Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik sigortası) primlerine uygulanacak zam oranını bir genelge ile duyurdu.

Haziran ayı için geçerli olacak zam oranını gösteren genelge şöyle:

Unico Sigorta Karadeniz bölge acenteleri ile buluştu Unico Sigorta Karadeniz bölge acenteleri ile buluştu

2023/31 SAYILIKARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNE İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE (2024/14)

Madde 1- 14/12/2023 tarihli ve 2023/31 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1- 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fikrası uyarınca 2024 yılı Mayıs ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı Haziran ayı için % 3.25 artırılarak uygulanır."

Madde 2- Bu Genelge 1/6/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Genelge hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Editör: Hasan Burak Karadeniz