SİGORTAMNEWS / Özel

TOBB SAİK İl Delegeli Seçimleri yaklaşırken, sigorta acenteleri meslek oluşumlarının açıklamaları art arda gelmeye başladı. Acenteler Birlik Platformu Genel Başkanı Hüseyin Duru yaptığı açıklamada, 7 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak SAİK Delege Seçimleri için çıkarılacak çok önemli derslerin olduğunu vurguladı.

Duru’nun yaptığı açıklama şöyle:

Değerli Meslektaşlarımız,

Acente misiniz, Broker mi? Şubeci misiniz, Dijitalci mi? Galatasaraylı mı? Yoksa Fenerbahçeli mi?

İstanbulcu musunuz Ankaracı mı? Tuttuğunuz takım, desteklediğiniz siyasi parti veya görüş, üyesi olduğunuz sivil toplum kuruluşları... Gruplar hayatımızın içinde, her alanında, her yerinde.

O'cular, bu'cular, şu'cular; liste uzar gider.

Çalıştığımız sigorta sektöründe bizleri temsil eden kurumlarda, kurumların başındaki kişilerde problemler, iletişimsizlikler ve performans kayıpları hat safhada.

9 Mayıs yönetmeliğinde bir bildirinin altına birliktelik sağlayamayıp imza koyamayan, mahkemeye başvurup dava açamayan dernek ve dernek yöneticileri, temsil ettiği kurum adına ya da TOBB üzerinden mahkeme açamayanların, meslek adına hareket eden meslektaşlarını düşmanlaştırıp seçim argümanı oluşturmaya çalıştıklarına tanık oluyoruz.

Mesleğimizle ilgili 7 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak SAİK Delege Seçimleri için, çıkarılacak çok önemli dersler var.

Gruplar arası ayrıştırmalar ve kamplaştırmalar, görünmesi gerekenin görünmemesi için, kişisel hedefler ve hırslar uğruna yapılıyorsa, kılıç kalkan kuşanıp savaşa gidiliyor gibi bir atmosferin oluşmasına neden olunuyorsa, niyetin iyi olduğunu söylemek gereğinden çok iyimserlik olur.

Yalan ve iftiralarla bireysel çıkarların üstü örtülerek, toplumsal faydanın önünün kapatılmasına müsaade etmemek gerekiyor. Herkesin mesleki sorumluluk bilinci ile karar vermesine ihtiyaç var.

Grupların bir araya gelmesinde ki amaç, birilerinin yıllarca çakıldıkları makamlarda ve görevlerde yer alması ve bunun da devam etmesi ise, görevde bulundukları sürede ne yaptıklarını anlatmak yerine, kimsenin bilmediği yarım kalan işleri tamamlamak gibi belirsiz bir amaç ise, yıllardır bu söylemlerde bulunanların niyetine çok dikkat etmek gerekir.

Mesleki faydayı sağlamak için bir araya gelen STK’ların ve meslektaşlarını “Haçlı Ordusu”, Şubeci”, “MÜSİAD’cı” diye tanımlayan bir bakış açısının niyetini çok iyi analiz etmemizde acentelik mesleğinin geleceği açısından önemli faydalar var.

Şirket yöneticilerine yaptırımlar geliyor Şirket yöneticilerine yaptırımlar geliyor

Elle tutulur, yaptıkları somut bir şeyi olmayanların, anlatacağı bir şey olmadığında yapacakları en kolay şey, daha önce kendi beklenti ve hedefleri için bir araya geldiği grupları, işine gelmediğinde o’cu bu’cu, şu’cu yaparak sektörü bulandırmak ve kafaları karıştırmak olsa gerek.

Grupların uyumu, verimli çalışması ortak hedefler etrafında birleşmeleri; uzunca dönem her yerde olmak için ölümüne bir yerlerde olma hırsıyla yanıp tutuşanların hırsları nedeniyle sekteye uğramaktadır. Kendi varlıklarını grubun varlığı ile eş değer görenlerden ve sektörü artık bu kısır döngüden kurtarabilmenin yolu, fesih edilmeye çalışılan meslektaşlarımızın ekmeğine- ekmeğimize-mesleğimize sahip çıkabilmenin koşulu, her meslektaşın sağlıklı düşünme zemininde hareket ederek SAİK delegelik seçimlerinde kendilerinin de şu saat itibariyle aday olabilecekleri BEYAZ listeye gelip oy vermelerinden, bu mücadeleye katkı sağlamalarından geçiyor.

Neyi yapacaksınız diye soranlara; birilerine yer dağıtarak, seçim rüşveti vererek destek arayışlarına girmeden, eline kâğıt kalem alıp aday belirlemeden, meslekte bir ilki gerçekleştirerek mesleki temsiliyeti tabanın iradesi ile, adayların belirlenmesini sağlamanın ilk işimizin olduğunu cevap olarak paylaşmak isteriz.

Birlikte ve ortak akılla yapılacakları, paylaşmaya devam edeceğiz.

Acenteler Birlik Platformu, bu yolu tüm meslektaşlarımız için açmış bulunuyor. Yolu güçlendirecek olan sizlersiniz. Sizinle meslek var, sizinle birlik var…

Saygılarımla,
Acenteler Birlik Platformu Genel Başkanı
Hüseyin Duru

Editör: Yaren Akkuş