SİGORTAMNEWS / Derleme

Sigorta bilinirliğini artırma amacıyla geleneksel olarak her sene düzenlenen Sigorta Haftası hazırlıkları devam ediyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 12. Sigorta Haftası kapsamında ‘Sigortacılık Makale Yarışması’ düzenleneceğini duyurdu.

“Doğal Afetler ve Sigorta” konulu yarışmaya lisans ve ön lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler veya sigorta sektöründe en fazla 2 yıllık deneyime sahip sektörü çalışanı katılabilecek. Yarışma için son başvuru tarihi 25 Ağustos 2023 olarak açıklandı.

Toplam ödülün 38 bin 500 lira olduğu yarışmada birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL, dördüncü ve beşinciye de 3’er bin TL verilecek.

Yarışma jürisi, Doç. Dr. Özgür Akpınar (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Nilüfer Dalkılıç (Dumlupınar Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Hasan Meral (Marmara Üniversitesi), Öğr. Gör. Fuat Çamlıbel (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) ve Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Aysun Yıldız Özer’den oluşuyor.

Makalelerin, yazarının güncel özgeçmiş ve öğrenci ise öğrenci belgesiyle birlikte yarisma@tsb.org.tr e-posta adresine “TSB Sigortacılık Makale Yarışması” konu başlığıyla gönderilmesi gerekiyor. Yarışmaya katılım için ön kayıt yapılmasına gerek bulunmuyor.

MAKALE YARIŞMASI KONU BAŞLIKLARI

1. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından alınması gereken başlıca dersler nelerdir? Yaşanan deprem felaketi öncesinde sigortacıların üstlenebileceği hasar önleyici ve azaltıcı faaliyetler nelerdir?

2. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrasında Sigorta Sektöründe dijital dönüşüm ve inovasyonun önemi nedir? Türkiye’de yaşanan son deprem göz önüne alınarak ve global örnekler ışığında, Türk Sigortacılık Sektöründe dijitalleşmedeki gelişim alanlarını değerlendiriniz.

3. Ülkemizde gelecekte olması muhtemel depremlerde risk yönetimi açısından Sigorta Sektörünün rolü ve etkinliği nasıl olmalıdır?

4. Zorunlu ve ihtiyari deprem sigortaları özelinde mevcut sigortalılık oranı ve sigortalanma bilinci nasıl artırılabilir? Deprem riskine yönelik sunulabilecek yeni sigorta ürünleri neler olabilir?

5. Ülkemizde yaşanması muhtemel depremlerin sigorta sistemi ile etkilerinin azaltılması hususunda parametrik sigortaların etkisi ne olabilir?

6. Deprem riski başta olmak üzere katastrofik risklere karşı korunma ve Koruma Boşluğunun kapatılmasında Kamu – Özel Sektör iş birliklerinin önemini Türkiye ve Dünya’daki önemli örneklerden faydalanarak değerlendiriniz.

İşte AXA Türkiye’nin büyüme hedefleri İşte AXA Türkiye’nin büyüme hedefleri

7. Ülkemizde ve dünyada katastrofik ölçekteki afetlerin frekansının artmasının bireysel emeklilik ve birikimli hayat sigortaları gibi uzun vadeli tasarruf araçlarına etkisinin ne olabileceğini değerlendiriniz. Doğal afetlerin tasarruflar üzerindeki olumsuz etkisi nasıl azaltılabilir?

8. Ülkemizdeki bireysel emeklilik sisteminin gelişiminin tasarruf açığını kapatma ve sermaye piyasalarını derinleştirmedeki rolü nedir? Bu amaç doğrultusunda sistemi daha cazip hale getirmeye yardımcı olacak fırsatlar nelerdir?

9. Sigorta sektörünün mevcut sermaye gücünü arttırmak için alınması gereken öncelikli tedbirler nelerdir? Güçlü bir sigorta sektörü için gerekli stratejik hamleler neler olmalıdır?

10. Sorumluluk sigortalarında dolaylı hasarlar ile ilgili yurtdışı uygulama örnekleri kapsamında Türkiye’deki pratikleri değerlendiriniz. Bu sigorta branşının önemi sizce nedir ve ülkemizde nasıl geliştirilir?

11. Teknolojik gelişmelerin daha da hız kazanması, yapay zekada gelinen aşamalar da dikkate alındığında gittikçe daha büyük bir tehdit arz eden siber risklere karşı sigortanın bireylere ve kurumlara sağlayacağı korunma ve sunacağı yeni ürünler nasıl olabilir? Konuyu yapay zekâ alanındaki gelişmeler, düzenleme ve sigortacılık teknikleri açısından değerlendiriniz.

Yarışma detayları ve katılım şartları için lütfen tıklayınız.

Editör: Yaren Akkuş