Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), toplumda yaygın olarak ‘trafik sigortası’ diye bilinen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’yla (KMAZMSS) ilgili çok önemli bir karar aldı.

SEDDK’nın yayınladığı 2023/28 numaralı genelgeye göre sigorta şirketleri istedikleri kadar trafik sigortası primi üretemeyecek. Yani şirketler, istedikleri kadar trafik poliçesi kesemeyecek.  

İlgili genelgenin Amaç kısmında “Bu Genelgenin amacı, sigortacılık sektörünün etkin risk yönetimi ve mali yapısının güçlendirilmesi için sigorta şirketlerinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (KMAZMSS) prim üretimlerinin özsermayeleri ile sınırlandırılmasını sağlamaktır” deniliyor.

Katsayı hesabı ve üretim limiti kısmında ise “Sigorta şirketlerinin bir takvim yılı içinde ürettikleri Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (KMAZMSS) endirekt hariç brüt yazılan prim toplamı bir önceki yıl sonu özsermayelerinin 5 katını geçemeyecektir” vurgusu yapılarak şöyle deniliyor:

“Brüt yazılan primler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre belirlenecektir. Yıl içerisinde prim üretim tutarı limite ulaşan ilgili sigorta şirketi, o yılın sonuna kadar yeni poliçe yazımını durduracaktır. Prim üretiminin durdurulmaması halinde, durum SBM tarafından Kurula bildirilecek ve Kurulun talimatı çerçevesinde SBM üzerinden yeni poliçe yazmaları önlenecektir. Yıl içerisinde şirket dışı kaynaklardan nakit sermaye artışı sağlanmış olması halinde ilgili şirket, bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen katsayı oranında ilave limit hakkı elde edecektir.”

SEDDK’nın bu genelgesi aynı zamanda sektörde bazı soruları da beraberinde getirdi. “Trafik poliçesi kesmede nazlanan şirketler için bu genelge bir dayanak mı olacak? Özellikle önemli üretimi trafik sigortası olan acentelerin durumu zora mı girecek? Bu genelge fiyatlara nasıl yansıyacak?” şeklindeki sorular, daha şimdiden sosyal medyadaki sigorta gruplarında tartışılmaya başladı bile!

SEDDK’nın o genelgesi şöyle:

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 30/11/2023

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAİ SORUMLULUK SİGORTASINDA PRİM/ÖZSERMAYE KATSAYISI UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE

(2023/28)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Genelgenin amacı, sigortacılık sektörünün etkin risk yönetimi ve mali yapısının güçlendirilmesi için sigorta şirketlerinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (KMAZMSS) prim üretimlerinin özsermayeleri ile sınırlandırılmasını sağlamaktır.

AB ile ortak sigorta eksperliği mevzuat çalışması AB ile ortak sigorta eksperliği mevzuat çalışması

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Genelge, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Katsayı hesabı ve üretim limiti

MADDE 3 - (1) "Sigorta şirketlerinin bir takvim yılı içinde ürettikleri Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (KMAZMSS) endirekt hariç brüt yazılan prim toplamı bir önceki yıl sonu özsermayelerinin 5 katını geçemeyecektir."

(2) Brüt yazılan primler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre belirlenecektir. Yıl içerisinde prim üretim tutarı limite ulaşan ilgili sigorta şirketi, o yılın sonuna kadar yeni poliçe yazımını durduracaktır. Prim üretiminin durdurulmaması halinde, durum SBM tarafından Kurula bildirilecek ve Kurulun talimatı çerçevesinde SBM üzerinden yeni poliçe yazmaları önlenecektir.

(3) Yıl içerisinde şirket dışı kaynaklardan nakit sermaye artışı sağlanmış olması halinde ilgili şirket, bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen katsayı oranında ilave limit hakkı elde edecektir.

Yürürlük

MADDE 4 - (1) Bu Genelge 01/01/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - (1) Bu Genelge hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Editör: Veli Karadeniz