SİGORTAMNEWS / Bülten

Cisco, dijital dönüşümü ve çoklu bulut girişimlerini hayata geçirmek için BT kuruluşlarının ağ teknolojisini, yetkinlikleri ve operasyonlarını nasıl geliştirip dönüştürdüğünü inceleyen 2023 Global Ağ Trendleri Raporu’nu yayımladı. Raporda, dünyanın dört bir yanındaki 13 ülkeden (ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Avustralya, Çin, Endonezya, Güney Kore, Japonya, Singapur, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya) 2 bin 500’ü aşkın BT karar alıcısının katıldığı bir anketten elde edilen veriler esas alındı.

Ağın geleceğini ve başarılı bir bulut stratejisinde ağların rolünü etkileyecek iş ve teknoloji dünyasındaki bazı temel eğilimleri ve öncelikleri ortaya çıkaran raporda, şu tespitler öne çıktı:

1) Hibrit çalışma, güvenli bağlanırlıkla ilgili zorlukları artırmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz hibrit çalışma çağında, uzaktan çalışanlar ile çoklu bulut ortamlarında dağınık halde bulunan kurumsal veriler ve varlıklar arasında güvenli bağlantının tesis edilmesine yönelik yeni yaklaşımlara ihtiyaç var.

· Çalışanlar ofise dönmeleri konusunda teşvik edilse de yüzde 40’ından fazlası tam zamanlı olarak veya haftada birkaç gün uzaktan çalışmaya devam ediyor.

· Geleneksel güvenlik modelleri güncelliğini yitirdi. Bu alanda çalışanların yarısından çoğu (yüzde 51) bulut güvenliği risklerini, yüzde 39’u da uzaktan çalışanların sayısındaki artışı en büyük zorluklar olarak gösteriyor.

2) Buluta ve çoklu buluta geçiş hızlanıyor.

Elektrikliler yeni riskleri de beraberinde getirdi! Elektrikliler yeni riskleri de beraberinde getirdi!

· Kuruluşlar bulut platformlarını benimsemeye devam ediyor; ankete katılanların yüzde 78’i kuruluşlarının 2025’e kadar iş yüklerinin yüzde 40’ından fazlasını bulutta barındırmayı planladığını söylüyor. Bu oran bugünkü kuruluşlarda yalnızca yüzde 63.

· Çoklu bulutun benimsenmesi de her geçen gün ivme kazanıyor. Bulut ve ağ uzmanlarının yüzde 42’si daha çevik ve ölçeklenebilir bir uygulama geliştirmenin birden çok bulutun kullanılmasında başlıca motivasyon olduğunu söylüyor. 

3) Kullanıcıların bulut uygulamalarına erişiminde güvenliğin sağlanması, 2023 yılının ağla ilgili zorluklar listesinde en başta yer alıyor. Kurumsal BT profesyonellerini endişelendiren bir diğer önemli konu da tutarlı bir uygulama deneyimini garanti etmek için dijital hizmet zincirinde uçtan uca görünürlüğün sağlanması (örneğin kullanıcı ile bulut arasında).

· Birden çok bulutta dağınık haldeki uygulamalara güvenli erişimin sağlanması, ağ profesyonellerinin yüzde 41’inin dile getirdiği en önemli güçlük.

· Ankete katılanların yüzde 37’sine göre ise ikinci en önemli zorluk, kurumsal ağın dışında daha çok trafiğin başlaması veya bitmesiyle ağ performansı ve güvenliğine ilişkin uçtan uca görünürlük elde edilmesi.

Didem Duru: Güvenlik, çeviklik ve iş performansı yeni öncelikler

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru da Global Ağ Trendleri Raporu’nu şöyle değerlendirdi: “Günümüzde ağ, dijital dönüşüm sürecine ışık tutan kilit faktör konumunda. BT öncelikleri değiştikçe güvenlik, çeviklik ve iş performansı BT ekipleri için maliyet ve ağ yönetiminden daha öncelikli konular haline geldi. En çok talebi, uçtan uca görünürlük ve otomasyon sunan çözümler görüyor. Raporda belirtilen trendler kendi içinde önemli olmanın ötesinde gerçek değeri, ilerleyen süreçte kararların altını nasıl doldurabildikleriyle ölçülecektir.”

Editör: Yaren Akkuş