“Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) olarak hazırladığımız 'Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmî Gazete'nin bugünkü (14 Şubat 2023) sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir” denilen açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında, katılımcıların yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşmayan katkı paylarına yüzde 30 oranında Devlet katkısı ödenmektedir. Katılımcı ise sistemde geçirdiği süreye göre bu Devlet katkısına kademeli olarak hak kazanmaktadır. Dolayısıyla Devlet katkısı, bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuş ayrı fonlarda (katkı fonu) yatırıma yönlendirilmekte ve katılımcının çıkış/emeklilik hakkını kullanması durumunda hak ediş oranına göre katılımcıya ödenmektedir.”

TSB Başkanı Uğur Gülen 2024’ten umutluyuz TSB Başkanı Uğur Gülen 2024’ten umutluyuz

“Devlet katkısı fonlarının yatırım yapabileceği araçların belirlenmesinde, sistemin uzun vadeli yapısına uyumlu bir yaklaşımın izlenmesi önem arz etmektedir. Zira, bu fonların makul bir risk seviyesinde reel getiri sağlaması katılımcının sisteme güveninin korunması ve Devlet katkısının değer kaybetmemesi bakımından dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, bu fonların yatırım yapabilecekleri araçların çeşitliliği kritik bir husustur.”

“Bu çerçevede, gerek sektör gerekse de katılımcılarımızdan Kurumumuza ulaşan talepler dikkate alınarak, Devlet Katkısı fon portföyünde asgari yüzde 70 olarak belirlenmiş olan kamu borçlanma araçları oranının azaltılması ve hisse senedi oranının artırılmasının fon performansını olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.”

Fon portföyünün asgari yüzde 10’u oranında yatırım

“Bu bağlamda, hem fon performanslarını artıracak hem de ülkemiz finansal piyasalarının derinliğine ve üretim odaklı ekonomi politikasının desteklenmesine katkı sağlayacak bu değişikliğin hayata geçirilmesi için katkı fonlarının portföy sınırlandırmasında değişikliğe gidilerek kamu borçlanma araçlarının asgari oranı yüzde 70’ten yüzde 50’ye indirilmiş, hisse senedi oranları ise yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarılmıştır. Hisse senedi yatırımları ise ikiye ayrılarak belirli endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarına, fon portföyünün asgari yüzde 10’u oranında yatırım yapılması temin edilmiştir.”

Editör: Veli Karadeniz