KASİDER Başkanı Sema Tüfekçiler yazıyor…

Hafta sonu Zurich Sigorta’nın misafiri olarak Sapanca’da geçirmiş olduğumuz iki muhteşem gün için tüm Zurich ailesine, KASIDER’de Yönetim Kurulu Üyesi olan kıymetli dostum Banu Tuncel’e ve katılım gösteren tüm kadın dostlarıma öncelikle çok teşekkürler ediyorum.

Kadın ve Ruhsal İyi Olma halini çok özel bir şekilde paketleyerek bizlere sunan Zurich Sigorta’nın bu konularda göstermiş olduğu özen ve hassasiyet, lokal ve global bazda kayda değer bir nitelikte.

Kadının toplumda ve iş hayatında güçlenmesini sağlayan uygulamaları hayata geçiren Zurich Sigorta, toplumlar için en iyi sigorta poliçesinin kadın ve çocuklara yapılan yatırım olduğunu düşünüyor. Bu amaçla 2018 yılında başlattıkları Eğitimin Sigortası hakkında öğretmenlerimiz için Banu Tuncel şunları söyledi:

Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz projemizle, mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgeye atanan kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekliyor, onların çalışma hayatına daha iyi bir başlangıç yapmalarını sağlıyoruz. Projemiz kapsamında, ‘Sosyal etki yaratan öğretmen’ eğitim programı ile öğretmenleri, bulundukları bölgede sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilmeleri ve sosyal girişim yaratabilmeleri adına güçlendirmek için çalışıyoruz. Projemizin hedefi, Cumhuriyetin 100. yılında bin kadın öğretmen, 30 bin öğrenci ve 150 bin aile bireyine ulaşmayı amaçladığımız projemizde bin 138 kadın öğretmene ulaşarak hedefimizi aşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

“2018 yılında başlattığımız ve sürdürülebilir şekilde yürüttüğümüz kamu-sivil toplum-özel sektör iş birliği ile örnek gösterilen ödüllü bir proje olarak; kırsal kalkınmaya, eğitimde fırsat eşitliğine ve nitelikli eğitime hedeflerimiz doğrultusunda destek olmaktan gurur duyuyoruz.”

Banu Tuncel ayrıca şunları da ekledi: “Ruhsal İyi Olma Hali, bireylerin ‘iyi olma halini’ odak noktası olarak alan Yan Yanayız Projesi, Zurich Foundation’ın desteği ve Zurich Sigorta Türkiye’nin sahipliğinde, İhtiyaç Haritası ve Türk Psikologlar Derneği ile yürütülen bir inisiyatiftir.”

“Pandemiden en çok etkilenen sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere ücretsiz online psikolojik destek sağlamak ve toplumda psikolojik dayanıklılık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığımız proje, gençlerin psikolojik iyi olma hallerini desteklemek amacıyla yapılan online farkındalık kampanyaları ile büyüyerek devam ediyor.”

KASIDER’i temsilen katılmış olduğum bu toplantı neticesinde hep bir ağızdan “Kadın erkek birlikte var’ız, beraber tam’ız” mottosunun bir kez daha vurgulayıp, toplumda kadın ve erkeğin adaletli bir zeminde birlikte temsiliyetinin zorunlu olduğunu, aksi halde tek kanatla hiçbir yere uçulamayacağının birlikte altını çizdik.