Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarının 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere iki katına çıkarılarak, 1 milyon 272 bin TL’ye yükseltildiğini duyurdu. Yapılan düzenleme ile sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de hem betonarme hem diğer konutlar için iki katına çıkartılmış olup, Şubat ayından itibaren ise her ay Üretici Fiyat Endeksi’ne göre artırılacak. İlgili tebliği Resmî Gazete’nin 28 Aralık 2023 Perşembe tarihli ve 32413 sayılı baskısında yayımlandı.

Yavuz Ölken’den orman yangını uyarısı Yavuz Ölken’den orman yangını uyarısı

SEDDK tarafından yapılan açıklamada, “6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunun 13 ncü maddesi çerçevesinde; Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği her yıl Kurumumuz tarafından güncellenmektedir. Bu çerçevede, sigorta ve inşaat sektörlerindeki değişen koşullara ve yeniden yapım maliyetlerine göre sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri yeniden tespit edilmiştir. Bununla uyumlu olarak azami teminat tutarı da güncellenmiş, azami teminat tutarı 640 bin TL’den 1 milyon 272 bin TL’ye yükseltilmiştir. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme konutlar için 3 bin 16 TL’den 6 bin TL’ye, diğer konutlar için 2 bin 80 TL’den 4 bin TL’ye çıkarılmıştır” denildi.

SEDDK’nın açıklamasında ayrıca “Aralık ayında Kurumumuz tarafından yapılan düzenleme ile birlikte, zorunlu trafik sigortası primlerinin 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre güncellenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. Kurum olarak şimdi de Zorunlu Deprem Sigortasında değişen ekonomik koşullar nedeniyle hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla primlerin ve teminatların aylık olarak enflasyonla güncellenmesi sağlanarak, primlerin ve teminatların yıl içerisinde değer kaybetmesi önlenmiş, tarife oranları da güncellenmiştir. Ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sayısı 2023 yılında 11.7 milyona (yüzde 59 sigortalılık oranı) ulaşmış olup, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde bugüne kadar zorunlu deprem sigortası kapsamında sigortalılara yaklaşık 35 milyar TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Yeni tarife düzenlemesi ile, Kurumumuz sigortalıları deprem nedeniyle yaşanabilecek zor günlerde daha da güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecektir” bilgisi de paylaşıldı.

RESMÎ GAZETE'DE YER ALAN TEBLİĞ ŞÖYLE

Editör: Veli Karadeniz