Gün, takip ettiği Deprem Bölgesi Sigorta Acenteleri İstişare Toplantısı’nın notlarını meslektaşlarıyla paylaşıyor.

Gün’ün “Sigorta acenteleri olarak bizler de kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz! Bizi kim ayazda bıraktı, kim yanımızda oldu, unutmayacağız” diyerek noktaladığı o notlar şöyle…

Değerli Meslektaşlarım;
Tarsus Ticaret Odası Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi tarafından 8 Mart 2023 tarihinde düzenlenen ‘Deprem Bölgesi Sigorta Acenteleri İstişare Toplantısı’nda SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu detaylı açıklamalar yaptı. Toplantıya TOBB SAİK Başkan Yardımcısı Süleyman Özer, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclis Başkanı Yavuz Özçağın, TOBB SAİK Yönetim Kurulu Üyesi Osman İnandıoğlu, Unico Sigorta ve Aksigorta Adana Bölge Müdürleri de iştirak etti. Bölge acentelerinin davetli olduğu toplantıyı biz de takip ettik.

Toplantıda konuşulan konuları ana başlıklarıyla sizleri bilgilendirmek istedim.

1) Deprem bölgesinde evi ve iş yerleri kullanılamaz duruma gelen meslektaşlarımıza acil olarak konteyner temin edilmesi.

Allianz Partners’ta önemli üst düzey arama Allianz Partners’ta önemli üst düzey arama

2) Öncelikli olarak evi ve iş yeri yıkılan meslektaşlarımız için TOBB, Sigorta Şirketleri ve farklı kuruluşlar tarafından fonlanarak makul rakamda bir hibe desteği akabinde OHAL bölgesindeki tüm meslektaşlarımızın bu hibe desteğinden faydalandırılması. Ayrıca afet bölgesindeki tüm meslektaşlarımız için KGF, KOBİ kapsamında faiz maliyetinin kamu veya TOBB tarafından karşılanacak uzun vadeli bir süre ödemesiz finansal destek sağlanması.

3) Öncelikli hedef, DASK sisteminin açılarak hasarsız veya az hasarlı yerlere poliçe kesilmeye başlanılmasıdır. Bunun için ivedilikle hasar tespiti için yeterli olmayan eksper sayısının arttırılması, DASK sisteminin UAVT koduyla tapu veya belediyelerin ilgili kurumlarıyla kontak kurarak, poliçeler üzerinde gerçek metrekare girilmesi ve konut poliçesinde olduğu gibi enflasyon seçeneğinin oluşturmak. Şayet bunlar yetişmezse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili kuruluşlara gönderilen 30 günlük DASK muafiyet yazısının süresinin uzatılması.

4) Bazı şirketler tarafından yapılan 8 Mayıs 2023 tarihine kadar otomatik uzatma zeyilinin yanı sıra 1 yıl süreli otomatik yenilemenin acenteler açısında olumlu ve olumsuz yanlarını konuşarak ayrıca hangi şirketlerin uygulamaya riayet ettiği, hangi şirketlerin kaçındığı ve yayınlanan sektör duyurusunun reel anlamda sektör oyuncularının uygulamasının tespitleri.

5) Sigorta acenteleri, "AFET GÖREV TAZMİNATI" adı altında Güvence Hesabı, DASK veya TARSİM gibi kamu iradesinin kontrolünde olan kuruluşlar tarafından fonlanarak ödeme yapılması.

6) OHAL bölgesindeki acentelerin sigorta şirketlerinin tek taraflı fesih, üretim, hasar-prim veya hasar-frekans nedenleriyle ihtar yapılmasının önüne geçilmesi ve engellenmesi.

7) Az hasarlı veya hasarsız yerlerde yenileme işler dahil olmak üzere gerekli önlemler alınmasına rağmen konut, yangın, KOBİ, iş yeri vb işlerden kaçınan ve tanzim sorunu çıkaran şirketlerin tespiti, bilgi verilmesi ve alınması gereken aksiyonların görüşülmesi.

Ayrıca kronikleşen sektörel sorunumuz olan Trafik Sigortaları için Ocak ayında yayınlanan duyuruya istinaden bir süre gözlemleyip tanzimden kaçınan şirketler için 30 gün boyunca tüm branşlarda üretim durdurma cezası verilecek. İkinci bir alternatif olarak en son çare sabit fiyat uygulamasına geçilerek SBM üzerinden acentesi olmasanız dahi, komisyonlarımızı alarak poliçenin yenilenmesine gibi projelerin hazır olduğunu bizlere duyurdular.

* 50 cc altında olan elektrikli bisiklet ve motorların zorunlu trafik sigortası kapsamına alınması.

* Toplu taşıma hizmeti veren dolmuş, ticari taksi vb gibi araçlarda zorunlu koltuk sigortasının mecburi hale getirilmesi.
* Sigorta acentelerinden belediyeler tarafından istenen iş yeri açma çalıştırma ruhsatından muaf tutulması.
*Sigorta acenteleri için zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının getirilmesi.

*Acentesi olduğunuz her sigorta şirketinin zorunlu tuttuğu MASAK Eğitimi ve formunun SBM veya SEGEM tarafında bir kerede yapılarak, acentesi olduğunuz her şirket için ayrı ayrı yapılmasının kaldırılması.

*Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen SEDDK tarafından yayınlanan bedeni hasar tazminat hesaplaması sonrasında mevcut trafik sigortası tarifesinde yukarı yönlü revizyon yani artış yapılmasına.

* Satış sonrası 15 gün olan sürenin 3 gün ile sınırlı bırakılarak satış gerçekleştiğinde noterde devri alan kişinin bu sorumluluğu kendi üzerine alarak imza atması.

*Satış sonrası iadeler yapılırken acentelerin verdiği hizmete karşın komisyon iadesini yapmak zorunda olduğu ve bunun kanuni düzenlemesinin yapılarak kaldırılması.

*SEDDK tarafından acentelerin uzmanlık, yetkilendirme ve sertifikalandırma çalışmaları yapılarak eğitin çalışmaları yapılması.

*Sigorta acentelerinin portföy güvencesinin kanunen güvence altına alınması.

*Brokerlerin varoluşlarına uygun faaliyet göstermesi ve piyasadaki acentelerle haksız rekabet koşulu oluşturmasından kaynaklı haksızlığın giderilmesi.

*Finans kuruluşları ve bankalar tarafından yapılan zorla poliçe işlemlerinde etkin yaptırımların getirilmesi ayrıca depremde gördüğümüz gibi bankacının ne kadar eksik ve yanlış sigorta poliçesi tanzim ettiğini bu noktada acentelerin hakkının korunması ve mesleki devamlılığını sürdürebilir hale getirmesi için eşit şartlara rekabet etmesi.

*Sigorta gider belgesi, damga vergisi, finansal tabloları konusundaki standart düzenlemeler gibi konuların görüşülmesi.

Son olarak SEDDK Başkanı, sigorta sektöründe politikalar üreterek, tüm paydaşların regülatörü pozisyonunda aksiyonların alınmasına devam edeceğini ifade etmiştir.

Sigorta acenteleri olarak bizler de “Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz! Bizi kim ayazda bıraktı, kim yanımızda oldu, unutmayacağız” diyoruz.

Editör: Yaren Akkuş