Doğa Sigorta yönetim kadrosunu güçlendiriyor Doğa Sigorta yönetim kadrosunu güçlendiriyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), acentelerin zorunlu trafik sigortası kesememe sorununun çözülmesi için uzun süredir uğraş veriyordu. Sorunu çözecek olan Türk sigortacılığının regülatörü Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) katıldığı toplantılar düzenlendi. Her toplantıda acentelerin trafikte yaşadığı sıkıntılar dile getirildi.

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, geçtiğimiz hafta Bursa’da düzenlenen toplantıda müjdeyi vermiş ve ilgili değişikliğin 10 gün içerisinde Resmî Gazete’de yayınlanacağını açıklamıştı.

İşte 10 gün dolmadan yönetmelik yayınlandı ve artık Trafik’te poliçe kesememe sorunu resmen ortadan kalktı. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına Dair yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’nin 19 Eylül tarihli ve 32314 numaralı sayısında yer alan yönetmelik şöyle:

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK
SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurul, belirlenen süre içerisinde bu Yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının grubuna bakılmaksızın Havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Editör: Veli Karadeniz