Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, 2023 yılında kur belirsizlikleri, ekonomik dalgalanmalar, asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin yol açtığı hasarlar ve artan reasürans maliyetleriyle çok zor geçtiğinin altını çizerek, “Sektörümüz tüm yaşanan zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini 2023 yılında da sürdürdü ve aktif büyüklüğü 1.4 trilyon TL seviyelerini aşarken, prim üretimimiz bir önceki yıla göre yüzde 105 oranında artarak 483 milyar TL’ye ulaştı. Bunun yanında en öncelikli konumuz olan sigorta penetrasyon oranımız son 10 yılda ilk kez yüzde 2.3 seviyesine ulaştı ve yüzde 3’e ulaşma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz” dedi.

TSB Başkanı Gülen, sigorta sektörünün her zaman olduğu gibi ülkemize büyük acılar yaşatan 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında da artan reasürans maliyetlerine karşın, verdiği teminat ve ödediği tazminatlarla ülkemizin geleceğe güvenle ve güçlü bir şekilde ulaşma hedefine yönelik üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirdiğine vurgu yaptı.

Tüm olumsuzluklara rağmen sigorta sektörünün 2023 sonu itibarıyla öz sermayesinin bir önceki yıla göre yüzde 100’ün üzerinde büyüyerek 166.7 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Gülen, sektörün geçmiş dönemlerde yaşamış olduğu sermaye kaybını telafi etmek adına önemli bir performans gösterdiğini ve daha güçlü sermaye yapısı için doğru politikalar eşliğinde çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Sigorta sektörünün ödediği ve üstlendiği tazminatlarla yalnızca 2023 yılında ‘günde 260 bin kişinin’ hayatına dokunduğunu ve günlük 1.2 milyar TL gibi bir tutarı ekonomiye döndürdüğüne işaret eden Gülen, “Sektörümüzün 2023 sonu itibarıyla üstlendiği tazminat tutarı 327 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun yanında sektörümüz ülke ekonomisine Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) 20 katı yaklaşık 491 trilyon TL değerinde teminat sunarak yatırımların yapılmasını ve korunmasını sağlarken, ödediği tazminatlarla bir yandan kişi ve kurumları korurken diğer yandan devletin üstündeki ekonomik yükü alıyor" diye konuştu.

TRAFİK SİGORTASINDA ZARAR 14 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Trafik sigortasının 2023 yılında da gündemin en üstünde yer aldığına dikkat çeken Uğur Gülen, "Trafik branşında, 2022 yılı itibarıyla yatırım gelirleri dahil 11,7 milyar TL teknik zarar eden branşta, 2023 yılı itibarıyla teknik zarar 13.7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım gelirleri hariç bırakıldığında ise branşta kâr eden şirket bulunmadığı ve teknik zararın 33 milyar TL’ye ulaştığı görülmektedir. Aynı zamanda bu branşta Tahkime intikal eden dosya sayılarının 2021 yılında 294 bin adetten, 2022 yılında 501 bin adete, 2023 yılında ise 571 bin adete ulaşması ile yargılama maliyetlerinde ciddi düzeyde bir artışa yol açmıştır. Öte yandan söz konusu branşta uzun yıllardır yaşanan sorunların çözümü serbest tarifeye geçmek ve bu konuda bu yıl içinde ilerleme sağlayacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

2023 yılında araç değerlerinin hızla artmasına paralel kasko branşının da dikkat çeken branşların arasında yer aldığına vurgu yapan Gülen, "Kasko branşında da ilaveten araç bedellerinde yaşanan artışlar ödenen tazminatlarda artışa sebebiyet vermiştir. Bu branşta 2023 yılı itibarıyla 29.7 milyar TL teknik kâr elde edilirken, teknik kâr zarar sonuçları yatırım gelirleri hariç incelendiğinde ise teknik kârın yaklaşık 7.9 milyar TL olarak gerçekleştiği görülmektedir" dedi.

SAĞLIK SİGORTASINDA POZİTİF BİR YIL YAŞADIK

Sağlık sigortası branşında medikal enflasyon ve maliyet artışı kaynaklı sorunların yoğun hissedildiği fakat pozitif bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Uğur Gülen, “Sağlık sigortası ürünlerinin sağladığı koruma ve güvence konusunda farkındalık her geçen gün arttı. Özellikle bir önceki yıl sonunda 3,6 milyon olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortalı sayısı 2023 yılı sonu itibarıyla 4,1 milyon kişiye yükseldi” diye konuştu.

Gülen, “Hastalık-Sağlık branşında 2023 yıl sonunda 70 milyar TL prim üretildi ve branş, 2023 yılını 11.8 milyar TL teknik kâr ile kapattı. 2023 yılında branş dahilinde, 36 milyar TL tazminat üstlenerek kamunun sağlık alanındaki yükü karşılamasına destek olduk” diye ekledi.

TARSİM heyetinden Edirne’ye ziyaret TARSİM heyetinden Edirne’ye ziyaret

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI ÖN PLANA ÇIKTI

Gülen, asrın felaketi olan Kahramanmaraş Depremi sonrasında, özellikle afet bölgesinde ve seferberlikle beraber odak noktası olan İstanbul’da inşaatların arttığı bir döneme girildiğine dikkat çekerek, Bina Tamamlama Sigortası’nın Orta Vadeli Plan’a da girdiği göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda bu konunun daha da gündemde olacağı öngörüsünde bulundu.

KOBİ’LER AÇISINDAN ALACAK SİGORTASININ ÖNEMİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Türkiye’deki KOBİ’lerin iflaslarının yaklaşık dörtte birinin tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle gerçekleştiği görülmekte olup şirket bilançolarının ortalama yüzde 35-40’ının alacaklardan oluştuğuna dikkati çeken Uğur Gülen, “Alacakların tahsilatında yaşanan problemler, şirketlerin iflasına dahi sebep olabildiğinden etkin bir tahsilat yönetimi, KOBİ’ler için hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle de KOBİ’ler açısından alacak sigortasının önemi gün geçtikçe artıyor.” şeklinde konuştu.

BES YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ

2023 yılında 20.yılı büyük bir gururla kutlanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) hedeflerin her geçen gün aşıldığına dikkat çeken Uğur Gülen, “Devletimizin sisteme olan güveni ve desteği artarak devam ediyor. Yüzde 30’luk devlet katkısının cazibesi ve sistemi daha da cazip hale getiren yenilikler, BES'i en güvenilir tasarruf araçlarından biri konumuna yükseltti. 2023 yılı sonunda BES, OKS dahil toplamda 16 milyon katılımcı sayısı ve toplam fon büyüklüğünde OKS ve devlet katkısı dahil 760 milyar TL'nin üstüne gelirken, 2024 yılının ilk 3 ayında ise artan ilgi ile birlikte katılımcı sayısında toplamda 16 milyon 200 bine ve 900 milyar TL'lik bir fon büyüklüğüne ulaştı. BES ülkemiz finans sisteminin en önemli başarı hikayelerinden biri ve devletimizin destekleriyle daha iyi noktalara hızlıca ulaşacaktır" dedi.

SEKTÖRÜMÜZÜN HEDEFLERİ BÜYÜK

"Sektörümüzün yeni yüzyıla yönelik ödevleri çok, hedeflerimiz de büyük" diyen Gülen, "Bu yolda en büyük zorluk ise tüm dünyamızın önündeki en ciddi konu durumundaki iklim değişikliği ve afetler olacak. Ülkemiz özelinde ise en önemli risk olan beklenen Marmara depremi karşımızda duruyor. Bu gerçekten kaçılamayacağı bilinciyle hızlıca sektör olarak kamuoyunda farkındalığın artması için devletimizin de destekleriyle aksiyona geçilecek bir yol olduğuna ve bu konuda da hep birlikte “hemen şimdi” dememizin çok önemli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

TSB OLARAK ÖNCELİĞİMİZ 4 KONU

TSB Başkanı Gülen, başta bireyleri ve işletmeleri birçok olası riskten korumasının yanı sıra, işletmelerin işleyişini istikrar kavuşturmak, finansman kaynakları oluşturarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak gibi birçok önemli misyonları yüklenmiş olan sigorta sektörünün güçlü bir sermaye yapısına sahip olmasının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

“Sigortacılık faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına hizmet etmesinin yanı sıra başta olası Marmara depremi olmak üzere katastrofik risklerin oluşturacağı zararları telafi noktasında sermaye gücümüz oldukça kritik öneme haizdir. Dolayısıyla sigorta sektörünün sermaye yapısının daha da güçlenmesini sağlayacak yaklaşımlar doğrultusunda politikalar oluşturulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Trafik branşında serbest tarifeye geçilmesinin bu anlamda yapısal ve sürdürülebilir etkisi olacağı düşünülmektedir.  TSB olarak ise önümüzdeki dönemde sigortalılık oranlarının artırılması, deprem, sürdürülebilirlik ve eğitim konularının öncelikli olacak ve bu dört madde üzerinde yoğun şekilde çalışacağız.”

Editör: Yaren Akkuş