde 60), zor durumlarla başa çıkma (yüzde 54), yönetim ve karar verme becerilerinin (yüzde 54) de iş teklifi alma sürecinde rol oynadığına inanıyorlar.

Acenteleriyle Büyükada’da ve Mardin’de buluştu Acenteleriyle Büyükada’da ve Mardin’de buluştu

Yabancı dil becerisi ve deneyim eksikliği öne çıkıyor

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi şunları söyledi: "Gençler için, en azından giriş seviyesindeki bir işte kendini geliştirmek maaştan daha önemli. Ayrıca gençlerin yüzde 91'i işverenlerinin çalışanlarına eşit davranması gerektiğini ve yüzde 89'u şirketlerin işe alım süreçlerinin şeffaf olması gerektiğini düşünüyor. Sonuçlar, sorumluluk alabilmeleri, analitik düşünebilmeleri, bir ekip içinde çalışabilmeleri, yönetim ve karar verme becerilerini geliştirebilmeleri için odak noktasının kişisel gelişim ve iyileştirmeye kaydığını göstermektedir.  Bu sonuçlar, yeni neslin hangi değerlere ve işyeri ortamına önem verdiğini anlamak için içgörü sağlamaktadır."

Seçil Yıldırım Çelebi araştırmanın işveren tarafındaki sonuçları hakkında şunları söyledi: "İşveren tarafında büyük ölçekli ve global şirketler çalışanlarına mentörlük ve eğitim bütçesi ayırmaya özen gösteriyor. İşverenler stajyer ve giriş seviyesi adayların yüzde 66'sının teknik, yüzde 52'sinin sosyal, yüzde 51'inin yabancı dil becerilerinin zayıf olduğunu düşünürken, sık iş değiştirdiklerinin ve diğer seviyelerdeki çalışanlara göre daha talepkar olduklarının farkındalar.  Küresel şirketler için adayın sertifikaları, eğitimi ve yabancı dil becerisi ön plana çıkarken, büyük ölçekli şirketler için adayın bölümü ve üniversitesi öne çıkıyor. İşverenlere göre giriş seviyesindeki adayların özellikle sorumluluk alma, zor durumlarla başa çıkma, stres ve zaman yönetimi konularında beceri geliştirmeleri gerekiyor. Bunların yanı sıra orta düzey çalışanlarını yönetim becerilerine, üst düzey çalışanlarını ise karar verme ve yenilikçi düşünme eğitimlerine yönlendiriyorlar."

100 genç eğitim programlarına katıldı

İş Yaşamında Eşit Fırsatlar Programı Türkiye, Yunanistan, Hollanda, İspanya ve Romanya olmak üzere 5 ülkede uygulanıyor. Program kapsamında Türkiye'den 100 genç seçildi. Gençler, aldıkları kariyer eğitimlerinin ardından deneyimli profesyonellerden oluşan mentörler eşliğinde iş hayatına hazırlandı, İK simülasyonları yaptı ve istihdam fırsatlarına kapılarını açtılar. NN Hayat ve Emeklilik, eğitimler sonrasında belirlenen 25 gence istihdam ve iş deneyimi süreçlerinde destek sundu.

N N Anna Grzelo Ska

NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, konuyla ilgili şunlar söyledi: "NN Hayat ve Emeklilik olarak işimizde çeşitliliğe ve kapsayıcılığa, çalışanlarımızı geliştirmeye ve onları kendi versiyonlarının en iyisi olmaları için güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Genç nesillerin gelecekte daha uyumlu ve başarılı bireyler olmalarına yardımcı olacak projelerle onları desteklemeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, Genç Başarı Eğitim Vakfı ve Junior Achievement Europe ile birlikte 'İş Yaşamında Eşit Fırsatlar’ programını Türkiye'de temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu projenin Türkiye'deki gençlere büyük değer ve içgörü kazandıracağından hiç şüphem yok."

Editör: Yaren Akkuş