SİGORTAMNEWS / Derleme Haber

Kısa Süreli Eğitim Programları (KSEP)” adı altında düzenlenen eğitimlerde sigortacılık ve ilgili konular ele alınıyor. Yarım gün ile beş gün arasında değişen sürelerde düzenlenen eğitimlerde katılımcılar sınava tabi tutulmuyor. Dersler sektörün uzman ve yöneticileri, kamu sektörünün uzman ve yöneticileri ve profesyoneller tarafından veriliyor.

Hayat ve Hayat dışı olarak 2 alt başlıkta toplanan Kısa Süreli Eğitim Programlarının Nisan ayı takvimi şöyle:

Hayat Dışı (Elementer)

3-4 Nisan: Oto Sigortalarında Hasar iş ve İşlemleri (ONLINE)
3-5-6-8-10 Nisan: Matematik (ONLINE)
4-5 Nisan: Sigortacılığa Giriş ve Sigorta Sektörü Bilgisi - Hayat Dışı (ONLINE)
4-5 Nisan: Sigortacılığa Giriş ve Sigorta Sektörü Bilgisi - Hayat (ONLINE)
4-5 Nisan: Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Teminatlar, Muhtelif Sözleşme ve Uygulama Örnekleri
(ONLINE)
4-5 Nisan: İş ve Özel Yaşamda Roller ve Sorumluluklar Arası Geçiş (ONLINE)
6-7 Nisan: Sigorta Hukuku - Hayat Dışı (ONLINE)
6-7 Nisan: Sigorta Satışında "4 Kritik Alan" Yaklaşımı (ONLINE)
6-7 Nisan: Bedeni Zararlarda Hasar Uygulamaları ve Hukuki Süreçler (ONLINE)
6-7 Nisan: Sigorta Hukuku - Hayat (ONLINE)
6 Nisan: Nakliyat & Emtia Taşıma Sigortası / Tekne & Makine Sigortası (YÜZ YÜZE)
10-11 Nisan: Ürün Bilgisi ve Hasar - Hayat (ONLINE)
10-11 Nisan: Trafik Sigortalarında Uygulamalı Bedeni Zarar Tazminatı Hesaplamaları (ONLINE)
1-12-13-14 Nisan: Ürün Bilgisi ve Hasar - Hayat Dışı (ONLINE)
11-12 Nisan: Değersizlik İnancını Anlamak ve Aşmak (ONLINE)

Hayat-BES

Aksigorta’ya yeni nesil sigortacılık ödülü Aksigorta’ya yeni nesil sigortacılık ödülü

10-11 Nisan-Trafik: Sigortalarında Uygulamalı Bedeni Zarar Tazminatı Hesaplamaları (ONLINE)
11-12-13-14-17-18-19 Nisan: Finansal Matematik (ONLINE)
12-13 Nisan: Deprem Mühendisliği ve Hasar Hesaplama (PML) Yöntemleri (ONLINE)
13-14 Nisan: Irat (Annüite) Uygulamaları ve Hayat Irat (Yıllık Gelir) Sigortaları (ONLINE)
14 Nisan: Sigortacılıkta Rekabet Becerileri ve Ticari Farkındalık (ONLINE)
18-19 Nisan: Etkileme ve İknanın Bileşenleri (ONLINE)
18 Nisan: Sorumluluk Risklerine Giriş (Yüz Yüze)
24-26 -27-28 Nisan: İK ve Eğitim Departmanlarına Yönelik Temel Sigortacılık (ONLINE)
24 Nisan: Dijital Sigortacılıkta Acentenin Yeri ve Önemi (ONLINE)
25-26 Nisan: Bilinçaltının Dilini Anlayarak Değişimi Başlatmak (ONLINE)
25-27-29 Nisan: İleri Düzey Reasürans Branşı (YÜZ YÜZE & ONLINE)
25-26- 27 Nisan: Sigorta Sektörüne Özel İnsan Kaynakları Eğitim Programı (ONLINE)
26 Nisan: Müşteriden Taraftar Yaratmak (ONLINE)
27-28 Nisan: Ekip Yönetimi ve İletişimi (Evden ve Ofisten Çalışanlar lçin) (ONLINE)
27 Nisan: Sermaye Yeterliliği (YÜZ YÜZE)
27-28 Nisan: Finans Teorisi ve Uygulamaları (ONLINE)

Editör: Yaren Akkuş