Asıl problem yeşil dönüşümün sigortalanması Asıl problem yeşil dönüşümün sigortalanması

Zorunlu trafik sigortası poliçelerinin zamanında yenilenmemesi sebebiyle yapılan ilave prim (sürprim) uygulamasının 1 Mart’a kadar kaldırıldığının vurgulandığı açıklama şöyle…

“06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş. Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde; 14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayollart Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (zorunlu trafik) sigortası poliçelerinin zamanında yenilenmemesi sebebiyle yapılan ilave prim (sürprim) uygulamasının 01.03.2023 tarihine kadar kaldırılmasına karar verilmiştir.”