Doğal Afet Sigortaları Kurumu’ndan (DASK) yapılan bilgilendirmede “Sigortalılarımıza ödediğimiz tazminat tutarımız 19 milyar TL’yi aştı. 17 Nisan 2023 tarihi itibarıyla tarafımıza 469 bin 35 adet hasar ihbarı ulaşmış, tazminat ödeme tutarımız ise 19 milyar TL'yi aşmıştır. Toplamda hasar dosyalarımız içinde 54 bin 609 işleme alınacak dosyamız kalmıştır” denildi.

DASK ayrıca “Eksik evraklı hasar dosyalarında, vatandaşlarımız eksik evrakları tamamlandığında bu dosyalar da işleme alınarak tazminat ödemeleri gerçekleştirilecektir” uyarısında da bulundu.

DASK ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR

Tazminat Ödeme Süreci

Zorunlu Deprem Sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır. Bununla beraber sigorta tazminatı, hiçbir durumda poliçede tanımlanmış sigorta bedelinden fazla olamaz. Her bir hasarda, sigorta bedelinin yüzde 2'si oranında ‘tenzili muafiyet’ uygulanır. Mevcut uygulamada, doğrudan sigortalı tarafından ya da yetkili sigorta şirketleri aracılığıyla yapılan hasar ihbarları, DASK tarafından değerlendirilerek hasar dosyası açılır ve hasarın tespiti için hasar tespit görevlileri atanır. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenen tazminat tutarı, ilgili hak sahibine kısa mesaj olarak gönderilen şifreler aracılığı ile vatandaşlık numaralarını kullanarak herhangi bir Vakıfbank şubesinden alınabilmektedir.

Yangın sigortaları eğitimini bitirme sevinci Yangın sigortaları eğitimini bitirme sevinci

DASK hasar parası nasıl alınır?

Konutuna Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran depremzedeler DASK ödemelerini alabilmek için Alo 125, e-devlet, SMS ve DASK internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilir.

DASK hasar ödemesi ne zaman yapılır?

Gerekli incelemeler ve hasar tespiti yapıldıktan sonra hemen ödenir. Aynı zamanda DASK sınırsız eş zamanlı hasar ihbarını da karşılayabiliyor.

DASK hasar ödemesi nereye yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'na göre belirlenen tazminat tutarı, ilgili hak sahibine kısa mesaj olarak gönderilen şifreler aracılığı ile vatandaşlık numaralarını kullanarak herhangi bir Vakıfbank şubesinden alınabilmektedir.

DASK hangi durumlarda ödeme yapar?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Editör: Yaren Akkuş